Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 KAPITULO 1

Hin-o an Dios?

Hin-o an Dios?

1, 2. Ano an kaurogan nga iginpapakiana han mga tawo?

AN KABATAAN may-ada damu nga pakiana. Bangin may igsaysay ka ha ira, pero kaurogan nga nagpapakiana hira, ‘Kay ano?’ Ngan kon batunon mo hira, bangin magpakiana na liwat hira, ‘Pero kay ano?’

2 Batan-on man kita o lagas, kita ngatanan may-ada mga pakiana. Bangin magpakiana kita kon ano an aton kakaunon, susul-uton, o papaliton. O bangin may importante kita nga mga pakiana mahitungod ha kinabuhi ngan ha kabubuwason. Pero kon diri kita nakakabiling hin makakombinse nga baton hini nga mga pakiana, bangin umundang kita ha pamiling han baton.

3. Kay ano nga damu an naghuhunahuna nga diri nira mabibilngan an baton ha ira importante nga mga pakiana?

3 May baton ba an Biblia ha aton importante nga mga pakiana? An iba naghuhunahuna nga may-ada, pero para ha ira makuri gud masabtan an Biblia. Bangin naghuhunahuna hira nga mga magturutdo o mga padi la an maaram han baton. Ngan an iba naaawod gud ha pagsiring nga diri hira maaram han baton. Ano an imo opinyon?

4, 5. Ano nga importante nga mga pakiana an imo nahuhunahuna? Kay ano nga kinahanglan padayon mo nga pamilngon an mga baton?

4 Bangin karuyag mo mabaton an mga pakiana  sugad han: Ano an katuyoan han akon kinabuhi? Ano an mahitatabo ha akon kon mamatay ako? Ano an personalidad han Dios? Hi Jesus, an bantogan nga Magturutdo, nagsiring: “Padayon nga mangaro, ngan tatagan kamo; padayon nga mamiling, ngan makakaagi kamo; padayon nga magtuktok, ngan aabrihan kamo.” (Mateo 7:7) Ayaw pag-undang tubtob nga makabiling ka hin masasarigan nga mga baton.

5 Oo, kon ‘padayon ka nga mamiling,’ mabibilngan mo an mga baton ha Biblia. (Proberbios 2:1-5) Ini nga mga baton diri gud makuri masabtan. An imo mahibabaroan maghahatag ha imo hin malipayon nga kinabuhi yana ngan hin makaruruyag gud nga paglaom ha tiarabot. Aton pag-istoryahan an usa nga pakiana nga nakakasamok ha hunahuna han damu nga tawo.

INTERESADO BA AN DIOS HA ATON KAOPAYAN O WARAY HIYA KALOOY?

6. Kay ano nga an iba naghuhunahuna nga an Dios diri interesado may kalabotan ha ira pag-antos?

6 Damu nga tawo an naghuhunahuna nga an Dios diri interesado ha aton kaopayan. Para ha ira, kon interesado gud ha aton an Dios, iba gud unta an kahimtang ha kalibotan. Nakikita naton an girra, kangalas, ngan kakurian ha bisan diin. An mga tawo nagkakasakit, nag-aantos, ngan namamatay. An iba naghuhunahuna, ‘Kon an Dios interesado ha aton kaopayan, kay ano nga diri niya gintatapos ini ngatanan nga pag-antos?’

7. (a) Paonan-o gintututdoan han mga lider han relihiyon an mga tawo nga tumoo nga an Dios waray kalooy? (b) Kay ano nga makakasigurado kita nga an Dios diri angay basulon ha magraot nga nahitatabo?

 7 Usahay, ginpapatoo han mga lider han relihiyon an mga tawo nga an Dios waray kalooy. Kon may trahedya nga nahitatabo, nasiring hira nga pagbuot ito han Dios. Siring nira nga karuyag niya nga mahitabo ito. Kon ginsisiring nira ini, ha pagkamatuod ira ginbabasol an Dios. Pero igintututdo han Biblia nga an Dios diri gud amo an gintitikangan han karaotan. An Santiago 1:13 nagsusumat ha aton nga diri gintitestingan han Dios an bisan hin-o pinaagi hin magraot nga mga butang. Ito nasiring: “Kon nakakaeksperyensya hin pagsari, waray bisan hin-o nga masiring: ‘Ginsasarihan [o, gintitestingan] ako han Dios.’ Kay an Dios diri masasarihan hin magraot nga mga butang ngan diri liwat niya ginsasarihan an bisan hin-o.” Nagpapasabot ini nga bisan kon diri ginpupugngan han Dios an magraot nga panhitabo, diri gud hiya an nagpapahinabo hito. (Basaha an Job 34:10-12.) Hisgotan naton an usa nga ehemplo.

8, 9. Kay ano nga waray gud rason nga basulon an Dios ha aton mga problema? Paghatag hin ehemplo.

8 Hunahunaa nga may usa nga batan-on nga lalaki nga nalungon ha iya mga kag-anak. Hinigugma gud hiya han iya tatay ngan gintutdoan hiya ha paghimo hin maopay nga mga desisyon. Katapos, an batan-on nagrebelde ha iya tatay ngan iniwas ha ira balay. Nagbuhat hiya hin maraot nga mga butang ngan  nagkaproblema. Babasulon mo ba an tatay ha nahitabo tungod kay waray niya pugngi an iya anak ha pag-iwas ha ira balay? Diri gud! (Lucas 15:11-13) Pariho hito nga tatay, diri ginpupugngan han Dios an mga tawo kon ginpipili nira nga magrebelde ha iya ngan magbuhat hin maraot. Salit kon may nahitatabo nga maraot, sadang naton hinumdoman nga diri an Dios an nagpapahinabo hito. Waray gud rason nga basulon an Dios.

9 May usa nga maopay gud nga rason kon kay ano nga diri pa ginpapaundang han Dios an magraot nga nahitatabo. Ha Kapitulo 11, mahibabaroan mo an ginsisiring han Biblia mahitungod hini. Pero makakasigurado ka nga hinigugma kita han Dios ngan diri gud hiya an angay basulon ha aton mga problema. Ngani, hiya gud la an makakasulbad hito.​—Isaias 33:2.

10. Kay ano nga makakasigurado kita nga ibabalik han Dios ha maopay nga kahimtang an tanan nga kadaot nga ginhihimo han magraot nga tawo?

10 An Dios baraan. (Isaias 6:3) An tanan niya nga ginbubuhat putli, limpyo, ngan maopay. Salit makakasarig kita ha iya. An mga tawo diri sugad hito. Danay nagbubuhat hira hin magraot. Ngan bisan an pinakatangkod nga magmarando waray gahum nga ibalik ha maopay nga kahimtang an tanan nga kadaot nga ginhihimo han magraot nga tawo. Waray bisan hin-o nga may gahum pariho han gahum han Dios. Maibabalik niya ha maopay nga kahimtang an tanan nga kadaot nga ginhihimo han magraot nga tawo ngan bubuhaton gud niya ito. Wawad-on niya  an tanan nga karaotan ha kadayonan.​—Basaha an Salmo 37:9-11.

ANO AN INAABAT HAN DIOS KON NAG-AANTOS AN MGA TAWO?

11. Ano an inaabat han Dios may kalabotan han imo pag-antos?

11 Ano an inaabat han Dios kon nakikita niya an nahitatabo ha kalibotan ngan an imo mga naieksperyensyahan? Igintututdo han Biblia nga an Dios “nahigugma han hustisya.” (Salmo 37:28) Salit importante gud ha iya kon ano an husto ngan an sayop. Nangangalas hiya kon nag-aantos an mga tawo. An Biblia nasiring nga “nasubo an iya kasingkasing” han nakita niya nga an kalibotan hadto napuno hin karaotan. (Genesis 6:5, 6) An Dios waray magbag-o. (Malakias 3:6) An Biblia nasiring nga an Dios nagtatagad o interesado gud ha imo kaopayan.​—Basaha an 1 Pedro 5:7.

Igintututdo han Biblia nga hi Jehova an mahigugmaon nga Maglalarang han uniberso

12, 13. (a) Kay ano nga hinigugma naton an iba ngan interesado kita ha ira kaopayan, ngan ano an aton inaabat mahitungod ha pag-antos ha kalibotan? (b) Kay ano nga makakasigurado kita nga wawad-on han Dios an tanan nga pag-antos ngan kawaray-hustisya?

12 An Biblia nasiring liwat nga ginhimo kita han Dios uyon ha iya dagway. (Genesis 1:26) Karuyag sidngon, ginhimo kita han Dios nga may-ada han mag-opay nga kalidad nga may-ada hiya. Salit kon nasusubo ka kon nakikita mo nga nag-aantos an inosente nga mga tawo, sigurado nga mas nasusubo gud an Dios kon nakikita niya ito! Kay ano nga nakakasiring kita hito?

13 Igintututdo ha aton han Biblia nga “an Dios gugma.” (1 Juan 4:8) An tanan nga ginbubuhat han  Dios ginbubuhat niya tungod han gugma. Salit nahigugma kita tungod kay nahigugma an Dios. Hunahunaa ini: Kon may gahum ka, wawad-on mo ba an tanan nga pag-antos ngan kawaray-hustisya ha kalibotan? Oo, tungod kay hinigugma mo an mga tawo. Kumusta man an Dios? May gahum hiya, ngan tungod kay hinigugma kita niya, wawad-on niya an tanan nga pag-antos ngan kawaray-hustisya. Makakasigurado ka nga matutuman an tanan nga saad han Dios nga ginsiring ha tinikangan hini nga libro! Pero basi sumarig ka hito nga mga saad, kinahanglan mas makilala mo pa an Dios.

KARUYAG HAN DIOS NGA MAKILALA MO HIYA

Kon karuyag mo magin sangkay han usa nga tawo, iginsusumat mo ha iya an imo ngaran. Ha Biblia, iginsusumat ha aton han Dios an iya ngaran

14. Ano an ngaran han Dios, ngan kay ano nga sadang naton ito gamiton?

14 Kon karuyag mo magin sangkay han usa nga tawo, kaurogan, ano an una nga ginsusumat mo ha iya? An imo ngaran. May ngaran ba an Dios? Damu nga relihiyon an nasiring nga Dios o Ginoo an iya ngaran, pero diri ini mga ngaran. Mga titulo la ini, pariho han “hadi” o “presidente.” An Dios nagsusumat ha aton nga Jehova an iya ngaran.  An Salmo 83:18 nasiring: “Hinaot mahibaro an katawohan nga ikaw, nga an ngaran amo hi Jehova, ikaw gud la an Gihitaasi ha bug-os nga tuna.” Gin-gamit han mga parasurat han Biblia an ngaran han Dios hin yinukot ka beses. Karuyag ni Jehova nga mahibaroan mo an iya ngaran ngan gamiton ito. Ginsusumatan ka niya han iya ngaran basi magin sangkay ka niya.

15. Ano an kahulogan han ngaran nga Jehova?

15 An ngaran han Dios, nga Jehova, may hilarom nga kahulogan. Nangangahulogan ito nga an Dios makakatuman han bisan ano nga iya iginsasaad ngan han iya katuyoan. Waray makakapugong ha iya. Hi Jehova gud la an puydi magkaada hini nga ngaran. *

16, 17. Ano an iginpapasabot han (a) “Makagarahum-ha-ngatanan”? (b) “Hadi ha kadayonan”? (c) “Maglalarang”?

16 Sugad han aton nabasa na, an Salmo 83:18 nasiring mahitungod kan Jehova: “Ikaw gud la an Gihitaasi.” Dugang pa, an Pahayag 15:3 nasiring: “Dagku ngan urusahon an imo mga buhat, Jehova nga Dios, an Makagarahum-ha-ngatanan. Matadong ngan tinuod an imo mga paagi, Hadi ha kadayonan.” Ano an iginpapasabot han titulo nga “Makagarahum-ha-ngatanan”? Nagpapasabot ito nga mas gamhanan hi Jehova kay ha bisan hin-o ha uniberso. Ngan an titulo nga “Hadi ha kadayonan” nagpapasabot nga naeksister  hiya pirme. Iginsasaysay han Salmo 90:2 nga waray hiya tinikangan ngan waray kataposan. Urusahon gud ito!

17 Hi Jehova gud la an Maglalarang. An Pahayag 4:11 nasiring: “Takos ka, Jehova nga amon Dios, ha pagkarawat han himaya ngan han dungog ngan han gahum, kay ikaw an naglarang han ngatanan nga butang, ngan tungod han imo kaburut-on ineksister hira ngan ginlarang.” Oo, tikang ha mga anghel tubtob ha mga bitoon ha langit ngadto ha prutas ha mga  kahoy ngan ha mga isda ha dagat​—an tanan nga imo nahuhunahuna, hi Jehova an naghimo hito!

PUYDI KA BA MAGIN SANGKAY NI JEHOVA?

18. Kay ano nga an iba nga tawo naghuhunahuna nga diri gud hira magigin sangkay han Dios? Ano an ginsisiring han Biblia mahitungod hito?

18 Kon nababasa han iba nga tawo an urusahon nga mga kalidad ni Jehova, nahahadlok ngan naghuhunahuna hira, ‘An Dios gamhanan gud, importante hinduro, ngan hirayo gud, kay ano nga magigin interesado hiya ha akon?’ Pero ito ba an karuyag han Dios nga abaton naton? Diri gud. Karuyag ni Jehova nga magin duok ha aton. An Biblia nasiring nga an Dios ‘diri hirayo ha tagsa ha aton.’ (Buhat 17:27) Karuyag han Dios nga magin duok ka ha iya, ngan nagsasaad hiya nga ‘magigin duok hiya ha imo.’​—Santiago 4:8.

19. (a) Paonan-o ka magigin sangkay han Dios? (b) Ano nga kalidad ni Jehova an imo gud naruruyagan?

 19 Paonan-o ka magigin sangkay han Dios? Hi Jesus nagsiring: “Nangangahulogan ini hin kinabuhi nga waray kataposan, an ira padayon nga pagkilala ha imo, an amo la nga tinuod nga Dios, ngan ha iya nga imo ginsugo, hi Jesu-Kristo.” (Juan 17:3) Padayon nga mag-aram, ngan makikilala mo hi Jehova ngan hi Jesus. Ngan katapos, mahimo ka magkaada kinabuhi nga waray kataposan. Pananglitan, nahibaroan na naton nga “an Dios gugma.” (1 Juan 4:16) Pero may-ada liwat hiya damu nga iba pa nga mag-opay nga kalidad. An Biblia nagsusumat ha aton nga hi Jehova “maloloy-on ngan mapinairon, diri madagmit masina ngan hura hin maunungon nga gugma ngan kamatuoran.” (Exodo 34:6) Hi Jehova “maopay ngan andam magpasaylo.” (Salmo 86:5) An Dios mapailubon ngan maunungon. (2 Pedro 3:9; Pahayag 15:4) Damu pa gud an imo mahibabaroan may kalabotan han iya mag-opay nga kalidad samtang nagbabasa ka mahitungod ha iya ha Biblia.

An usa nga amay nahigugma ha iya mga anak, pero mas hinigugma gud kita han aton langitnon nga Amay

20-22. (a) Paonan-o naton maaabat nga duok kita ha Dios bisan kon diri naton hiya nakikita? (b) Ano an sadang mo buhaton kon karuyag han iba nga umundang ka ha pag-aram han Biblia?

20 Paonan-o mo maaabat nga duok ka ha Dios bisan kon diri mo hiya nakikita? (Juan 1:18; 4:24; 1 Timoteo 1:17) Kon nagbabasa ka mahitungod kan Jehova ha Biblia, nakikilala mo hiya sugad nga tinuod nga Persona. (Salmo 27:4; Roma 1:20) Samtang mas nahibabaro ka mahitungod kan Jehova, mas hihigugmaon mo hiya ngan aabaton mo nga mas duok ka ha iya.

 21 Masasabtan mo nga hi Jehova an aton Amay. (Mateo 6:9) Hiya an naghatag ha aton hin kinabuhi, ngan karuyag liwat niya nga magkaada kita han pinakamaopay nga kinabuhi. Ito gud an karuyag han usa nga mahigugmaon nga amay para ha iya mga anak. (Salmo 36:9) Oo, igintututdo han Biblia nga puydi ka magin sangkay ni Jehova. (Santiago 2:23) Hunahunaa ito. Karuyag ni Jehova, an Maglalarang han uniberso, nga magin sangkay ka niya!

22 May mga tawo nga bangin karuyag nga umundang ka ha pag-aram han Biblia. Bangin nahahadlok hira nga magbabag-o ka hin relihiyon. Pero ayaw tuguti an bisan hin-o nga pugngan ka nga magin sangkay ni Jehova. Ha ngatanan nga puydi mo magin sangkay, hiya an pinakamaopay nga Sangkay.

23, 24. (a) Kay ano nga sadang ka magpadayon ha pagpakiana? (b) Ano an aton hihisgotan ha sunod nga kapitulo?

23 Samtang nag-aaram ka han Biblia, may mga butang nga diri mo maiintindihan. Ayaw kaawod ha pagpakiana o ha pangaro hin bulig. Hi Jesus nagsiring nga kinahanglan magin mapainubsanon kita, pariho hin gudtiay nga kabataan. (Mateo 18:2-4) Ngan an kabataan may-ada damu nga pakiana. Karuyag han Dios nga mahibaroan mo an mga baton. Salit admi hin maopay an Biblia basi masigurado mo nga kamatuoran an imo nahibabaroan.​—Basaha an Buhat 17:11.

24 An pag-aram ha Biblia amo an pinakamaopay nga paagi ha paghibaro mahitungod kan Jehova. Ha sunod nga kapitulo, mahibabaroan naton kon kay ano nga an Biblia naiiba ha bisan ano nga libro.

^ par. 15 Kon an ngaran nga Jehova waray ha imo Biblia o kon karuyag mo hin dugang nga impormasyon mahitungod ha kahulogan ngan ha pagluwas han ngaran han Dios, alayon kitaa an Endnote 1.