Pakadto ha sulod

Hin-o Gud ba an Nagkukontrol han Kalibotan?

Hin-o Gud ba an Nagkukontrol han Kalibotan?

Para ha imo . . .

  • an Dios?

  • an mga tawo?

  • may iba pa?

 KON ANO AN GINSISIRING HAN BIBLIA

“Ginhahadian han Yawa an bug-os nga kalibutan.”​—1 Juan 5:19.

“Kinmanhi an Anak han Dyos . . . pagpuo han mga buhat han Yawa.”​—1 Juan 3:8, Maupay nga Sumat.

KON ANO AN KAPULSANAN HITO HA IMO

Magigin klaro ha imo an hinungdan han mga problema ha kalibotan.​—Pahayag 12:12.

May rason ka na nga tumoo nga magigin mas maopay an kahimtang hini nga kalibotan.​—1 Juan 2:17.

 MAKAKATOO GUD BA KITA HA GINSISIRING HAN BIBLIA?

Oo, ha diri maminos tulo nga hinungdan:

  • Bubungkagon an pagmando ni Satanas. Determinado hi Jehova nga tapuson an pagkontrol ni Satanas ha katawohan. Nagsasaad hiya nga iya ‘bubungkagon an Yawa’ ngan wawad-on an ngatanan nga kadaot nga ginhimo ni Satanas.​—Hebreo 2:14, Bag-o nga Kalibotan nga Hubad.

  • Ginpili han Dios hi Jesu-Kristo nga magmando ha kalibotan. Kabaliktaran gud hi Jesus ha waray kalooy ngan hakog nga magmarando yana han kalibotan. Mahitungod ha paghadi ni Jesus, an Dios nagsasaad: “Malolooy hiya ha ubos nga tawo ngan ha pobre . . . Iya tatalwason hira tikang ha panalumpigos ngan kamadarahog.”​—Salmo 72:13, 14.

  • An Dios diri makakagbuwa. An Biblia matin-aw nga nasiring: “Imposible magbuwa an Dios.” (Hebreo 6:18) Kon may iginsasaad hi Jehova, puydi hunahunaon nga sugad hin natuman na ito! (Isaias 55:10, 11) “Paiiwason an magmarando hini nga kalibotan.”​—Juan 12:31.

 HUNAHUNAA INI

Ano an magigin kahimtang han kalibotan kon wad-on na an magmarando hito?

Ginbabaton ito han Biblia ha SALMO 37:10, 11 ngan PAHAYAG 21:3, 4.