Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 KAPITULO 8

Ano an Ginhadian han Dios?

Ano an Ginhadian han Dios?

1. Ano nga popular nga pag-ampo an aton yana hihisgotan?

MINILYON nga tawo an maaram han popular nga pag-ampo nga gintatawag nga Amay Namon, o Pag-ampo han Ginoo. Gin-gamit ni Jesus ini nga pag-ampo basi tutdoan an iya mga disipulo kon paonan-o mag-aampo. Ano an iya igin-ampo? Ngan kay ano nga ini nga pag-ampo importante ha aton yana?

2. Ano an tulo nga importante nga butang nga igintutdo ha aton ni Jesus nga ig-ampo?

2 Hi Jesus nagsiring: “Kon sugad, pag-ampo kamo ha sugad hini nga paagi: ‘Amay namon ha langit, baraanon unta an imo ngaran. Kumanhi unta an imo Ginhadian. Matuman unta an imo kaburut-on dinhi ha tuna sugad han ha langit.’” (Basaha an Mateo 6:9-13.) Kay ano nga igintutdo ha aton ni Jesus nga ig-ampo iton tulo nga butang?​—Kitaa an Endnote 20.

3. Ano an kinahanglan naton mahibaroan mahitungod han Ginhadian han Dios?

3 Nahibaroan naton nga an ngaran han Dios amo hi Jehova. Ngan ginhisgotan naton an kaburut-on han Dios para ha mga tawo ngan para ha tuna. Pero ano an karuyag sidngon ni Jesus han nagsiring hiya: “Kumanhi unta an imo Ginhadian”? Mahibabaroan naton kon ano an Ginhadian han Dios, kon ano an bubuhaton hito, ngan kon paonan-o hito babaraanon an ngaran han Dios.

 ANO AN GINHADIAN HAN DIOS?

4. Ano an Ginhadian han Dios, ngan hin-o an Hadi hito?

4 Nag-establisar hi Jehova hin gobyerno ha langit ngan iya ginpili hi Jesus nga magin Hadi hito. Ini nga gobyerno gintatawag han Biblia nga Ginhadian han Dios. Hi Jesus “an Hadi han mga nagmamando sugad nga mga hadi ngan Ginoo han mga nagmamando sugad nga mga ginoo.” (1 Timoteo 6:15) Mas damu nga kaopayan an mahihimo ni Jesus kay ha mahihimo han bisan hin-o nga magmarando nga tawo, ngan bisan kon pagtarampuhon an gahum han ngatanan nga magmarando nga tawo, mas labaw pa gihap an iya gahum.

5. Tikang diin magmamando an gobyerno han Dios? Ano an pagmamandoan hito?

5 Paglabay hin 40 ka adlaw katapos banhawon hi Jesus, binalik hiya ha langit. Ha urhi, ginpili hiya ni Jehova sugad nga Hadi han Ginhadian. (Buhat 2:33) An gobyerno han Dios magmamando ha bug-os nga tuna tikang ha langit. (Pahayag 11:15) Ito an rason nga an Ginhadian han Dios gintatawag han Biblia nga “Ginhadian ha langit.”​—2 Timoteo 4:18.

6, 7. Kay ano nga mas maopay hi Jesus kay ha bisan hin-o nga tawo nga hadi?

6 An Biblia nasiring nga mas labaw hi Jesus kay ha bisan hin-o nga tawo nga hadi kay hiya “an amo la nga imortal.” (1 Timoteo 6:16) An ngatanan nga magmarando nga tawo namamatay, pero hi Jesus diri gud mamamatay. An ngatanan nga kaopayan nga bubuhaton ni Jesus para ha aton magpapadayon ha waray kataposan.

7 An tagna ha Biblia nasiring nga hi Jesus magigin patas ngan mapinairon nga Hadi: “Mapupuno hiya han espiritu ni Jehova, han espiritu han kinaadman ngan han  pagsabot, han espiritu han sagdon ngan han pagkagamhanan, han espiritu han kahibaro ngan han kahadlok kan Jehova. Ngan malilipay hiya ha pagkahadlok kan Jehova. Diri hiya maghuhukom uyon ha nakikita han iya mga mata o magsasaway [o, magsasagdon] uyon la ha nababatian han iya mga talinga. Magigin patas an iya paghukom ha mga ubos [o, pobre].” (Isaias 11:2-4) Karuyag mo ba hin sugad hito nga hadi?

8. Paonan-o kita nahibaro nga diri mag-uusahan hi Jesus ha pagmando?

8 An Dios nagpili hin pipira nga tawo basi magmando kaupod ni Jesus ha gobyerno ha langit. Pananglitan, hi apostol Pablo nagsiring kan Timoteo: “Kon padayon kita nga magpailob, magmamando liwat kita kaupod niya sugad nga mga hadi.” (2 Timoteo 2:12) Pira an magmamando sugad nga mga hadi kaupod ni Jesus?

9. Pira an magmamando kaupod ni Jesus? Kakan-o nagtikang an Dios ha pagpili ha ira?

9 Sugad han nahibaroan naton ha Kapitulo 7, gintagan hi apostol Juan hin bisyon diin nakita niya hi Jesus sugad nga Hadi ha langit kaupod an 144,000 nga iba pa nga hadi. Hira hin-o an 144,000? Hi Juan nagsaysay nga “may nakasurat ha ira agtang nga [kan Jesus] ngaran ngan ngaran han iya Amay.” Ngan hiya dugang nga nagsiring: “Ini hira an padayon nga nasunod ha Kordero [nga amo hi Jesus] bisan diin hiya kumadto. Ini hira an ginpalit tikang ha katawohan.” (Basaha an Pahayag 14:1, 4.) An 144,000 mga matinumanon nga Kristiano nga ginpili han Dios basi ‘magmando sugad nga mga hadi ha bawbaw han tuna’ kaupod ni Jesus. Kamatay nira, ginbabanhaw hira ngadto ha kinabuhi ha langit. (Pahayag 5:10) Tikang ha panahon han mga apostol, nagpipili  hi Jehova hin matinumanon nga mga Kristiano nga magigin kaapi hito nga grupo han 144,000 nga mga hadi.

10. Kay ano nga an paghikay nga hi Jesus ngan an 144,000 an magmando ha mga tawo nagpapakita han gugma ni Jehova?

10 Hinigugma gud kita ni Jehova salit ginhikay niya nga may mga tawo nga magmando kaupod ni Jesus. Magigin maopay nga magmarando hi Jesus kay nasasabtan kita niya. Maaram hiya kon paonan-o magkinabuhi sugad nga tawo ngan maaram hiya han inaabat han nag-aantos. Hi Pablo nagsiring nga hi Jesus may empatiya ha aton, hiya “napaid ha aton mga kaluyahan” ngan “ginsarihan ha ngatanan nga paagi pariho ha aton.” (Hebreo 4:15; 5:8) Maaram liwat an 144,000 kon paonan-o magkinabuhi sugad nga tawo. Ngan naningkamot hira nga maatohan an pagin diri perpekto ngan nag-ilob hin sakit. Salit makakasigurado kita nga masasabtan ni Jesus ngan han 144,000 diri la an aton inaabat kondi pati liwat an mga problema nga aton gin-aatubang.

ANO AN BUBUHATON HAN GINHADIAN HAN DIOS?

11. Kay ano nga gintutdoan ni Jesus an iya mga disipulo nga ig-ampo nga matuman an kaburut-on han Dios ha langit?

11 Hi Jesus nagtutdo ha iya mga disipulo nga ig-ampo nga matuman an kaburut-on han Dios ha langit. Kay ano? Nahibaroan naton ha Kapitulo 3 nga hi Satanas nga Yawa nagrebelde kan Jehova. Bisan han nagrebelde na hi Satanas, gintugotan hiya ni Jehova pati an diri matinumanon nga mga anghel, o mga demonyo, nga magpabilin ha langit hin pipira ka panahon. Salit hadto, diri ngatanan nga nakadto ha langit nagbubuhat han kaburut-on han Dios. Ha Kapitulo 10, may dugang nga mahibabaroan kita mahitungod kan Satanas ngan ha mga demonyo.

12. Ano an duha nga importante nga panhitabo nga iginsasaysay ha Pahayag 12:10?

 12 An Biblia nagsasaysay nga waray pag-iha tikang han nagin Hadi hi Jesus ha Ginhadian han Dios, nakiggirra hiya kan Satanas. (Basaha an Pahayag 12:7-10.) Ha bersikulo 10, iginsasaysay an duha nga importante gud nga panhitabo. An Ginhadian han Dios nagtikang ha pagmando ngan hi Jesu-Kristo an Hadi hito, ngan hi Satanas iginlabog tikang ha langit nganhi ha tuna. Sugad han aton mahibabaroan, nahuman na ini nga mga panhitabo.

13. Ano an nahitabo ha langit han iginlabog hi Satanas?

13 Iginsasaysay han Biblia an kalipay han matinumanon nga mga anghel katapos ilabog hi Satanas ngan an iya mga demonyo tikang ha langit. Aton mababasa: “Magkalipay kamo, kamo nga langit ngan kamo nga naukoy dida!” (Pahayag 12:12) May-ada na yana bug-os nga kamurayawan ngan pagkaurosa ha langit tungod kay an ngatanan nga aadto nagbubuhat han kaburut-on han Dios.

Tikang han iginlabog hi Satanas ngan an iya mga demonyo, nagtikaduro an pag-antos ha tuna. Ini nga pag-antos hirani na matapos

14. Ano an nahitatabo dinhi ha tuna tungod kay hi Satanas iginlabog tikang ha langit?

14 Pero iba gud an kinabuhi ha tuna. Damu nga magraot gud nga mga butang an nahitatabo ha mga tawo “kay an Yawa linusad” ngan may-ada hiya “daku nga kasina, kay maaram hiya nga halipot na la an iya panahon.” (Pahayag 12:12) Nasisina gud hi Satanas. Iginlabog hiya tikang ha langit, ngan maaram hiya nga diri na mag-iiha, bubungkagon hiya. Ginhihimo niya an ngatanan basi magpahinabo hin kasamok, kasakit, ngan pag-antos ha bug-os nga tuna.

15. Ano an kaburut-on han Dios para ha tuna?

15 Pero waray magbag-o an kaburut-on han Dios para  ha tuna. Karuyag la gihapon niya nga an perpekto nga mga tawo mabuhi ha waray kataposan ha paraiso nga tuna. (Salmo 37:29) Salit paonan-o ini papahinaboon han Ginhadian han Dios?

16, 17. Ano an iginsusumat ha aton han Daniel 2:44 mahitungod han Ginhadian han Dios?

16 An tagna ha Daniel 2:44 nasiring: “Ha mga adlaw hito nga mga hadi an Dios han langit mag-iestablisar hin ginhadian nga diri gud mabubungkag. Ngan ini nga ginhadian diri ipapasa ha iba nga katawohan. Dudugmukon ngan bubungkagon hini ito ngatanan nga ginhadian, ngan ini gud la an magpapadayon ha kadayonan.” Ano an igintututdo ha aton hini nga tagna mahitungod ha Ginhadian han Dios?

17 Siyahan, nagsusumat ito ha aton nga an Ginhadian han Dios magtitikang pagmando “ha mga adlaw hito nga mga hadi.” Nagpapasabot ini nga nagmamando pa ha tuna an iba nga mga gobyerno han nagtikang pagmando an Ginhadian. Ikaduha, nagsusumat ito ha aton nga an Ginhadian han Dios magpapadayon ha waray kataposan ngan diri gud ito sasaliwnan hin iba nga gobyerno. Ngan ikatulo, magkakaada girra an Ginhadian han Dios ngan an mga gobyerno hini nga kalibotan. Magdadaog an Ginhadian han Dios ngan ito na gud la an gobyerno nga magmamando ha bug-os nga tuna. Katapos, an mga tawo magkakaada han pinakamaopay gud nga gobyerno.

18. Ano an tawag ha ultimo nga girra han Ginhadian han Dios ngan han mga gobyerno hini nga kalibotan?

18 Paonan-o an Ginhadian han Dios masaliwan ha pagmando ha bug-os nga tuna? Antes an ultimo nga girra, nga gintatawag nga Armagedon, lilimbongan han mga demonyo an “mga hadi ha bug-os nga inuukyan  nga tuna, basi tirukon hira ha pakiggirra ha daku nga adlaw han Dios nga Makagarahum-ha-ngatanan.” Oo, an mga gobyerno han tawo makikig-away ha Ginhadian han Dios.​—Pahayag 16:14, 16; kitaa an Endnote 10.

19, 20. Kay ano nga kinahanglan naton an Ginhadian han Dios nga magmando ha bug-os nga tuna?

19 Kay ano nga kinahanglan naton an Ginhadian han Dios? May-ada diri maminos tulo nga rason. Siyahan, makasasala kita, salit nagkakasakit ngan namamatay kita. Pero an Biblia nasiring nga ha pagmando han Ginhadian han Dios, mabubuhi kita ha waray kataposan. Ngani, an Juan 3:16 nasiring: “Hinigugma gud han Dios an kalibotan salit iginhatag niya an iya bugtong nga Anak, basi an bisan hin-o nga nagpapakita hin pagtoo ha iya diri mabungkag kondi magkaada kinabuhi nga waray kataposan.”

20 An ikaduha nga rason kon kay ano nga kinahanglan naton an Ginhadian han Dios tungod kay napapalibotan kita hin magraot nga mga tawo. Damu an nagbubuwa, nanlilimbong, ngan imoral. Waray gud kita mahihimo basi wad-on hira, pero wawad-on hira han Dios. An mga tawo nga padayon nga nagbubuhat hin magraot bubungkagon ha Armagedon. (Basaha an Salmo 37:10.) An ikatulo nga rason kon kay ano nga kinahanglan  naton an Ginhadian han Dios tungod kay an mga gobyerno han tawo maluya, madarahog, ngan malimbong. Diri hira interesado ha pagbulig ha mga tawo nga sumugot ha Dios. An Biblia nasiring nga “ginmamandoan han tawo an iya igkasi-tawo ha iya ikakadaot.”​—Eclesiastes 8:9.

21. Paonan-o sisiguraduhon han Ginhadian nga matutuman an kaburut-on han Dios dinhi ha tuna?

21 Katapos han Armagedon, sisiguraduhon han Ginhadian han Dios nga matutuman an kaburut-on han Dios dinhi ha tuna. Pananglitan, wawad-on hito hi Satanas ngan an iya mga demonyo. (Pahayag 20:1-3) Ha urhi, waray na magkakasakit o mamamatay. Tungod han lukat, an ngatanan nga matinumanon nga tawo mabubuhi ha waray kataposan ha Paraiso. (Pahayag 22:1-3) Babaraanon han Ginhadian an ngaran han Dios. Ano an iginpapasabot hito? Nagpapasabot ito nga kon an gobyerno han Dios na an magmando ha tuna, an ngatanan nga tawo magpapasidungog han ngaran ni Jehova.​—Kitaa an Endnote 21.

KAKAN-O NAGIN HADI HI JESUS?

22. Paonan-o kita nahibaro nga hi Jesus waray magin Hadi han nakanhi hiya ha tuna o katapos gud hiya banhawon?

22 Gintutdoan ni Jesus an iya mga disipulo nga  mag-ampo: “Kumanhi unta an imo Ginhadian.” Salit iginpapakita hini nga ha tiarabot pa nga panahon maabot an gobyerno han Dios. Ig-iestablisar anay ni Jehova an iya gobyerno ngan hihimoon hi Jesus nga Hadi hito. Nagin Hadi ba dayon hi Jesus pagbalik niya ha langit? Waray, kinahanglan pa niya maghulat. Paglabay hin pipira ka panahon katapos banhawon hi Jesus, iginpatin-aw ini nira Pedro ngan Pablo han nagsiring hira nga an tagna ha Salmo 110:1 naaplikar kan Jesus. Ha tagna, hi Jehova nagsiring: “Lingkod ha akon too tubtob nga ibutang ko an imo mga kaaway sugad nga tungtongan han imo mga tiil.” (Buhat 2:32-35; Hebreo 10:12, 13) Tubtob san-o kinahanglan maghulat hi Jesus antes hiya himoon ni Jehova sugad nga Hadi?

Sisiguraduhon han Ginhadian han Dios nga matutuman an kaburut-on han Dios dinhi ha tuna

23. (a) Kakan-o nagtikang hi Jesus pagmando sugad nga Hadi han gobyerno han Dios? (b) Ano an aton mahibabaroan ha sunod nga kapitulo?

23 Ha sulod hin damu ka tuig antes han 1914, nasabtan han usa nga grupo hin sinsero nga mga Kristiano nga magigin importante ito nga tuig ha tagna han Biblia. An mga panhitabo ha kalibotan tikang han 1914 nagpapamatuod nga husto hira. Hito nga tuig, hi Jesus nagtikang pagmando sugad nga Hadi. (Salmo 110:2) Waray pag-iha katapos hito, iginlabog hi Satanas nganhi ha tuna, ngan yana “halipot na la an iya panahon.” (Pahayag 12:12) Ha sunod nga kapitulo, mahibabaroan naton an dugang nga mga ebidensya nga nagkikinabuhi na kita hito nga panahon. Mahibabaroan liwat naton nga diri na gud mag-iiha, sisiguraduhon han Ginhadian han Dios nga matutuman an kaburut-on han Dios dinhi ha tuna.​—Kitaa an Endnote 22.