Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 APENDISE

An Ngaran han Dios—An Gamit Ngan Kahulogan Hito

An Ngaran han Dios—An Gamit Ngan Kahulogan Hito

HA IMO Biblia, paonan-o iginhubad an Salmo 83:18? An New World Translation of the Holy Scriptures naghubad hini nga bersikulo: “Basi mahibaro an mga tawo nga ikaw, nga an ngaran hi Jehova, ikaw la an Gihitaasi ha bug-os nga tuna.” Pariho hito an mga hubad han damu nga iba pa nga mga Biblia. Kondi, waray gamita ha damu nga mga hubad an ngaran nga Jehova, ginsaliwnan ito hin mga titulo sugad han “Ginoo” o “Dios.” Ano an sadang gamiton dinhi hini nga bersikulo? An titulo ba o an ngaran nga Jehova?

Ngaran han Dios ha Hebreo nga mga letra

Gin-uunabi hini nga bersikulo an mahitungod han usa nga ngaran. Ha orihinal nga Hebreo nga ginamit ha pagsurat han kadak-an nga bahin han Biblia, makikita dida an naiiba nga personal nga ngaran. Iginsurat ito nga יהוה (YHWH) ha Hebreo nga mga letra. Ha Samar-Leyte, an kasagaran nga hubad hito nga ngaran amo an “Jehova.” Ha usa la ba nga bersikulo han Biblia makikita ito nga ngaran? Diri. Ha orihinal nga pagkasurat han Hebreo nga Kasuratan makikita ito hin haros 7,000 ka beses!

Mationan-o kaimportante an ngaran han Dios? Tagda an modelo nga pag-ampo nga iginhatag ni Jesu-Kristo. Nagtitikang ito hini nga paagi: “Amay namon, nga aada ka ha langit, gindadayaw an imo ngaran.” (Mateo 6:9) Katapos, hi Jesus nag-ampo ha Dios: “Amay, paghimayaa an imo ngaran.” Ha pagbaton, an Dios nagyakan tikang ha langit, nga nasiring: “Ginhihimaya ko na, ngan paghihimayaon ko ito liwat.” (Juan 12:28) Matin-aw, importante gud an ngaran han Dios. Kay ano man nga ginkuha han iba nga mga parahubad ini nga ngaran tikang ha ira mga hubad han Biblia ngan ginsaliwnan ito hin mga titulo?

Baga in may-ada duha nga nangunguna nga rason. Siyahan, damu an nasiring nga diri sadang gamiton an ngaran tungod kay diri hinbabaroan yana an orihinal nga paagi han pagluwas hito. An kadaan nga Hebreo iginsusurat nga waray mga bokales. Salit, waray usa yana an sigurado nga makakasiring kon paonan-o gud ba ginluwas han mga tawo ha mga panahon han Biblia an YHWH. Kondi, sadang ba ini makapugong ha aton ha paggamit han ngaran han Dios? Ha mga panahon han Biblia, an ngaran nga Jesus bangin ginluwas nga Yeshua o  posible nga Yehoshua—waray usa nga makakasiguro. Kondi, an mga tawo ha bug-os nga kalibotan yana nagamit hin iba-iba nga pagluwas han ngaran nga Jesus, ginluluwas ito ha paagi nga komon ha ira yinaknan. Diri hira nag-aalang paggamit han ngaran tungod la kay diri hira maaram han pagluwas hito ha siyahan nga siglo. Ha sugad man nga paagi, kon magbibiyahe ka ngadto ha iba nga nasud, bangin maobserbahan mo nga an imo ngaran mismo baga in iba an pagluwas ha iba nga yinaknan. Salit, an pagkadiri-sigurado mahitungod han kadaan nga pagluwas ha ngaran han Dios diri rason para diri gamiton ito.

An ikaduha nga agsob nga rason han pagkuhaa han ngaran han Dios tikang ha Biblia amo an maiha na nga tradisyon han mga Judio. Damu ha ira an natoo nga diri gud sadang luwason an ngaran han Dios. Ini nga tinotoohan matin-aw nga iginbasar ha sayop nga pag-aplikar han usa nga balaud ha Biblia nga nasiring: “Diri mo ngaranan an ngaran ni Jehova nga imo Dios hin kawang la; kay diri pag-iisipon ni Jehova nga waray sala an magngaran han iya ngaran hin waray kapulsanan.”Eksodo 20:7.

Igindidiri hini nga balaud an sayop nga paggamit han ngaran han Dios. Kondi igindidiri ba hito an matinalahuron nga paggamit han iya ngaran? Diri gud. An ngatanan nga mga parasurat han Hebreo nga Biblia (an “Daan nga Testamento”) matinumanon nga kalalakin-an nga nagkinabuhi uyon ha Balaud nga iginhatag han Dios ha kadaan nga mga Israelita. Salit, agsob nga ginagamit nira an ngaran han Dios. Pananglitan, ira igin-upod ito ha damu nga mga salmos nga ginkanta ha daku nga tingog han kadam-an nga mga magsiringba. Ginsugo pa ngani ni Jehova nga Dios an iya mga magsiringba nga tawagon an iya ngaran, ngan sinugot an mga matinumanon. (Joel 2:32; Buhat 2:21) Salit, an mga Kristiano yana diri nag-aalang nga gamiton ha matinalahuron nga paagi an ngaran han Dios, sugad la han ginbuhat ni Jesus.Juan 17:26.

Ha pagsaliwani han ngaran han Dios hin mga titulo, daku gud an sayop han mga parahubad han Biblia. Tungod ha ira ginhimo, an Dios nagin baga in hirayo hinduro ngan waray pagtagad, samtang an Biblia nagsasagda ha mga tawo nga patuboon an “pagin duok kan Jehova.” (Salmo 25:14NW) Hunahunaa an imo duok nga sangkay. Magigin duok gud ba kamo kon diri ka maaram han ngaran han imo sangkay? Ha sugad man nga paagi, kon an mga tawo nagpapabilin nga diri maaram han ngaran han Dios, nga Jehova, paonan-o hira magigin duok gud ha Dios? Dugang pa, kon diri ginagamit han mga tawo an ngaran han Dios, diri liwat hira mahibabaro han urusahon nga kahulogan hito. Ano ba an kahulogan han ngaran han Dios?

 An Dios mismo an nagsaysay han kahulogan han iya ngaran ha iya matinumanon nga surugoon nga hi Moises. Han nagpakiana hi Moises mahitungod han ngaran han Dios, hi Jehova binaton: “Ako magigin sugad han anoman nga ako magigin sugad.” (Eksodo 3:14NW) Ini an hubad ni Rotherham hito nga mga pulong: “Ako Magigin bisan ano nga karuyag ko.” Salit hi Jehova puydi magin bisan ano nga ginkikinahanglan basi matuman an iya mga katuyoan.

Pananglitan mahimo ka magin bisan ano nga karuyag mo. Ano an bubuhaton mo para ha imo kasangkayan? Kon an usa ha ira magkasakit hin grabe, mahimo ka magin espesyalista nga doktor ngan tatambalon mo hiya. Kon an usa pa mag-antos hin kalugi ha pinansyal, mahimo ka magin bahandianon nga parabulig ngan susulbaron mo an iya problema. Kondi, an totoo, diri mo mahihimo an ngatanan nga karuyag mo. Kita ngatanan diri makakahimo hito. Samtang gin-aadman mo an Biblia, mahipapausa ka ha pakasabot kon paonan-o hi Jehova nagigin bisan ano nga ginkikinahanglan basi matuman an iya mga saad. Ngan nalilipay hiya nga gamiton an iya gahum para ha mga nahigugma ha iya. (2 Kronikas 16:9) Inin makaruruyag nga mga bahin han personalidad ni Jehova diri nasasabtan hadton diri maaram han iya ngaran.

Matin-aw, an ngaran nga Jehova sadang gamiton ha Biblia. An paghibaro ha kahulogan hito ngan an paggamit pirme hito ha aton pagsingba daku gud nga mga bulig basi magin mas duok kita ha aton langitnon nga Amay, hi Jehova. *

^ par. 12 Para han dugang nga impormasyon mahitungod han ngaran han Dios, han kahulogan hito, ngan han mga rason kon kay ano nga sadang gamiton ito ha pagsingba, kitaa an brosyur nga The Divine Name That Will Endure Forever, nga iginpublikar han mga Saksi ni Jehova.