Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 LEKSYON 12

Paonan-o Ka Magigin Duok ha Dios?

Paonan-o Ka Magigin Duok ha Dios?

1. Ginpapamatian ba han Dios an ngatanan nga pag-ampo?

Gin-aaghat han Dios an ngatanan nga klase hin mga tawo nga magin duok ha iya pinaagi ha pag-ampo. (Salmo 65:2) Pero diri ngatanan nga pag-ampo ginpapamatian, o ginkakarawat niya. Pananglitan, mahimo diri pamatian an pag-ampo han bana nga maraot an pagtratar ha iya asawa. (1 Pedro 3:7) Dugang pa, han an mga Israelita nagpadayon ha pagbuhat hin maraot, waray pamatii han Dios an ira mga pag-ampo. Kondi, pamamatian han Dios an mga pag-ampo bisan hadton nakahimo hin seryoso nga sala kon magbabasol hira. Matin-aw nga an pag-ampo usa ka pribilehiyo.​—Basaha an Isaias 1:15; 55:7.

Kitaa an video nga Ginpapamatian ba han Dios an Ngatanan nga Pag-ampo?

2. Paonan-o kita sadang mag-ampo?

An pag-ampo bahin han aton pagsingba, salit sadang la kita mag-ampo ha aton Maglalarang, hi Jehova. (Mateo 4:10; 6:9) Ngan tungod kay diri kita hingpit, sadang kita mag-ampo pinaagi ha ngaran ni Jesus kay namatay hiya para ha aton mga sala. (Juan 14:6) Nadiri hi Jehova ha pauroutro, minimorya, o sinurat nga pag-ampo. Karuyag niya nga mag-ampo kita hin kinasingkasing.​—Basaha an Mateo 6:7; Filipos 4:6, 7.

Nababatian han aton Maglalarang bisan an hilom nga pag-ampo. (1 Samuel 1:12, 13) Gin-aaghat kita niya nga mag-ampo ha ngatanan nga higayon​—ha pagmata ha aga, antes kumaturog ha gab-i, antes kumaon, ngan kon may-ada kita mga problema.​—Basaha an Salmo 55:22; Mateo 15:36.

3. Kay ano nga nagkakatirok an mga Kristiano?

An pagin duok ha Dios diri masayon tungod kay napapalibotan kita hin mga tawo nga waray pagtoo ha Dios ngan ha iya  saad nga magkakaada kamurayawan dinhi ha tuna. (2 Timoteo 3:1, 4; 2 Pedro 3:3, 13) Salit kinahanglan naton an makapadasig nga pakig-upod han aton mga igkasi-tumuroo, ngan kinahanglan liwat kita nira.​—Basaha an Hebreo 10:24, 25.

An pakig-upod ha mga tawo nga nahigugma ha Dios nabulig ha aton nga magin duok ha iya. An mga katirok han mga Saksi ni Jehova maopay nga higayon basi maparig-on kita han pagtoo han iba.​—Basaha an Roma 1:11, 12.

4. Paonan-o ka magigin duok ha Dios?

Magigin duok ka kan Jehova pinaagi ha pagpamalandong han imo hinbabaroan ha iya Pulong. Pamalandonga an iya mga ginbuhat, mga sagdon, ngan mga saad. An pag-ampo ngan pagpamalandong nabulig ha aton nga maapresyar an gugma ngan kinaadman han Dios.​—Basaha an Josue 1:8; Salmo 1:1-3.

Magigin duok ka la ha Dios kon nasarig ngan may pagtoo ka ha iya. Pero an pagtoo mahimo ipariho ha tanom. Kinahanglan padayon ito nga “tubigan” o parig-unon pinaagi ha pagpamalandong han mga basihan han imo gintotoohan.​—Basaha an Mateo 4:4; Hebreo 11:1, 6.

5. Ano an mga kapulsanan han pagin duok ha Dios?

Hi Jehova nagtatagad ha mga nahigugma ha iya. Mapapanalipdan niya hira ha bisan ano nga mahimo magpaluya han ira pagtoo ngan magwara han ira paglaom nga mabuhi ha waray kataposan. (Salmo 91:1, 2, 7-10) Ginpapahamangnoan kita niya ha mga buhat nga makakadaot han aton kahimsog ngan magwawara han aton kalipay. Gintututdoan kita ni Jehova kon paonan-o magkikinabuhi ha gimaopayi nga paagi.​—Basaha an Salmo 73:27, 28; Jakobo 4:4, 8.