Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 KAPITULO NOYBE

Nagkikinabuhi Na ba Kita ha “Kataposan nga mga Adlaw”?

Nagkikinabuhi Na ba Kita ha “Kataposan nga mga Adlaw”?
 • Ano nga mga hitabo ha aton panahon an igintagna ha Biblia?

 • Ano an ginsisiring han Pulong han Dios nga magigin kinaiya han mga tawo ha “kataposan nga mga adlaw”?

 • Mahitungod han “kataposan nga mga adlaw,” ano nga mag-opay nga mga butang an igintagna han Biblia?

1. Diin naton mahibabaroan an mahitungod han tidaraon?

NAGKITA ka ba ha mga sumat ha telebisyon ngan nagpakiana, ‘Ano daw la an magigin tidaraon hini nga kalibotan?’ An mga kalamidad tigda la ngan diri linalaoman nga nahitatabo salit waray tawo nga makakagtagna kon ano an mahitatabo ha tidaraon. (Jakobo 4:14) Kondi, maaram hi Jehova kon ano an mahitatabo ha tidaraon. (Isaias 46:10) An iya Pulong, an Biblia, maiha na nga nagtagna diri la han magraot nga mahitatabo ha aton panahon kondi han urusahon liwat nga mga butang nga hirani na mahitabo.

2, 3. Ano an iginpakiana han mga disipulo kan Jesus, ngan paonan-o hiya binaton?

2 Gin-unabi ni Jesu-Kristo an mahitungod han Ginhadian han Dios, nga magtatapos han karaotan ngan maghihimo han tuna nga usa ka paraiso. (Lukas 4:43) Karuyag han mga tawo nga hibaroan kon san-o maabot an Ginhadian. Ha pagkamatuod, an mga disipulo ni Jesus nagpakiana ha iya: “Ano an tigaman han imo pagkanhi, ngan han kataposan han kalibotan?” (Mateo 24:3) Ha pagbaton ginsumatan hira ni Jesus nga hi Jehova nga Dios la an maaram hin eksakto kon san-o maabot an kataposan hini nga sistema han mga butang. (Mateo 24:36) Kondi igintagna ni Jesus an mga mahitatabo dinhi ha tuna antes pahinaboon han Ginhadian  an totoo nga kamurayawan ngan seguridad ha katawohan. An iya igintagna nahitatabo na yana!

3 Antes naton usisahon an ebidensya nga nagkikinabuhi na kita ha “kataposan han kalibotan,” aton paghisgotan hin madaliay an girra nga waray makita han bisan hin-o nga tawo. Nahitabo ito ha diri nakikita nga langit, ngan apektado kita han resulta hito.

GIRRA HA LANGIT

4, 5. (a) Ano an nahitabo ha langit katapos gud mahitrono hi Jesus sugad nga Hadi? (b) Sumala ha Pahayag 12:12, ano an magigin resulta han girra ha langit?

4 Iginsaysay ha nahiuna nga kapitulo hini nga libro nga hi Jesu-Kristo nagin Hadi ha langit han tuig 1914. (Daniel 7:13, 14) Waray pag-iha katapos hi Jesus magin Hadi han Ginhadian, ginios hiya. “Nag-araway ha langit,” siring han Biblia. “Hi Miguel [lain nga ngaran ni Jesus] ngan an iya mga anghel nakig-away kontra han dragon [Satanas nga Yawa]; ngan an dragon ngan an iya mga anghel nakig-away.” * Hi Satanas ngan an iya magraot nga mga anghel, an mga demonyo, napirde hito nga girra ngan iginhulog hira tikang ha langit nganhi ha tuna. Nagkalipay an matinumanon nga espirituhanon nga mga anak han Dios tungod kay hi Satanas ngan an iya mga demonyo iginhulog na. Kondi, an mga tawo diri makakaeksperyensya han sugad nga kalipay. Lugod, an Biblia nagtagna: “Kairo han tuna ngan han dagat: kay an Yawa linusad ha iyo, nga may daku nga kasina, kay hinbaroan niya nga halipot na la nga oras iton iya pag-ukoy.”Pahayag 12:7, 9, 12.

5 Alayon tigamni kon ano an magigin resulta han girra ha langit. Tungod han kasina ni Satanas, magdadara hiya hin kasakitan ngada hadton aanhi ha tuna. Sugad han makikita mo, nagkikinabuhi na kita yana hito nga panahon han kasakitan. Kondi madaliay la ito—“halipot na la nga oras.” Bisan hi Satanas maaram hito. Tinatawag han Biblia ini nga panahon sugad nga an “kataposan nga mga adlaw.” (2 Timoteo 3:1) Malipayon  gud kita nga diri na maiha pagwawad-on na han Dios an impluwensya han Yawa dinhi ha tuna! Aton paghisgotan an pipira han mga butang nga igintagna ha Biblia nga nahitatabo yana mismo. Pinamamatud-an hini nga nagkikinabuhi na kita ha kataposan nga mga adlaw ngan nga hirani na ihatag han Ginhadian han Dios an waray kataposan nga mga bendisyon ngada hadton nahigugma kan Jehova. Siyahan, aton usisahon an upat nga bahin han tigaman nga siring ni Jesus magtitigaman han aton panahon yana.

DAGKU NGA MGA HITABO HA KATAPOSAN NGA MGA ADLAW

6, 7. Paonan-o natutuman yana an ginsiring ni Jesus mahitungod han mga girra ngan kakulang hin pagkaon?

6 “An nasud matindog kontra ha nasud, ngan an ginhadian kontra ha ginhadian.” (Mateo 24:7) Minilyon nga mga tawo an ginpatay ha mga girra durante han naglabay nga siglo. Usa nga historyador nga taga-Britanya an nagsurat: “An ika-20 ka siglo amo an pinakamadugo ha iginrekord nga kasaysayan. . . . Ito an siglo han haros padayon nga girra, nga pipira la ngan halipot la nga mga panahon an waray organisado, armado nga araway ha usa nga bahin han tuna.” An usa nga report tikang ha Worldmatch Institute nasiring: “Tulo ka pilo an kadamu han nagkamatay ha [ika-20 ka siglo] kay han nagkamatay ha ngatanan nga girra tikang han siyahan nga siglo AD tubtob  han 1899.” Sobra 100 ka milyon nga mga tawo an nagkamatay tungod han mga girra tikang han 1914. Bisan kon naieksperyensyahan naton an kasubo ha kamatay ha girra han usa nga hinigugma, diri gud naton masasabtan an kakurian ngan kasakitan nga gin-aantos han damu ka milyon nga mga tawo nga nawad-an han ira mga hinigugma.

7 “Mamamay-ada mga kagutom.” (Mateo 24:7) An mga parasaliksik nasiring nga daku an pag-uswag ha produksyon han pagkaon durante han naglabay nga 30 ka tuig. Bisan pa hito, nagpapadayon an kakulang hin pagkaon tungod kay damu nga mga tawo an waray igo nga kwarta nga maipapalit hin pagkaon o waray tuna nga ira matatanoman. Ha kablas nga mga nasud, sobra usa ka bilyon nga mga tawo an nabubuhi nga an kità usa la ka dolyar o mas gutiay pa hito ha usa ka adlaw. Kadam-an ha ira an maiha na nga nag-aantos han gutom. Ginhunahuna han World Health Organization nga an malnutrisyon usa ka daku nga hinungdan han kamatay han sobra lima ka milyon nga kabataan kada tuig.

8, 9. Ano an nagpapakita nga natutuman na an mga tagna ni Jesus mahitungod han mga linog ngan mga peste?

8 “Maabot an magkusog nga mga linog.” (Lukas 21:11) Sumala ha U.S. Geological Survey, tikang han 1990 la, may-ada aberids nga 19 nga magkusog hinduro nga mga linog an ginlalaoman nga mahihitabo kada tuig. Magkusog hinduro ito salit makakaguba hin mga tinukod ngan makakagutak han tuna.  Iginpapakita han mga rekord nga tikang han 1900, an mga linog nagin hinungdan han kamatay han sobra duha ka milyon nga mga tawo. Usa nga report an nasiring: “Bisan pa han pag-uswag han teknolohiya, gutiay la hinduro an naiiban ha mga namamatay tungod han mga linog.”

9 “Magkakaada . . . mga peste.” (Lukas 21:11NW) Bisan pa han mga pag-uswag ha medisina, an daan ngan bag-o nga mga sakit nakakadaot ha katawohan. An usa nga report nasiring nga 20 nga bantogan nga mga sakit—upod na an tuberkulosis, malaria, ngan kolera—an nagin mas kalyap na ha bag-o la nga mga dekada, ngan may-ada mga klase hin sakit nga nagtitikakuri la matambal han mga medisina. Ha pagkamatuod, ha pinakaminos 30 nga bag-o nga sakit an naabot. An iba hito waray hinbabaroan nga tambal ngan makamaratay.

MGA TAWO HA KATAPOSAN NGA MGA ADLAW

10. Ano nga mga kinaiya nga igintagna ha 2 Timoteo 3:1-5 an nakikita mo ha mga tawo yana nga panahon?

10 Gawas pa han paghulagway ha pipira han dagku nga mga hitabo ha kalibotan, an Biblia nagtagna nga an kataposan nga mga adlaw titigamnan hin pagbag-o ha sosiedad han tawo. Iginsaysay ni apostol Pablo kon ano an magigin kinaiya han mga tawo ha kabug-osan. Ha 2 Timoteo 3:1-5, aton mababasa: “Ha kataposan nga mga adlaw, maabot an magpakalilisang  nga mga panahon.” Ha bahin, hi Pablo nagsiring nga an mga tawo magigin

 • mahigugmaon ha kalugaringon

 • mahigugmaon ha salapi

 • maglaris ha mga ginikanan

 • diri mga baraan [“diri-maunungon,” NW]

 • waray gugma nga kinaiya

 • diri mag-ilubon

 • magpintas

 • mahigugmaon ha kalipayan labi kay ha paghigugma ha Dios

 • may dagway ha pagtahod ha Dios, kondi ginwara nira an iya gahum

11. Paonan-o iginsasaysay han Salmo 92:7 an mahitatabo ha mga magraot?

11 Sugad na ba hito an mga tawo ha iyo lugar? Sigurado nga sugad na hira hito. May-ada mga tawo ha bisan diin nga maraot an mga kinaiya. Ipinapakita hini nga diri na maiha gumios an Dios, kay an Biblia nasiring: “Kon an mga magraot tumurok sugad han banwa, ngan kon an ngatanan nga mga magburuhat han karat-an bumurak; ito hira paglalaglagon tubtob ha waray kataposan.”Salmo 92:7.

MAG-OPAY NGA MGA HITABO!

12, 13. Paonan-o an totoo nga “hibaro” nagdudugang durante hinin “panahon han kataposan”?

12 Oo, an kataposan nga mga adlaw puno gud hin kasakitan, sugad la han  igintagna han Biblia. Kondi, dida hinin masamok nga kalibotan, may-ada mag-opay nga mga hitabo ha mga magsiringba ni Jehova.

13 “An hibaro magdudugang,” nagtagna an libro han Biblia nga Daniel. San-o ito mahitatabo? Durante han “panahon han kataposan.” (Daniel 12:4) Labi na tikang han 1914, binubuligan ni Jehova nga mag-uswag ha pagsabot ha Biblia adton sinsero nga naghihingyap mag-alagad ha iya. Nag-uuswag an ira pagsabot ha birilhon gud nga mga kamatuoran mahitungod han ngaran ngan katuyoan han Dios, han halad nga lukat ni Jesu-Kristo, han kahimtang han mga patay, ngan han pagkabanhaw. Dugang pa, an mga magsiringba ni Jehova nahibaro na kon paonan-o magkikinabuhi ha paagi nga mapulsanon ha ira ngan maghahatag hin kadayawan ha Dios. Nagkaada na liwat hira mas klaro nga pagsabot ha pagbubuhaton han Ginhadian han Dios ngan kon paonan-o susulbaron hito an mga problema dinhi ha tuna. Paonan-o nira ginagamit ini nga kahibaro? Ito nga pakiana naggigiya ha aton ngadto ha usa pa nga tagna nga natutuman durante hinin kataposan nga mga adlaw.

“Ini nga maopay nga sumat han ginhadian igwawali ha bug-os nga kalibotan.”Mateo 24:14

14. Mationan-o kakalyap an pagsangyaw han maopay nga sumat han Ginhadian yana, ngan hin-o an nagsasangyaw hito?

14 “Ini nga maopay nga sumat han ginhadian igwawali ha bug-os nga kalibotan,” siring ni Jesu-Kristo ha iya tagna mahitungod han “kataposan han kalibotan.” (Mateo 24:3, 14) Ha bug-os nga tuna, an maopay nga sumat han Ginhadian—kon ano an Ginhadian, kon ano an pagbubuhaton hito, ngan kon paonan-o naton makakarawat an mga bendisyon hito—iginwawali na ha sobra 230 nga nasud ngan ha sobra 400 nga yinaknan. Minilyon nga mga Saksi ni Jehova an madasigon nga nagsasangyaw han maopay nga sumat han Ginhadian. Tikang hira ha “tagsa-tagsa nga nasud ngan ha ngatanan nga mga panon, ngan mga katawohan ngan mga yinaknan.” (Pahayag 7:9) An mga Saksi nagdudumara hin libre nga mga pag-aram ha Biblia ha balay ha minilyon nga mga tawo nga naruruyag mahibaro kon ano gud an igintututdo han Biblia. Urusahon gud ini nga katumanan han tagna, labi na kay igintagna ni Jesus nga an totoo nga mga Kristiano “pagdudumtan han ngatanan” nga mga tawo!Lukas 21:17.

 ANO AN IMO BUBUHATON?

15. (a) Natoo ka ba nga nagkikinabuhi na kita ha kataposan nga mga adlaw, ngan kay ano? (b) Ano an iginpapasabot han “kataposan” para hadton nakontra kan Jehova ngan para hadton nagpapasakop ha pagmando han Ginhadian han Dios?

15 Tungod kay damu na nga mga tagna han Biblia an natutuman yana, diri ka ba nauyon nga nagkikinabuhi na kita ha kataposan nga mga adlaw? Katapos maisangyaw an maopay nga sumat tubtob ha punto nga tagbaw na hi Jehova, “an kataposan” sigurado nga maabot. (Mateo 24:14) “An kataposan” nagpapasabot han panahon nga pagwawad-on na han Dios an karaotan dinhi ha tuna. Gagamiton ni Jehova hi Jesus ngan an gamhanan nga mga anghel ha pagbungkag ha ngatanan nga tinuyo nga nakontra ha Iya. (2 Tesalonika 1:6-9) Hi Satanas ngan an iya mga demonyo diri na maglilimbong ha mga nasud. Katapos hito, an Ginhadian han Dios magpapauran hin mga bendisyon ha ngatanan nga nagpapasakop ha matadong nga pagmando hito.Pahayag 20:1-3; 21:3-5.

16. Ano an maaramon nga sadang mo buhaton?

16 Tungod kay hirani na an kataposan han sistema ni Satanas, kinahanglan pakianhan naton an aton kalugaringon, ‘Ano an sadang ko pagbuhaton?’ Maaramon an pagpadayon ha pagkuha hin dugang pa nga kahibaro mahitungod kan Jehova ngan ha iya mga ginkikinahanglan ha aton. (Juan 17:3) Magin maduruto nga estudyante han Biblia. Batasana an regular nga pakig-upod ha iba nga nangangalimbasog ha pagbuhat han kaburut-on ni Jehova. (Hebreo 10:24, 25) Karawata an abunda nga kahibaro nga iginhahatag ni Jehova ha mga tawo ha bug-os nga kalibotan, ngan buhata an kinahanglanon nga mga pagbag-o ha imo kinabuhi basi makarawat mo an pag-uyon han Dios.Jakobo 4:8.

17. Kay ano nga kakalasan an kadam-an nga mga tawo ha kabungkagan han mga magraot?

17 Hi Jesus nagtagna nga igbabalewaray han kadam-an nga mga tawo an ebidensya nga nagkikinabuhi na kita ha kataposan nga mga adlaw. An kabungkagan han mga magraot tigda nga maabot ngan ha panahon nga diri-linalaoman. Sugad la han kawatan nga naabot ha gab-i, kakalasan hito an kadam-an nga mga tawo. (1 Tesalonika 5:2) Hi Jesus nagpahamangno: “Sugad  ha mga adlaw ni Noe amo man an pagkanhi han Anak han tawo. Kay sugad nga, ha mga adlaw han waray pa an paglunop, nga hira nagpipinangaon ngan nagpipinanginom, nga nangangasawa ngan napapangasal, tubtob ha pagsulod ni Noe ha arka; ngan hira waray hibaro tubtob ha pag-abot han paglunop ngan gin-anod hira ngatanan, maaamo man an pagkanhi han Anak han tawo.”Mateo 24:37-39.

18. Ano nga pahamangno ni Jesus an sadang naton sundon hin sinsero?

18 Salit, hi Jesus nagsiring ha iya mga mamarati: “Pagmatngon kamo ha iyo kalugaringon, bangin an iyo mga kasingkasing mabug-atan han kahakog, ngan kaparahubog, ngan mga pangarit hini nga kinabuhi; ngan ito nga adlaw ha kadagmitan maabot ha iyo sugad hin lit-ag. Kay ito maabot ha ngatanan nga naukoy ha bayhon han bug-os nga tuna. Busa, pag-agmahi niyo ha ngatanan nga panahon, ngan mag-ampo basi kamo magpakapalagiw ha ngatanan hini nga mga bagay nga maabot, ngan makatukdaw hin marig-on ha atubangan han Anak han tawo.” (Lukas 21:34-36) Maaramon an sinsero nga pagsunod ha ginsiring ni Jesus. Kay ano? Tungod kay adton inuuyonan ni Jehova nga Dios ngan han “Anak han tawo,” hi Jesu-Kristo, may-ada paglaom nga maluwas ha kataposan han sistema han mga butang ni Satanas ngan mabuhi ha waray kataposan ha urusahon nga bag-o nga kalibotan nga hirani na gud!Juan 3:16; 2 Pedro 3:13.

^ par. 4 Para han impormasyon nga nagpapakita nga Miguel an lain nga ngaran ni Jesu-Kristo, kitaa an Apendise, pahina 218-19.