Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 LEKSYON 4

Hin-o hi Jesu-Kristo?

Hin-o hi Jesu-Kristo?

1. Paonan-o nagtikang an kinabuhi ni Jesus?

Kay ano nga masayon madaop hi Jesus?​—MATEO 11:29; MARKOS 10:13-16.

Diri pariho ha aton, hi Jesus nabuhi ha langit sugad nga espiritu antes hiya matawo dinhi ha tuna. (Juan 8:23) Hiya an siyahan nga ginlarang han Dios, ngan binulig hiya ha paglarang ha ngatanan nga iba pa nga butang. Hiya la an direkta nga ginlarang ni Jehova, salit angayan la nga tawagon hiya nga “bugtong” nga Anak han Dios. (Juan 1:14) Hiya an Tagapagyakan han Dios, salit gintawag liwat hiya nga “an Pulong.”​—Basaha an Proberbios 8:22, 23, 30; Kolosas 1:15, 16.

2. Kay ano nga kinanhi hi Jesus ha tuna?

Ginsugo han Dios hi Jesus nganhi ha tuna pinaagi ha pagbalhin han iya kinabuhi tikang ha langit ngadto ha tagoangkan han birhen nga Judio nga hi Maria. Salit hi Jesus waray tawhanon nga amay. (Lukas 1:30-35) Hi Jesus kinanhi ha tuna basi (1) itutdo an kamatuoran mahitungod ha Dios, (2) ipakita kon paonan-o bubuhaton an kaburut-on han Dios bisan pa ha magkuri nga sitwasyon, ngan (3) ihatag an iya hingpit nga kinabuhi sugad nga “lukat.”​—Basaha an Mateo 20:28.

3. Kay ano nga kinahanglan naton an lukat?

An lukat amo an kantidad nga iginbabayad basi matalwas an usa tikang ha kamatayon. (Eksodo 21:29, 30) An kamatayon ngan an kalagas diri bahin han orihinal nga katuyoan han Dios para ha katawohan. Paonan-o kita nahibaro hito? An Dios nagsiring ha siyahan nga tawo nga hi Adan nga kon makabuhat hiya han gintatawag han Biblia nga “sala,” mamamatay hiya. Salit kon waray makasala hi Adan, waray unta hiya mamatay.  (Genesis 2:16, 17; 5:5) Sumala ha Biblia, an kamatayon “sinulod” ha kalibotan pinaagi kan Adan. Salit, naipasa ni Adan ha iya tulin an sala ngan an sirot nga kamatayon. Tungod hito, kinahanglan naton an lukat basi matalwas kita ha sirot nga kamatayon nga aton napanunod kan Adan.​—Basaha an Roma 5:12; 6:23.

Hin-o an makakalukat ha aton tikang ha kamatayon? Kon namamatay kita, an aton la mga sala an aton nababaydan. An diri hingpit nga tawo diri gud makakabayad han sala han iba.​—Basaha an Salmo 49:7-9.

4. Kay ano nga namatay hi Jesus?

Hi Jesus hingpit diri pariho ha aton. Salit diri niya kinahanglan mamatay para mabaydan an iya sala kay waray hiya makasala. Lugod, namatay hiya para ha sala han iba. Iginpakita han Dios an iya daku hinduro nga gugma ha katawohan pinaagi ha pagsugo ha iya Anak basi mamatay para ha aton. Iginpakita liwat ni Jesus an iya gugma ha aton pinaagi ha pagsunod ha iya Amay ngan paghatag han iya kinabuhi para ha aton mga sala.​—Basaha an Juan 3:16; Roma 5:18, 19.

Kitaa an video nga Kay Ano nga Namatay hi Jesus?

5. Ano an ginbubuhat yana ni Jesus?

Han nakanhi hi Jesus ha tuna, nagtambal hiya hin magsakit, nagbanhaw hin mga patay, ngan ginbuligan an nag-aantos nga mga tawo. Hito nga paagi, iginpakita niya an iya bubuhaton ha tidaraon para ha ngatanan nga masinugtanon nga katawohan. (Mateo 15:30, 31; Juan 5:28) Kamatay ni Jesus, ginbanhaw hiya han Dios sugad nga espiritu. (1 Pedro 3:18) Katapos, naghulat hiya ha too ni Jehova tubtob han ighatag ha iya an gahum ha pagmando sugad nga Hadi ha bug-os nga tuna. (Hebreo 10:12, 13) Yana naghahadi na hiya ha langit, ngan iginsasangyaw han iya mga sumurunod ito nga maopay nga sumat ha bug-os nga kalibotan.​—Basaha an Daniel 7:13, 14; Mateo 24:14.

Diri mag-iiha, gagamiton ni Jesus an iya gahum sugad nga Hadi basi wad-on an ngatanan nga pag-antos ngan an mga hinungdan hito. An ngatanan nga natoo kan Jesus ngan nasunod ha iya mabubuhi ha paraiso nga tuna.​—Basaha an Salmo 37:9-11.