Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 LEKSYON 6

Ano an Paglaom han mga Patay?

Ano an Paglaom han mga Patay?

1. Ano an maopay nga sumat mahitungod ha mga patay?

Han inabot hi Jesus ha Betania nga hirani ha Jerusalem, upat ka adlaw na nga patay an iya sangkay nga hi Lasaro. Kinadto hiya ha lubnganan kaupod hira Marta ngan Maria, nga kabugtoan ni Lasaro. Waray pag-iha, nagkaabot an damu nga tawo. Naaabat mo ba an kalipay nira Marta ngan Maria han ginbanhaw ni Jesus hi Lasaro?​—Basaha an Juan 11:21-24, 38-44.

Maaram na hi Marta han maopay nga sumat mahitungod ha mga patay. Maaram hiya nga babanhawon ni Jehova an mga patay basi mabuhi utro dinhi ha tuna.​—Basaha an Isaias 26:19.

2. Ano an kahimtang han mga patay?

An Dios nagsiring kan Adan: “Tapotapo ka man, ngan ha tapotapo ikaw hiuuli.”

An tawo ginhimo tikang ha tapotapo. (Genesis 2:7; 3:19) Waray espiritu ha sulod han aton lawas. Kon namamatay kita, waray bahin han aton lawas nga nagpapadayon nga buhi. Namamatay liwat an aton utok, ngan nawawara an aton panhunahuna ngan pagbati. Salit han ginbanhaw hi Lasaro, waray hiya mag-istorya han iya kahimtang han patay hiya kay an patay waray na sarabotan.​—Basaha an Salmo 146:4; Eklesiastes 9:5, 6, 10.

Ginpapasakitan ba han Dios an mga patay pinaagi hin kalayo? Igintututdo han Biblia nga an patay waray na sarabotan. Salit matin-aw nga an naglalaga nga impyerno usa nga buwa nga katutdoan nga nagpapakaraot ha Dios. An paghunahuna  nga an mga tawo papasakitan pinaagi ha kalayo ginkakangalasan niya.​—Basaha an Jeremias 7:31.

Kitaa an video nga Ano an Kahimtang han mga Patay?

3. Mahimo ba makiistorya ha aton an mga patay?

An mga patay diri na nakakayakan o nakakabati. (Salmo 115:17) Pero may-ada magraot nga anghel, ngan mahimo hira makiistorya ha aton ngan magpakunokuno nga hira an namatay nga mga tawo. (Judas 6) Igindidiri ni Jehova an pakiistorya ha mga patay.​—Basaha an Deuteronomio 18:10, 11.

4. Hin-o an mga babanhawon?

Minilyon nga nagkamatay na an mabubuhi utro dinhi ha tuna. Babanhawon bisan adton diri nakilala ha Dios ngan adton nagbuhat hin maraot.​—Basaha an Buhat 24:15.

An mga babanhawon magkakaada higayon nga mahibaro han kamatuoran mahitungod ha Dios ngan magpakita hin pagtoo kan Jesus pinaagi ha pagsunod ha iya. (Pahayag 20:11-13) Adton babanhawon ngan magbubuhat hin maopay mabubuhi ha waray kataposan dinhi ha tuna.​— Basaha an Juan 5:28, 29.

5. Ano an iginpapakita han pagkabanhaw mahitungod kan Jehova?

Nagin posible an paglaom han pagkabanhaw tungod kay ginsugo han Dios an iya Anak nga mamatay para ha aton. Salit iginpapakita han pagkabanhaw an gugma ngan diri matupngan nga pagkabuotan ni Jehova. Kon banhawon na an mga patay, hin-o ha ira an karuyag mo gud makita?​—Basaha an Juan 3:16; Roma 6:23.