Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Ini ba an Katuyoan han Dios?

Ini ba an Katuyoan han Dios?

BASAHA an bisan ano nga pahayagan. Pagkita ha telebisyon, o pamati ha radyo. Damu hinduro an mga asoy mahitungod han krimen, girra, ngan terorismo! Hunahunaa an mahitungod han imo kalugaringon nga mga problema. Bangin an sakit o an kamatay han usa nga hinigugma nakakapasakit gud ha imo. Bangin abaton mo an inabat han maopay nga tawo nga hi Job, nga nagsiring nga hiya ‘puno hin kasakitan.’Job 10:15.

Pakianhi an imo kalugaringon:

  • Ini ba an katuyoan han Dios para ha akon ngan para ha ngatanan nga iba pa nga katawohan?

  • Diin ako makakaagi hin bulig basi malamposan an akon mga problema?

  • May-ada ba anoman nga paglaom nga makikita pa naton an kamurayawan ha tuna?

An Biblia may-ada makapatagbaw nga mga baton hini nga mga pakiana.

 AN BIBLIA NAGTUTUTDO NGA PAHIHINABOON HAN DIOS INI NGA MGA PAGBAG-O DINHI HA TUNA.

“Pagpapahiron niya an ngatanan nga luha tikang ha ira mga mata; ngan mawawaray na kamatayon; ngan mawawaray na an kabidoan, bisan pagtangis, bisan kasakit pa gud.”Pahayag 21:4

“An tawo nga piol malukso sugad hin bugsok.”Isaias 35:6

“An mga mata han buta pangangabrihon.”Isaias 35:5

 “An ngatanan nga aadto ha mga lubnganan . . . manggogowa.”Juan 5:28, 29

“An umurukoy diri masiring: Ako masakit.”Isaias 33:24

“Magkakaada kahuraan hin lugas ha tuna.”Salmo 72:16

 PAHIMULUSI AN MGA IGINTUTUTDO HAN BIBLIA

Ayaw dayon hunahunaa nga an iginsaysay ha nahiuna nga mga pahina sugad la hin inop nga diri matutuman. An Dios nagsasaad nga tutumanon niya ini nga mga butang, ngan iginsasaysay han Biblia kon paonan-o niya bubuhaton ini.

Kondi diri la ito an mapapahimulosan ha Biblia. Iginhahatag hito an yawi ha imo pagpahimulos hin makapatagbaw gud nga kinabuhi bisan yana. Hunahunaa anay an mahitungod han imo mga nababarak-an ngan mga problema. Bangin kaupod hito an kawaray kwarta, mga problema ha pamilya, sakit, o kamatay han usa nga hinigugma. Makakabulig ha imo an Biblia nga maatubang an mga problema yana, ngan makakahatag ito hin kasulbaran pinaagi han pagbaton ha mga pakiana nga sugad hini:

  • Kay ano nga nag-aantos kita?

  • Paonan-o naton malalamposan an mga hinungdan han kabaraka ha kinabuhi?

  • Paonan-o naton mahihimo nga mas malipayon an aton kinabuhi sugad nga pamilya?

  • Ano an nahitatabo ha aton kon kita namamatay?

  • Makikita pa ba naton utro an aton namatay nga mga hinigugma?

  • Paonan-o kita makakasiguro nga tutumanon han Dios an iya mga saad para ha tidaraon?

 An imo pagbasa hini nga libro nagpapamatuod nga karuyag mo hibaroan kon ano an igintututdo han Biblia. Ini nga libro mabulig ha imo. Makikita mo nga an mga parapo may-ada katugbang nga mga pakiana ha ubos han pahina. Minilyon an nagpapahimulos ha paggamit han pakiana-ngan-baton nga paagi kon nakikighisgot mahitungod han Biblia ha mga Saksi ni Jehova. Naglalaom kami nga magpapahimulos ka liwat. Hinaot makarawat mo an bendisyon han Dios samtang nagpapahimulos ka yana han makalilipay ngan makapatagbaw nga eksperyensya han paghibaro kon ano gud an igintututdo han Biblia!