Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 KAPITULO TRES

Ano an Katuyoan han Dios Para ha Tuna?

Ano an Katuyoan han Dios Para ha Tuna?
  • Ano an katuyoan han Dios para ha mga tawo?

  • Paonan-o gin-ayat an Dios?

  • Ano an magigin kahimtang han tuna ha tidaraon?

1. Ano an katuyoan han Dios para ha tuna?

MAKARURUYAG gud an katuyoan han Dios para ha tuna. Karuyag ni Jehova nga mapuno an tuna hin malipayon, mahimsog nga mga tawo. An Biblia nasiring nga ‘an Dios nagtanom hin tanaman ha Eden’ ngan nga hiya ‘nagpaturok han tagsa nga kahoy nga matahom ha paniplatan ngan maopay nga karaunon.’ Katapos larangon han Dios an siyahan nga lalaki ngan babaye, hi Adan ngan hi Eva, Iya iginbutang hira dida hiton matahom nga urukyan ngan nagsiring ha ira: “Magmabungahon kamo ngan magdamu ngan pun-on niyo an tuna, ngan pagtag-iyahon niyo ito.” (Genesis 1:28; 2:8, 9, 15) Salit katuyoan han Dios nga manganak an mga tawo, pahaluagon an mga tubtoban hiton nga urukyan nga hardin ha bug-os nga tuna, ngan atamanon an mga hayop.

2. (a) Paonan-o kita nahibabaro nga matutuman an katuyoan han Dios para ha tuna? (b) Sumala ha Biblia, ano nga klase hin mga tawo an mabubuhi ha kadayonan?

2 Ha imo paghunahuna, matutuman pa ba an katuyoan ni Jehova nga Dios nga an mga tawo mabuhi ha paraiso nga tuna? “Akon iginyakan,” siring han Dios, “akon liwat ini hihimoon.” (Isaias 46:9-11; 55:11) Oo, kon ano an katuyoan han Dios sigurado nga iya bubuhaton! Hiya nasiring nga hiya “nagbuhat [han tuna] nga diri bayaan” kondi “naghitsura hini ha pagkaurukyan.” (Isaias 45:18) Ano nga klase hin mga tawo an karuyag han Dios nga mabuhi ha tuna? Ngan tubtob san-o niya karuyag  nga mabuhi hira dinhi? An Biblia nabaton: “An mga magtadong makakapanunod han tuna, ngan maukoy hira dida hin waray kataposan.”Salmo 37:29; Pahayag 21:3, 4.

3. Ano nga makasurubo nga mga kahimtang an nahitatabo yana ha tuna, ngan ano nga mga pakiana an iginbabangon hini?

3 Matin-aw nga diri pa ini nahitatabo. An mga tawo yana nagkakasakit ngan namamatay; nag-aaraway pa ngani hira ngan nagpaparatayay ha usa kag usa. Nagkaada man gud problema. Kondi, sigurado nga waray tuyoa han Dios nga an tuna magin sugad han aton nakikita yana! Ano an nahitabo? Kay ano nga waray pa matuman an katuyoan han Dios? Waray libro han kasaysayan nga iginsurat han tawo nga makakagsumat ha aton tungod kay an problema nagtikang ha langit.

AN GINTIKANGAN HAN USA NGA KAAWAY

4, 5. (a) Hin-o an aktuwal nga nakiistorya kan Eva pinaagi han usa nga halas? (b) Paonan-o an usa nga maopay, tangkod nga tawo hadto mahimo magin usa nga kawatan?

4 An siyahan nga libro han Biblia nagsusumat mahitungod han usa nga parakontra ha Dios nga inulpot ha hardin han Eden. Iginhuhulagway hiya sugad nga “an halas,” kondi diri hiya kay mananap la. Ha ultimo nga libro han Biblia ipinapakilala hiya sugad nga an usa nga “ginngangaranan nga Yawa ngan Satanas, nga amo an malimbong ha bug-os nga kalibotan.” Tinatawag liwat hiya nga “an daan nga halas.” (Genesis 3:1; Pahayag 12:9) Ginamit hinin gamhanan nga anghel, o diri-nakikita nga espirituhanon nga linarang, an usa nga halas ha pakiistorya kan Eva, sugad la ha ginbubuhat han may kaabtik nga tawo nga an iya tingog baga in nagtitikang ha kahirani nga manyika o manikin. Ito nga espirituhanon nga persona sigurado nga presente han igin-andam han Dios an tuna para ha mga tawo.Job 38:4, 7.

5 Kondi, tungod kay hingpit an ngatanan nga mga linarang ni Jehova, hin-o an naghimo hini nga “Yawa,” hini nga “Satanas”? Bueno, usa han gamhanan nga espirituhanon nga mga anak han Dios an naglugaring nga magin Yawa hiya. Paonan-o? Sadang hunahunaon naton nga yana nga panahon, an usa ka tawo nga maopay ngan tangkod mahimo magin usa nga kawatan. Paonan-o?  Bangin ginpapasagdan hito nga tawo nga an sayop nga hingyap magtubo ha iya kasingkasing. Kon hiya padayon nga maghinunahuna mahitungod hito, ito nga sayop nga hingyap mahimo magin makusog hinduro. Katapos, kon magkaada higayon, bangin buhaton niya an maraot nga hingyap nga iya ginhuhunahuna pirme.Jakobo 1:13-15.

6. Paonan-o nagin Satanas nga Yawa an usa nga gamhanan nga espirituhanon nga anak han Dios?

6 Nahitabo ini kan Satanas nga Yawa. Matin-aw nga hinbatian niya han ginsidngan han Dios hira Adan ngan Eva nga manganak hira ngan pun-on an tuna han ira mga anak. (Genesis 1:27, 28) ‘An ngatanan nga mga tawo mahimo magsingba ha akon imbes nga ha Dios!’ amo an klaro nga ginhunahuna ni Satanas. Salit an sayop nga hingyap nagtubo ha iya kasingkasing. Ha kataposan, ginios na hiya basi limbongan hi Eva pinaagi han pagsumat ha iya hin mga buwa mahitungod ha Dios. (Genesis 3:1-5) Hito nga paagi hiya nagin usa nga “Yawa,” nga nangangahulogan nga “Parapakaraot.” Ha pariho nga panahon, hiya nagin “Satanas,” nga nangangahulogan nga “Parakontra.”

7. (a) Kay ano nga namatay hi Adan ngan hi Eva? (b) Kay ano nga an ngatanan nga anak ni Adan nalalagas ngan namamatay?

7 Pinaagi han pagbuwa ngan panlimbong, nasulay ni Satanas nga Yawa hi Adan ngan hi Eva nga magtalapas ha Dios. (Genesis 2:17; 3:6) Sugad nga resulta, ha kataposan hira namatay, sugad han ginsiring han Dios nga hira mamamatay kon hira magtalapas. (Genesis 3:17-19) Tungod kay hi Adan nagin diri-hingpit han hiya nakasala, an ngatanan nga iya mga anak nakapanunod han sala tikang ha iya. (Roma 5:12) An kahimtang mahimo iilustrar pinaagi han usa nga hurmaan nga ginagamit ha paghimo hin tinapay. Kon kipi an hurmaan, ano an mahitatabo ha kada tinapay nga lulutoon dida ha hurmaan? Kada tinapay may-ada kipi, o pagkadiri-hingpit. Ha pariho nga paagi, an tagsa nga tawo nakapanunod han “kipi” han pagkadiri-hingpit tikang kan Adan. Ito an hinungdan kon kay ano nga an ngatanan nga mga tawo nalalagas ngan namamatay.Roma 3:23.

8, 9. (a) Ano nga akusasyon an klaro nga ginbuhat ni Satanas? (b) Kay ano nga waray dayon pataya han Dios an mga rebelde?

8 Han giniyahan ni Satanas hi Adan ngan hi Eva nga makasala  ha Dios, ha pagkamatuod nangunguna hiya ha pagrebelde. Iya ginkukontra an paagi han pagmando ni Jehova. Ha lain nga mga pulong, hi Satanas baga in nasiring: ‘An Dios maraot nga magmarando. Nagbubuwa hiya ngan diri naghahatag hin mag-opay nga mga butang ha iya mga sakop. Diri kinahanglan han mga tawo nga mandoan hira han Dios. Makakadesisyon hira para ha ira kalugaringon kon ano an maopay ngan kon ano an  maraot. Ngan mas maopay an magigin kahimtang nira ilarom han akon pagmando.’ Ano an bubuhaton han Dios ha sugad nakakainsulto nga akusasyon? An iba naghuhunahuna nga ginpatay na la unta han Dios an mga rebelde. Kondi kon ito an nahitabo, mababaton ba hito an mga akusasyon ni Satanas? Mapapamatud-an ba hito nga husto an paagi han pagmando han Dios?

9 An hingpit nga pagsabot ni Jehova ha hustisya waray magtugot ha iya nga patayon dayon an mga rebelde. Nagdesisyon hiya nga kinahanglan palabyon an panahon basi mabaton ha makapatagbaw nga paagi an ayat ni Satanas ngan basi mapamatud-an nga buwaon an Yawa. Salit nagdesisyon an Dios nga tutugotan niya an mga tawo nga magmando ha ira kalugaringon hin pipira ka panahon ilarom han impluwensya ni Satanas. Paghihisgotan ha Kapitulo 11 hini nga libro kon kay ano nga ginbuhat ito ni Jehova ngan kon kay ano nga gintugotan niya nga lumabay an hilawig hinduro nga panahon antes sulbaron ini nga mga akusasyon. Kondi yana, ini an sadang naton hunahunaon: Husto ba hi Adan ngan hi Eva nga tinoo hira kan Satanas, nga waray gud ngani nabuhat nga bisan ano nga maopay para ha ira? Husto ba nga tinoo hira nga hi Jehova, nga naghatag ha ira han ngatanan nga ira gintag-iya, usa ka matalumpiguson nga buwaon? Kon ikaw an aada ha sugad nga kahimtang, ano an imo bubuhaton?

10. Paonan-o mo masusuportahan hi Jehova sugad nga baton ha akusasyon ni Satanas?

10 Maopay nga hunahunaon ini nga mga pakiana tungod kay an kada usa ha aton naatubang hin pariho nga mga akusasyon yana nga panahon. Oo, may-ada ka higayon nga suportahan hi Jehova sugad nga baton ha akusasyon ni Satanas. Mahimo mo karawaton hi Jehova sugad nga imo Magmarando ngan bumulig ha pagpamatuod nga buwaon hi Satanas. (Salmo 73:28; Proberbios 27:11) Makasurubo, gutiay la ha binilyon nga mga tawo hini nga kalibotan an nagdidesisyon hin sugad. Nagbabangon ini hin importante nga pakiana, Igintututdo gud ba han Biblia nga hi Satanas an nagmamando hini nga kalibotan?

 HIN-O AN NAGMAMANDO HINI NGA KALIBOTAN?

Maitatanyag ba ni Satanas kan Jesus an ngatanan nga ginhadian han kalibotan kon diri hiya an nagtatag-iya hito?

11, 12. (a) Paonan-o naipahayag han usa nga pagsulay kan Jesus nga hi Satanas an magmarando hini nga kalibotan? (b) Ano pa an nagpapamatuod nga hi Satanas an magmarando hini nga kalibotan?

11 Waray gud magruhaduha hi Jesus nga hi Satanas an magmarando hini nga kalibotan. Ha milagroso nga paagi, ipinakita hadto ni Satanas kan Jesus “an ngatanan nga ginhadian han kalibotan, ngan an ira himaya.” Katapos, hi Satanas nagsaad kan Jesus: “Ngatanan ini nga mga butang akon ihahatag ha imo, kon ikaw lumuhod ngan yumukbo ngan magsingba ha akon.” (Mateo 4:8, 9; Lukas 4:5, 6) Hunahunaa ini. Maitatanyag ba ito ha pagsulay kan Jesus kon diri hi Satanas an magmarando hini nga mga ginhadian? Waray magnigar hi Jesus nga kan Satanas ini ngatanan nga mga gobyerno han kalibotan. Sigurado nga nagnigar unta hi Jesus kon diri hi Satanas an nagmamando hito.

12 Syempre, hi Jehova an Dios nga makagarahum-ha-ngatanan, an Maglalarang han urusahon nga uniberso. (Pahayag 4:11) Kondi, an Biblia diri nasiring nga hi Jehova nga Dios o hi Jesu-Kristo an magmarando hini nga kalibotan. Ha pagkamatuod, espisipiko nga tinawag ni Jesus hi Satanas sugad nga “an punoan [o, prinsipe] hini nga kalibotan.” (Juan 12:31; 14:30; 16:11) Gin-unabi pa ngani han Biblia nga hi Satanas nga Yawa an “dios hini nga kalibotan.” (2 Korinto 4:3, 4) Mahitungod hini nga parakontra, o Satanas, an Kristiano nga hi apostol Juan nagsurat: ‘An bug-os nga kalibotan kanan yawa.’1 Juan 5:19.

KON PAONAN-O PAGWAWAD-ON AN KALIBOTAN NI SATANAS

13. Kay ano nga ginkikinahanglan an bag-o nga kalibotan?

13 Ha paglabay han tagsa nga tuig, an kalibotan nagtitikapeligroso gud. Puno ito hin nag-aaraway nga kasundalohan, diri-tangkod nga mga politiko, salingkapaw nga mga lider han relihiyon, ngan waray-konsensya nga mga kriminal. An kalibotan ha kabug-osan diri na mababag-o. Iginpapahayag han Biblia nga hirani na an panahon han pagbungkag han Dios ha maraot nga kalibotan durante han iya girra nga Armagedon. Ini  nga kalibotan sasaliwnan hin matadong, bag-o nga kalibotan.Pahayag 16:14-16.

14. Hin-o an ginpili han Dios nga magin Magmarando han Iya Ginhadian, ngan paonan-o ini igintagna?

14 Ginpili han Dios hi Jesu-Kristo nga magin Magmarando han Iya langitnon nga Ginhadian, o gobyerno. An Biblia maiha na nga nagtagna: “Natawo para ha aton an usa nga bata, iginhatag ha aton an usa nga anak nga lalaki: ngan an gobyerno mahingangada ha iya sugbong: ngan an iya ngaran tatawagon nga . . . Prinsipe han Kamurayawan. An kauswagan han iya gobyerno ngan han kamurayawan mawawaray kataposan.” (Isaias 9:6, 7King James Version) Mahitungod hini nga gobyerno, gintutdoan ni Jesus an iya mga sumurunod nga mag-ampo: “Kumanhi an imo ginhadian. Matuman an imo pagburut-an, sugad ha langit, amo man ha tuna.” (Mateo 6:10) Sugad han makikita naton ha urhi dinhi hini nga libro, hirani na bungkagon han Ginhadian han Dios an ngatanan nga gobyerno hini nga kalibotan, ngan ito mismo an masaliwan hito ngatanan. (Daniel 2:44) Katapos, an Ginhadian han Dios an magpapahamutang han paraiso nga tuna.

HIRANI NA AN BAG-O NGA KALIBOTAN!

15. Ano an “bag-o nga tuna”?

15 An Biblia nagpapasarig ha aton: “Sumala ha [kanan Dios] saad, naghuhulat kita hin mga bag-o nga langit ngan bag-o nga tuna, diin mag-uukoy an katadongan.” (2 Pedro 3:13; Isaias 65:17) Usahay kon gin-uunabi han Biblia “an tuna,” nangangahulogan ito hin katawohan nga naukoy dinhi ha tuna. (Genesis 11:1) Salit an matadong nga “bag-o nga tuna” amo an sosiedad han katawohan nga inuuyonan han Dios.

16. Ano an diri-matupngan nga regalo tikang ha Dios para hadton inuuyonan niya, ngan ano an kinahanglan buhaton naton basi makarawat ito?

16 Nagsaad hi Jesus nga ha maabot nga bag-o nga kalibotan, adton inuyonan han Dios makarawat han regalo nga “kinabuhi nga waray kataposan.” (Markos 10:30) Alayon paklia an imo Biblia ha Juan 3:16 ngan 17:3, ngan basaha an ginsiring ni Jesus nga kinahanglan buhaton naton basi makarawat an kinabuhi nga waray kataposan. Yana usisaha ha Biblia an mga  bendisyon nga pahihimulosan hadton kwalipikado kumarawat hiton makalilipay nga regalo tikang ha Dios ha maabot nga Paraiso nga tuna.

17, 18. Paonan-o kita makakasiguro nga magkakaada kamurayawan ngan seguridad ha bisan diin ha tuna?

17 Mawawaray na karaotan, girra, krimen, ngan kamadarahog. “An mga magraot pagwawad-on . . . Kondi an maaghop makakapanunod han tuna.” (Salmo 37:10, 11) Magkakaada na kamurayawan tungod kay ‘pauukyon han Dios an mga araway tubtob ha kataposan han tuna.’ (Salmo 46:9; Isaias 2:4) Katapos, “maburak an mga magtadong, ngan magkakaada kahuraan hin kamurayawan, ngadto ha diri pagsirang han bulan”—ngan nangangahulogan ito hin kadayonan!—Salmo 72:7.

18 An mga magsiringba ni Jehova magkikinabuhi nga may seguridad. Ha mga panahon han Biblia, tubtob nga an mga Israelita nasugot ha Dios, nagkinabuhi hira nga may seguridad. (Lebitiko 25:18, 19) Magigin makalilipay gud an pagpahimulos han pariho hito nga seguridad ha Paraiso!Isaias 32:18; Mika 4:4.

19. Kay ano nga maaram kita nga magkakaada hura nga pagkaon ha bag-o nga kalibotan han Dios?

19 Diri na magkukulang hin pagkaon. “Magkakaada kahuraan hin lugas ha tuna,” nagkanta an salmista. “Ha bawbaw han mga bukid; an mga bunga hito mauuy-og,” o magsasap-ay. (Salmo 72:16) Bibendisyonan ni Jehova nga Dios an iya mga magtadong, ngan ‘an tuna maghahatag han iya bunga.’Salmo 67:6.

20. Kay ano nga makakasiguro kita nga magigin paraiso an bug-os nga tuna?

20 An bug-os nga tuna magigin paraiso. Magtutukod hin mag-opay nga bag-o nga mga balay ngan magtatanom hin matahom nga mga hardin ha tuna nga gindaot hadto han makasasala nga mga tawo. (Isaias 65:21-24; Pahayag 11:18) Samtang nalabay an panahon, an mga bahin han tuna nga ginpakaopay na maghahaluag tubtob nga an bug-os nga globo magin matahom ngan mabungahon na sugad han hardin han Eden. Ngan an Dios diri gud mapapakyas ha ‘pagbuklad han iya kamot ngan iya bubusugon an tinguha han tagsa nga buhi.’Salmo 145:16.

21. Ano an nagpapakita nga magkakaada kamurayawan butnga han mga tawo ngan mga hayop?

21 Magkakaada kamurayawan butnga han mga tawo ngan mga hayop. An ihalas ngan maanad nga mga hayop tarampo nga manginginaon.  Bisan an gutiay nga bata diri na mahahadlok ha mga hayop nga peligroso yana.Isaias 11:6-9; 65:25.

22. Ano an mahitatabo ha sakit?

22 Mawawaray na an sakit. Sugad nga Magmarando han langitnon nga Ginhadian han Dios, magtatambal hi Jesus hin labaw pa kay ha iya ginbuhat han nakanhi hiya ha tuna. (Mateo 9:35; Markos 1:40-42; Juan 5:5-9) Niyan, waray na ‘umurukoy nga masiring: Ako may sakit.’Isaias 33:24; 35:5, 6.

23. Kay ano nga an pagkabanhaw makakalipay han aton mga kasingkasing?

23 An nagkamatay nga mga hinigugma babanhawon nga may paglaom nga diri na gud mamamatay. Babanhawon an ngatanan nga nangangaturog ha kamatayon nga aada ha panumdoman han Dios. Ha pagkamatuod, “may pagkabanhaw . . . han mga magtadong ngan diri man magtadong.”Buhat 24:15; Juan 5:28, 29.

24. Ano an inaabat mo mahitungod han pagkinabuhi ha Paraiso ha tuna?

24 Urusahon gud nga tidaraon an naghuhulat hadton nagpili nga mahibaro mahitungod ha aton Harangdon nga Maglalarang, hi Jehova nga Dios, ngan mag-alagad ha iya! An tiarabot nga Paraiso dinhi ha tuna an karuyag sidngon ni Jesus han nagsaad hiya ha magburuhat hin maraot nga namatay ha iya sapit: “Mabunyog ka ha akon ngadto ha Paraiso.” (Lukas 23:43) Importante nga mahibaro kita hin dugang pa mahitungod kan Jesu-Kristo, nga pinaagi ha iya magigin posible ini ngatanan nga mga bendisyon.