Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 LEKSYON 5

Ano an Katuyoan han Dios Para ha Tuna?

Ano an Katuyoan han Dios Para ha Tuna?

1. Kay ano nga ginlarang han Dios an tuna?

Iginhatag ni Jehova ha mga tawo an tuna. Ito an aton urukyan. Salit an siyahan nga mag-asawa, hira Adan ngan Eva, waray laranga basi umukoy ha langit ngan magkaanak didto, kay naglarang na an Dios hin mga anghel basi umukoy didto. (Job 38:4, 7) Lugod, ginpaukoy han Dios hi Adan ha makaruruyag nga paraiso nga gintawag nga hardin han Eden. (Genesis 2:15-17) Gintagan hiya ni Jehova ngan an iya magigin mga anak hin paglaom nga mabuhi ha waray kataposan dinhi ha tuna.​—Basaha an Salmo 37:29; 115:16.

Ha tinikangan, an hardin han Eden la an paraiso. Kinahanglan magkaanak hira Adan ngan Eva basi mapuno an tuna. Maabot an panahon, ira ‘pagtatag-iyahon’ an bug-os nga tuna ngan hihimoon ito nga paraiso. (Genesis 1:28) An tuna diri gud mabubungkag. Ito an urukyan han tawo ha kadayonan.​—Basaha an Salmo 104:5.

Kitaa an video nga Kay Ano nga Ginlarang han Dios an Tuna?

2. Kay ano nga an tuna diri paraiso yana?

Gintalapas nira Adan ngan Eva an Dios, salit ginpaiwas niya hira ha hardin. Tungod hito nawara an paraiso, ngan waray tawo nga nakagpahiuli hito. Tikang hadto, an tuna ginmandoan na hin magraot nga tawo.​—Basaha an Genesis 3:23, 24.

Napakyas ba hi Jehova ha pagtuman han iya orihinal nga katuyoan ha katawohan? Waray! Hiya an makagarahum ha ngatanan. Diri hiya napapakyas. (Isaias 45:18) Iya ipapahiuli an kahimtang han tawo uyon ha iya katuyoan.​—Basaha an Salmo 37:11, 34.

3. Paonan-o magigin paraiso utro an tuna?

Magigin paraiso utro an tuna durante han pagmando ni Jesus sugad nga Hadi nga ginpili han Dios. Ha girra ha Armagedon, pangungunahan niya an mga anghel basi poohon an ngatanan nga nakontra ha Dios. Katapos, iya piprisuhon hi  Satanas ha sulod hin 1,000 ka tuig. Pero matatalwas an katawohan han Dios tungod kay gigiyahan ngan papanalipdan hira ni Jesus. Mabubuhi hira ha waray kataposan ha Paraiso nga tuna.​—Basaha an Pahayag 20:1-3; 21:3, 4.

4. San-o matatapos an pag-antos?

San-o tatapuson han Dios an karaotan? Hi Jesus naghatag hin “tigaman” nga nagpapakita nga hirani na an kataposan. Tungod han kahimtang han kalibotan yana, namimeligro an kinabuhi han tawo ngan nagpapakita ito nga nagkikinabuhi na kita ha ikatarapos hini nga sistema.​—Basaha an Mateo 24:3, 7-14, 21, 22.

Tikang ha langit, mamandoan ni Jesus an tuna ha sulod hin 1,000 ka tuig. Durante hito, wawad-on niya an ngatanan nga pag-antos. (Isaias 9:6, 7; 11:9) Labot pa ha pagin Hadi, magios hiya sugad nga Hitaas nga Saserdote ngan iya paparaon an ngatanan nga sala han mga nahigugma ha Dios. Salit pinaagi kan Jesus, wawad-on han Dios an sakit, kalagas, ngan kamatayon.​—Basaha an Isaias 25:8; 33:24.

5. Hin-o an maukoy ha tiarabot nga Paraiso?

Ha Kingdom Hall, makikilala mo an mga tawo nga nahigugma ha Dios ngan naruruyag mahibaro kon paonan-o hiya lilipayon

An mga tawo nga masinugtanon ha Dios an maukoy ha Paraiso. (1 Juan 2:17) Ginsugo ni Jesus an iya mga sumurunod nga pamilngon an mag-aghop ngan tutdoan hira kon paonan-o makakarawat an pag-uyon han Dios. Yana, igin-aandam ni Jehova an minilyon nga tawo para mabuhi ha tiarabot nga Paraiso dinhi ha tuna. (Sepania 2:3) Ha Kingdom Hall han mga Saksi ni Jehova, gintututdoan an mga tawo basi magin maopay nga bana ngan amay, asawa ngan iroy. An mga anak ngan mga kag-anak urosa nga nagsisingba ngan nahibabaro kon paonan-o makakapahimulos ha kahibaro nga tikang ha Biblia.​—Basaha an Mika 4:1-4.