Hin-o an Nagbubuhat han Kaburut-on ni Jehova Yana?

May-ada mga Saksi ni Jehova ha bug-os nga kalibotan. Tikang hira ha iba-iba nga kultura ngan nasyonalidad. Ha ano nga paagi nagkakaurosa hira?

Ano an Kaburut-on han Dios?

Karuyag han Dios nga maipasamwak an iya kaburut-on ha bug-os nga tuna. Ano an iya kaburut-on, ngan hin-o yana an nagtututdo ha iba mahitungod hito?

Ano nga Klase hin mga Tawo an Mga Saksi ni Jehova?

May-ada ka ba kilala nga Saksi ni Jehova? Ano gud an imo hinbabaroan mahitungod ha amon?

Kay Ano nga Mga Saksi ni Jehova an Tawag ha Amon?

Tagda an tulo nga hinungdan kon kay ano nga ginkarawat namon ini nga ngaran.

Ha Ano nga Paagi Hinbaroan an Kamatuoran han Biblia?

Paonan-o kita makakasiguro nga husto an aton pagsabot yana ha kon ano an igintututdo han Biblia?

Kay Ano nga Iginpublikar Namon an New World Translation?

Kay ano nga naiiba gud ini nga hubad han Pulong han Dios?

Ano an Imo Maieksperyensyahan ha Amon Kristiano nga mga Katirok?

Nagkakatirok kami basi pag-adman an Biblia ngan basi magdinasigay ha usa kag-usa. Malilipay kami ha pag-abi-abi ha imo!

Ano an Kapulsanan ha Pakig-upod ha mga Igkasi-Kristiano?

An Pulong han Dios nag-aaghat nga makig-upod ha mga igkasi-Kristiano. Hibaroi kon paonan-o ka magpapahimulos tikang hini nga klase hin pakig-upod.

Paonan-o Gindudumara an Amon mga Katirok?

Naipakiana mo na ba kon ano an amon ginhihimo ha amon mga katirok? Sigurado nga maruruyagan mo an kalidad han edukasyon ha Biblia nga imo makakarawat didto.

Kay Ano nga Desente an Amon Pamado ha Amon mga Katirok?

Importante ba ha Dios an aton pamado? Hibaroi kon ano nga mga prinsipyo ha Biblia an nabulig ha amon ha pagdesisyon kon ano an angayan nga pamado ngan pag-ayos.

Ano an Pinakamaopay nga Paagi ha Pagpangandam Para ha mga Katirok?

An abanse nga pagpangandam para ha mga katirok mabulig ha imo nga makapahimulos hin bug-os.

Ano an Pagsingba han Pamilya?

Hibaroi kon paonan-o ini nga kahikayan mabulig ha imo nga magin duok ha Dios ngan maparig-on an relasyon han imo pamilya.

Kay Ano nga Nagdudumara Kami hin Dagku nga Asembleya?

Kada tuig, nagkakatirok kami para ha tulo nga espesyal nga katirok. Paonan-o ka makakapahimulos tikang hini nga mga katirok?

Paonan-o Gin-oorganisar an Amon Pagsangyaw nga Buruhaton?

Ginsusunod namon an mga ginbuhat ni Jesus han nakanhi pa hiya ha tuna. Ano an pipira han iya paagi ha pagsangyaw?

Ano an Payunir?

An payunir usa nga bug-os-panahon nga ebanghelisador. Pira ka oras an ira igin-gagahin ha ministeryo? Kay ano nga may mga Saksi ni Jehova nga nagpapayunir?

Ano nga mga Eskwelahan an Igintatagana Para ha mga Payunir?

Ano nga espesyal nga pagbansay an igintatagana para ha mga bug-os-panahon nga nagsasangyaw mahitungod han Ginhadian basi bug-os nga matuman nira an ira ministeryo?

Paonan-o Ginbubuligan han mga Tigurang an Kongregasyon?

An mga tigurang mga hamtong ha espirituwal nga kalalakin-an nga nangunguna ha kongregasyon. Ano nga bulig an ira igintatagana?

Ano an Buruhaton han Ministeryal nga Surugoon?

An ministeryal nga mga surugoon nabulig nga magin mahapsay an kongregasyon. Hibaroi kon paonan-o an mga natambong ha katirok ha kongregasyon nagpapahimulos ha ira mga ginbubuhat.

Paonan-o Kami Ginbubuligan han mga Paramangno han Sirkito?

Kay ano nga ginbibisita han mga paramangno han sirkito an mga kongregasyon? Paonan-o ka makakapahimulos han ira pagbisita?

Paonan-o Kami Nabulig ha Amon Kabugtoan nga Nanginginahanglan?

Kon may kalamidad, ginbubuligan dayon namon an amon kabugtoan nga naapektohan pinaagi ha paghatag hin praktikal nga ayuda ngan pagliaw tikang ha Biblia. Paonan-o namon ito ginhihimo?

Hin-o an Matinumanon Ngan Maaramon nga Uripon?

Nagsaad hi Jesus nga magtutoka hiya hin uripon nga magtatagana hin napapanahon nga espirituwal nga pagkaon. Paonan-o ini natutuman?

Ano an Buruhaton han Nagmamando nga Lawas Yana?

Ha siyahan nga siglo, usa nga gutiay nga grupo han tigurang nga kalalakin-an ngan mga apostol an nag-alagad sugad nga nagmamando nga lawas han Kristiano nga kongregasyon. Kumusta man yana?

Ano an Bethel?

An Bethel espesyal nga lugar nga may importante gud nga katuyoan. Hibaroi an mahitungod han mga nag-aalagad didto.

Ano an Ginhihimo ha Sanga nga Opisina?

Gin-aabiabi an ngatanan nga bumisita ngan mag-tour ha bisan diin han amon mga sanga nga opisina. Gin-aaghat ka namon nga buhaton ito!

Paonan-o Ginsusurat Ngan Ginhuhubad an Amon mga Literatura?

Nagpupublikar kami hin mga literatura ha sobra 600 nga yinaknan. Kay ano nga nangangalimbasog kami ha pagbuhat hito?

Diin Tikang an Pundo nga Amon Ginagamit Para ha Amon Bug-os-Kalibotan nga Buruhaton?

May kalabotan ha pinansyal, kay ano nga an amon organisasyon naiiba ha iba nga relihiyon?

Kay Ano Ngan Paonan-o Gintutukod an mga Kingdom Hall?

Kay ano nga Kingdom Hall an tawag ha amon lugar han pagsingba? Hibaroi kon paonan-o nakakabulig ha amon kongregasyon inin simple nga mga pasilidad.

Paonan-o Namon Ginmimintinar an Kingdom Hall?

An limpyo ngan mintinado nga Kingdom Hall nagdadayaw ha aton Dios. Ano an mga kahikayan ha pag-ataman han mga Kingdom Hall?

Paonan-o Kita Mabubuligan han Librarya han Kingdom Hall?

Karuyag mo ba magsaliksik basi madugangan an imo kahibaro ha Biblia? Bisitaha an librarya han Kingdom Hall!

Ano an Makikita ha Amon Web Site?

Hibaroi an dugang pa mahitungod ha amon ngan ha amon gintotoohan pati na an baton ha imo mga pakiana mahitungod ha Biblia.

Bubuhaton Mo ba an Kaburut-on ni Jehova?

Hinigugma ka gud ni Jehova nga Dios. Paonan-o mo maipapakita an imo hingyap nga mapalipay hiya ha imo adlaw-adlaw nga pagkinabuhi?