Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 LEKSYON 10

Paonan-o Mo Makikilala an Tinuod nga Relihiyon?

Paonan-o Mo Makikilala an Tinuod nga Relihiyon?

1. Usa la ba an tinuod nga relihiyon?

“Magtagam kamo ha mga manaragna nga buwaon.”​—MATEO 7:15.

Usa la nga relihiyon an igintutdo ni Jesus ha iya mga sumurunod, an tinuod nga relihiyon. Pariho ito hin dalan nga tipakadto ha kinabuhi nga waray kataposan. Hi Jesus nagsiring nga “talagsa la an nakakaagi” hito nga dalan. (Mateo 7:14) An pagsingba la nga iginbasar ha Biblia an kinakarawat han Dios. An ngatanan nga tinuod nga magsiringba nagkakaurosa ha uusa nga pagtoo.​—Basaha an Juan 4:23, 24; 14:6; Efeso 4:4, 5.

Kitaa an video nga Ginkakarawat ba han Dios an Ngatanan nga Klase han Pagsingba?

2. Ano an iginpahamangno ni Jesus ha mga Kristiano?

“Nagtutug-an hira nga mag-aram hira ha Dios; kondi pinaagi ha ira mga buhat ira hiya dinidiri.”​—TITO 1:16.

Ginpahamangnoan ni Jesus an mga Kristiano nga may mga tawo nga magtututdo hin buwa. Ha siyahan nga pagkita, baga hin tinuod hira nga Kristiano. Pero mahibabaroan mo nga diri hira tinuod. Paonan-o? An tinuod nga mga Kristiano la an nagpapakita hin mag-opay nga kalidad ngan panggawi.​—Basaha an Mateo 7:13-23.

3. Paonan-o mo makikilala an tinuod nga mga magsiringba?

Tagda inin lima nga pangirilal-an:

  • Gintatahod han tinuod nga magsiringba an Biblia sugad nga Pulong han Dios. Nangangalimbasog hira nga magkinabuhi uyon ha mga prinsipyo hito. Salit an tinuod nga relihiyon diri pariho ha iba nga relihiyon nga an mga katutdoan iginbasar la ha panhunahuna han tawo. (Mateo 15:7-9) Ginbubuhat han tinuod nga mga magsiringba  kon ano an ira igintututdo ha iba.​—Basaha an Juan 17:17; 2 Timoteo 3:16, 17.

  • Ginpapasidunggan han tinuod nga mga sumurunod ni Jesus an ngaran han Dios, hi Jehova. Ginpasidunggan ni Jesus an ngaran han Dios pinaagi ha pagpakilala hito. Ginbuligan niya an mga tawo nga makilala an Dios ngan gintutdoan hira nga ig-ampo nga mabaraan an ngaran han Dios. (Mateo 6:9) Ha iyo lugar, ano nga relihiyon an nagpapakilala han ngaran han Dios?​—Basaha an Juan 17:26; Joel 2:32.

  • Iginsasangyaw han tinuod nga mga Kristiano an Ginhadian han Dios. Ginsugo han Dios hi Jesus nga isangyaw an maopay nga sumat han Ginhadian. An Ginhadian han Dios la an paglaom han mga tawo. Iginsangyaw ito ni Jesus tubtob han iya kamatay. (Lukas 4:43; 8:1; 23:42, 43) Nagsiring hiya nga isasangyaw liwat ito han iya mga sumurunod. Kon may makiistorya ha imo mahitungod ha Ginhadian han Dios, ano daw la an iya relihiyon?​—Basaha an Mateo 24:14.

  • An mga sumurunod ni Jesus diri bahin hinin maraot nga kalibotan. Makikilala mo hira tungod kay diri hira nakikigbahin ha politika o ha mga kasamok ha sosiedad. (Juan 17:16; 18:36) Diri liwat nira ginsusubad an nakakadaot nga binuhatan ngan pamatasan han mga tawo.​—Basaha an Jakobo 4:4.

  • An tinuod nga mga Kristiano may-ada daku nga gugma ha usa kag usa. Ira hinbaroan ha Pulong han Dios nga sadang tahuron an ngatanan nga tawo anoman an ira lahi. Diri pariho ha buwa nga mga relihiyon, an tinuod nga mga magsiringba diri nasuporta ha girra. (Mika 4:​1-3) Lugod, ginagamit nira an ira panahon ngan mga panag-iya ha pagbulig ngan pagparig-on ha iba.​—Basaha an Juan 13:34, 35; 1 Juan 4:20.

4. Makikilala mo ba an tinuod nga relihiyon?

Ano nga relihiyon an nagtututdo uyon ha Pulong han Dios, nagpapasidungog ha ngaran han Dios, ngan nagsasangyaw nga an Ginhadian han Dios la an paglaom han katawohan? Ano nga relihiyon an nagpapakita hin gugma ngan diri nakikigbahin ha girra?​—Basaha an 1 Juan 3:10-12.