Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 SEKSYON 4

Kon Paonan-o Gagamiton hin Maaramon an Kwarta

Kon Paonan-o Gagamiton hin Maaramon an Kwarta

“An mga larang nga iginpakiana anay, nagmamalampuson.”​—Darahunon (Proberbios) 20:18, Baraan nga Biblia

Kinahanglan naton hin kwarta basi maitagana an panginahanglan han aton pamilya. (Proberbios 30:8) Ngani, “an kwarta usa nga arayopan.” (Eklesiastes 7:12) Sugad nga mag-asawa, bangin makuri pag-istoryahan an kwarta, pero ayaw tuguti nga an kwarta magin hinungdan han iyo mga problema. (Efeso 4:32) An mag-asawa sadang magkaada pagtapod ha usa kag usa ngan magkauyon kon paonan-o gagamiton an kwarta.

 1 PAGPLANO HIN MAOPAY

KON ANO AN GINSISIRING HAN BIBLIA: “Hin-o ha iyo nga naruruyag pagtukod hin torre an diri anay malingkod ngan magkwenta han magagasto basi masiguro kon may ighuhuman hiya hito?” (Lucas 14:28) Importante nga planuhon niyo kon paonan-o gagamiton an iyo kwarta. (Amos 3:3) Pag-istoryahi niyo kon ano an iyo kinahanglan paliton ngan kon pira an iyo badyet. (Proberbios 31:16) Bisan kon may kwarta kamo, diri ito nangangahulogan nga kinahanglan niyo pumalit. Likayi an pangutang. Ayaw pamalit hin waray ha badyet.​—Proberbios 21:5; 22:7.

KON ANO AN IMO MAHIHIMO:

  • Kon may sobra kamo nga kwarta, pag-istoryahi niyo kon ano an iyo bubuhaton hito

  • Kon nagkulang an iyo badyet, pagplano kon paonan-o maiibanan an iyo gastos. Pananglitan, mahimo kamo magluto na la imbes nga kumaon ha restawran

 2 MAGIN TANGKOD NGAN REYALISTIKO

KON ANO AN GINSISIRING HAN BIBLIA: ‘Tangkod nga asikasoha an ngatanan, diri la ha pagkita ni Jehova, kondi ha pagkita liwat han mga tawo.’ (2 Corinto 8:21) Magin tangkod ha imo padis kon pira an imo kità ngan nagasto.

Konsultaha pirme an imo padis kon naghihimo hin dagku nga desisyon may kalabotan ha iyo pinansyal. (Proberbios 13:10) An pag-istorya mahitungod ha kwarta mabulig nga matipigan an kamurayawan ha iyo pag-asawa. Hunahunaa an imo kità, diri sugad nga personal nga kwarta, kondi kwarta han pamilya.​—1 Timoteo 5:8.

KON ANO AN IMO MAHIHIMO:

  • Pagsabot kamo hin kantidad nga puydi gastuhon han tagsa ha iyo nga diri na magsasarit

  • Ayaw hulata nga magkaproblema anay kamo antes pag-istoryahan an mahitungod ha kwarta