Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 Leksyon 13

Ano an Mahitatabo ha mga Relihiyon?

Ano an Mahitatabo ha mga Relihiyon?

1. Maopay ba an ngatanan nga relihiyon?

May-ada sinsero nga mga tawo ha ngatanan nga relihiyon. Ngan usa gud ka maopay nga sumat nga maaram hito an Dios ngan nagtatagad hiya ha ira. Pero makasurubo, ginagamit an relihiyon ha maraot nga katuyoan. (2 Korinto 4:3, 4; 11:13-15) Sumala ha mga report, may mga relihiyon pa ngani nga nahidabi ha terorismo, pagpoo hin lahi, girra, ngan pag-abuso ha kabataan. Makasurubo gud ini para ha mga tawo nga sinsero nga natoo ha Dios!​—Basaha an Mateo 24:3-5, 11, 12.

Kabaliktaran ha tinuod nga relihiyon nga naghihimaya ha Dios, an buwa nga relihiyon nagpapasipara ha iya. Nagtututdo ito hin mga katutdoan nga waray ha Biblia, sugad han buwa nga katutdoan mahitungod ha Dios ngan ha mga patay. Pero karuyag ni Jehova nga mahibaro an mga tawo han kamatuoran mahitungod ha iya.​—Basaha an Esekiel 18:4; 1 Timoteo 2:3-5.

2. Ano an mahitatabo ha mga relihiyon?

An Dios diri nalilimbongan ha mga relihiyon nga nag-aangkon nga nahigugma ha iya pero ha tinuod nahigugma ngay-an ha kalibotan ni Satanas. (Jakobo 4:4) Ha Biblia, an ngatanan nga buwa nga relihiyon gintatawag nga ‘Babilonya nga Daku.’ An Babilonya usa nga kadaan nga syudad diin nagtikang an buwa nga relihiyon katapos han Baha ha panahon ni Noe. Diri mag-iiha, wawad-on han Dios an ngatanan nga relihiyon nga nanlilimbong ngan nagpapakuri ha kinabuhi han mga tawo.​—Basaha an Pahayag 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Pero diri nahingangalimtan ni Jehova an mga tawo nga sinsero nga namimiling ha iya kondi bahin pa han buwa nga relihiyon. Ginbubuligan niya hira nga makagawas dida hito pinaagi ha pagtutdo ha ira han kamatuoran.​—Basaha an Mika 4:2, 5.

 3. Ano an sadang buhaton hadton naruruyag mag-alagad ha tinuod nga Dios?

An tinuod nga relihiyon nagpapahinabo nga magkaurosa an mga tawo

Hi Jehova nagtatagad ha mga tawo nga karuyag mahibaro han kamatuoran ngan magbuhat han maopay. Gin-aaghat niya hira nga bumaya ha buwa nga relihiyon. Adton mga nahigugma ha Dios andam maghimo hin mga pagbag-o basi mapalipay hiya.​—Basaha an Pahayag 18:4.

Han siyahan nga siglo, nalipay an sinsero nga mga tawo han hinbatian nira ha mga apostol an maopay nga sumat. Hinbaroan nira an paagi han pagkinabuhi nga inuuyonan ni Jehova​—pagkinabuhi nga malipayon, may katuyoan, ngan may paglaom. Maopay hira nga ehemplo ha aton tungod kay ginkarawat nira an maopay nga sumat ngan gin-una hi Jehova ha ira kinabuhi.​—Basaha an 1 Tesalonika 1:8, 9; 2:13.

Ginkakarawat ni Jehova sugad nga iya magsiringba adton binaya ha buwa nga relihiyon. Kon kakarawaton mo an iya mahigugmaon nga imbitasyon, magigin sangkay ka niya, magigin bahin ka han mahigugmaon nga pamilya han mga nagsisingba ha iya, ngan mabubuhi ka ha waray kataposan.​—Basaha an Markos 10:​29, 30; 2 Korinto 6:​17, 18.

4. Ano an bubuhaton han Dios basi magin malipayon an mga tawo ha bug-os nga kalibotan?

An tiarabot nga kabungkagan han buwa nga relihiyon usa ka maopay nga sumat. Kon mahitabo na ito, mawawara na an buwa nga relihiyon nga nagpapakuri ha kinabuhi han mga tawo ha bug-os nga kalibotan. Diri na ito makakapanlimbong ngan magigin hinungdan han pagkabahin-bahin han mga tawo. An ngatanan magkakaurosa na ha pagsingba ha usa la nga tinuod nga Dios.​—Basaha an Pahayag 18:20, 21; 21:3, 4.