Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 SEKSYON 7

Kon Paonan-o Tututdoan an Iyo Anak

Kon Paonan-o Tututdoan an Iyo Anak

“Ini nga mga pulong nga akon iginsugo ha imo hini nga adlaw mahisulod ha imo kasingkasing; ngan igtutdo mo hira kamainuyatmon ha imo mga anak.”​—Deuteronomio 6:6, 7

Han ginhimo ni Jehova an kahikayan han pamilya, an mga kag-anak an iya gintokahan ha panginano han ira mga anak. (Colosas 3:20) Sugad nga kag-anak, responsabilidad niyo nga tutdoan an iyo anak nga higugmaon hi Jehova ngan magin responsable nga adulto. (2 Timoteo 1:5; 3:15) Kinahanglan liwat niyo hibaroan kon ano an aada ha kasingkasing han iyo anak. Syempre, importante gud an iyo susbaranan. Epektibo nga maitututdo niyo ha iya an Pulong ni Jehova kon ibubutang anay niyo ito ha iyo kasingkasing.​—Salmo 40:8.

 1 IPAABAT HA IYO MGA ANAK NGA MASAYON KAMO MADAOP

KON ANO AN GINSISIRING HAN BIBLIA: “[Magin] andam mamati, diri magdali-dali pagyakan.” (Santiago 1:19) Sigurado nga karuyag niyo abaton han iyo mga anak nga masayon kamo madaop. Kinahanglan nira hibaroan nga andam kamo mamati kon may ig-iistorya hira. Pangalimbasugi nga pirme mamurayawon an iyo pamilya basi diri hira mag-alang pagsumat han ira inaabat. (Santiago 3:18) Kon ginhuhunahuna nira nga mag-iisog kamo o diri niyo hira masasabtan, bangin diri hira mag-istorya ha iyo. Magin mapailubon ha iyo mga anak, ngan pirme hira pasariga nga hinigugma niyo hira.​—Mateo 3:17; 1 Corinto 8:1.

KON ANO AN IMO MAHIHIMO:

  • Magin andam mamati kon karuyag makiistorya han imo mga anak

  • Pakiistorya pirme ha imo mga anak, diri la kon may problema hira

2 SABOTA KON ANO GUD AN IRA KARUYAG SIDNGON

KON ANO AN GINSISIRING HAN BIBLIA: “An tagsa nga tawo nga mainalam-agamon nagbubuhat dara an hibaro.” (Proberbios 13:16) Usahay kinahanglan niyo sabuton an ginsisiring han iyo mga anak basi masabtan an ira tinuod nga inaabat. Natural la ha mga batan-on nga magpasobra ha ira ginyayakan o magyakan hin mga butang nga diri nira tinuyo. “Hiya nga nahatag han baton nga diri pa hiya nakakabati, amo an kalurongan.” (Proberbios 18:13) Ayaw dayon kasina.​—Proberbios 19:11.

KON ANO AN IMO MAHIHIMO:

  • Magin determinado nga diri sumagbang o sobra nga magreak, anoman an sidngon han imo anak

  • Hinumdumi kon ano an imo inabat ngan kon ano an importante ha imo han sugad hito an imo edad

 3 IPAKITA HA IYO MGA ANAK NGA NAGKAKAUYON KAMO

KON ANO AN GINSISIRING HAN BIBLIA: “Anak ko, pamati han pagtutdo han imo amay, ngan ayaw bayai an balaud han imo iroy.” (Proberbios 1:8) Gintagan ni Jehova hin awtoridad an amay ngan an iroy ha ira mga anak. Kinahanglan niyo tutdoan an iyo mga anak nga respetuhon ngan sugton kamo. (Efeso 6:1-3) Naaabat han mga anak kon an ira mga kag-anak diri bug-os nga nagkakauyon ha “pariho nga hunahuna.” (1 Corinto 1:10) Kon diri ka nauyon, ayaw ito ipakita ha atubangan han iyo mga anak kay mahimo ito makaiban han ira respeto ha iyo sugad nga mga kag-anak.

KON ANO AN IMO MAHIHIMO:

  • Pagsabot kamo kon paonan-o didisiplinahon an iyo mga anak

  • Kon magkaiba an iyo opinyon ha pagtutdo ha iyo mga anak, pangalimbasugi nga masabtan an panhunahuna han imo padis

 4 MAGKAADA PLANO

KON ANO AN GINSISIRING HAN BIBLIA: “Pahiaraa an bata ha dalan nga iya paglalaktan.” (Proberbios 22:6) An malampuson nga pagtutdo ha iyo mga anak diri la basta nga mahitatabo. Kinahanglan niyo planuhon kon paonan-o hira babansayon ngan didisiplinahon. (Salmo 127:4; Proberbios 13:1) An disiplina diri la nangangahulogan hin sirot, kondi nag-uupod ito hin pagbulig ha imo mga anak nga masabtan an mga hinungdan han mga patakaran. (Proberbios 28:7) Tutdui liwat hira nga higugmaon an Pulong ni Jehova ngan masabtan an mga prinsipyo hito. (Salmo 1:2) Mabulig ini ha ira nga magkaada nabansay-ha-Biblia nga konsensya.​—Hebreo 5:14.

KON ANO AN IMO MAHIHIMO:

  • Siguroha nga makilala han iyo mga anak an Dios sugad nga totoo nga persona nga ira masasarigan

  • Tutdui hira nga makilala ngan malikyan an mga butang nga nakakadaot ha moral, sugad han makikita ha Internet ngan mga social network. Tutdui liwat hira kon paonan-o malilikyan an mga paramolestya ha sekso

“Pahiraa an bata ha dalan nga iya paglalaktan”