Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 SEKSYON 1

Magpagiya ha Dios Basi Magmalipayon an Pag-asawa

Magpagiya ha Dios Basi Magmalipayon an Pag-asawa

“Hiya nga naghimo ha ira ha tinikangan ginhimo hira nga lalaki ngan babaye.”​—Mateo 19:4

Hi Jehova * nga Dios an nagkasal ha siyahan nga mag-asawa. An Biblia nagsusumat ha aton nga ginhimo niya an siyahan nga babaye ngan iya “gindara ha lalaki.” Nalipay gud hi Adan salit nakasiring hiya: “Ini yana tul-an han akon mga tul-an, ngan unod han akon unod.” (Genesis 2:22, 23) Karuyag pa gihapon ni Jehova nga magin malipayon an mga mag-asawa.

Han nag-asawa ka, bangin naghunahuna ka nga magigin perpekto an iyo pag-upod. Kondi an tinuod, bisan kon naghihigugmaay gud an mag-asawa, magkakaada la gihapon hira mga problema. (1 Corinto 7:28) Ini nga brosyur naghihisgot hin mga prinsipyo ha Biblia nga kon iaaplikar, makakabulig ha iyo pag-asawa ngan ha iyo pamilya nga magin malipayon.​—Salmo 19:8-11.

 1 TUMANA AN PAPEL NGA IGINHATAG HA IMO NI JEHOVA

KON ANO AN GINSISIRING HAN BIBLIA: An bana an ulo han pamilya.​—Efeso 5:23.

Kon usa ka nga bana, naglalaom hi Jehova nga mahigugmaon nga mamangnoan mo an imo asawa. (1 Pedro 3:7) Ginlarang hiya ni Jehova sugad nga imo kabulig, ngan karuyag Niya nga trataron mo hiya nga may dignidad ngan gugma. (Genesis 2:18) Kinahanglan higugmaon mo gud an imo asawa ngan andam ka nga unahon an iya kaopayan kay han imo kalugaringon.​—Efeso 5:25-29.

Kon usa ka nga asawa, naglalaom hi Jehova nga rirespetuhon mo gud an imo bana ngan bubuligan hiya ha pagtuman han iya papel. (1 Corinto 11:3; Efeso 5:33) Suportahi an iya mga desisyon ngan kinasingkasing nga magkooperar ha iya. (Colosas 3:18) Kon bubuhaton mo ito, magigin makaruruyag ka ha mga mata han imo bana ngan ni Jehova.​—1 Pedro 3:1-6.

KON ANO AN IMO MAHIHIMO:

  • Pakianhi an imo padis kon paonan-o ka magigin mas maopay nga bana o asawa. Pamati hin maopay, ngan buhata an imo mahihimo basi mag-uswag

  • Magin mapailubon. Kinahanglan hin panahon basi hibaroan kon paonan-o niyo mapapalipay an kada tagsa

2 MAGIN MAHUNAHUNAON HA MGA PAGBATI HAN IMO PADIS

KON ANO AN GINSISIRING HAN BIBLIA: Kinahanglan mahunahunaon ka ha kaopayan han imo padis. (Filipos 2:3, 4) Tratara hiya nga presyoso. Hunahunaa pirme nga karuyag ni Jehova nga an iya mga surugoon magin “buotan ha ngatanan.” (2 Timoteo 2:24) “Sugad hin espada nakakasamad hin grabe an dinalidali nga mga pulong, kundi nakakatambal an mga pulong hin makinaadmananon.” Salit pilia hin maopay an imo mga pulong. (Darahonon [Proberbios] 12:18, Maopay nga Sumat) An espiritu ni Jehova mabulig ha imo nga magyakan nga may pagkabuotan ngan gugma.​—Galacia 5:22, 23; Colosas 4:6.

KON ANO AN IMO MAHIHIMO:

  • Pag-ampo nga magin kalmado ka ngan magkaada abrido nga hunahuna antes makiistorya ha imo padis hin seryoso nga butang

  • Hunahunaa hin maopay kon ano an imo isisiring ngan kon paonan-o ito isisiring

 3 PAGKAUYON KAMO HA USA NGA PANHUNAHUNA

KON ANO AN GINSISIRING HAN BIBLIA: Han nag-asawa ka, ikaw ngan an imo padis nagin “usa nga unod.” (Mateo 19:5) Kondi duha pa gihapon kamo nga indibiduwal ngan bangin magkaiba an iyo mga opinyon. Salit kinahanglan niyo hibaroan kon paonan-o magkakauyon an iyo panhunahuna ngan mga pagbati. (Filipos 2:2) Importante nga nagkakauyon kamo kon naghihimo hin mga desisyon. Iginpapakita han Biblia nga magmamalampuson an mga plano pinaagi ha pagkonsulta ha kada tagsa. (Proberbios 20:18) Pagpagiya ha mga prinsipyo ha Biblia kon naghihimo hin importante nga mga desisyon.​—Proberbios 8:32, 33.

KON ANO AN IMO MAHIHIMO:

  • Ig-istorya ha imo padis an imo mga pagbati, diri la an mga impormasyon o mga opinyon

  • Konsultaha anay an imo padis antes maghimo hin desisyon

^ par. 4 Jehova an ngaran han Dios sumala ha Biblia.