Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 LEKSYON 5

Ano an Imo Maieksperyensyahan ha Amon Kristiano nga mga Katirok?

Ano an Imo Maieksperyensyahan ha Amon Kristiano nga mga Katirok?

Argentina

Sierra Leone

Belgium

Malaysia

Damu an diri na nasingba o natambong hin relihiyoso nga seremonya tungod kay waray hira nakukuha nga espirituwal nga giya o karepreskohan. Kon sugad, kay ano nga sadang ka tumambong ha Kristiano nga mga katirok han mga Saksi ni Jehova? Ngan ano an imo maieksperyensyahan didto?

An kalipay ha pakig-upod ha mahigugmaon ngan mapinairon nga mga tawo. Han siyahan nga siglo, an mga Kristiano gin-organisar ha mga kongregasyon, ngan nagdudumara hin mga katirok ha pagsingba ha Dios, pag-aram han Kasuratan, ngan pagdinasigay ha usa kag usa. (Hebreo 10:24, 25) Tungod kay napapalibotan hin mga tawo nga nag-aaplikar han tinuod nga kahulogan han gugma, para ha ira an ira Kristiano nga kabugtoan amo an ira tinuod nga kasangkayan. (2 Tesalonika 1:3; 3 Juan 14) Sugad nga mga Saksi, ito an amon ginsusubad ngan naieksperyensyahan namon an pariho nga kalipay.

An kapulsanan ha pag-aram kon paonan-o iaaplikar an mga prinsipyo ha Biblia. Sugad ha panahon han Biblia, nagkakatirok gihap yana an kalalakin-an, kababayin-an, ngan kabataan. An kwalipikado nga mga magturutdo nagamit han Biblia basi buligan an mga natambong nga masabtan kon paonan-o iaaplikar an mga prinsipyo hito ha kada adlaw. (Deuteronomio 31:12; Nehemia 8:8) Puydi makigbahin an ngatanan ha pakighisgot ngan pagkanta, hito nga paagi naipapahayag namon an amon paglaom.—Hebreo 10:23.

An bendisyon nga maparig-on an pagtoo ha Dios. Hi apostol Pablo nagsiring ha usa nga kongregasyon hadto: “Mahihidlaw ako pagkita ha iyo, . . . nga ako malipay upod ha iyo tungod han ginkausahan nga pagtoo naton, an iyo ngan an akon pagtoo.” (Roma 1:11, 12) An regular nga pakig-upod ha mga igkasi-tumuroo ha katirok nagpaparig-on han aton pagtoo ngan determinasyon nga magkinabuhi uyon han mga prinsipyo ha Biblia.

Gin-iimbitar ka namon pagtambong ha amon sunod nga katirok. Alayon karawata ini nga imbitasyon. An amon mga katirok waray bayad ngan waray pangulekta hin kwarta.

  • Ha ano nga mga katirok ha naglabay iginpapariho namon an amon mga katirok yana?

  • Ano nga mga kapulsanan an makakarawat ha pagtambong ha Kristiano nga mga katirok?