Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 APENDISE

Adlaw han Paghukom—Ano Ito?

Adlaw han Paghukom—Ano Ito?

ANO an imo paghunahuna ha Adlaw han Paghukom? Damu an naghuhunahuna nga an binilyon nga mga tawo usa-usa nga dadad-on ha atubangan han trono han Dios. Didto, huhukman an kada usa nga tawo. An iba babalosan hin langitnon nga himaya, ngan an iba pa huhukman hin waray kataposan nga pagsakit. Kondi, naiiba an paghulagway han Biblia hini nga peryodo han panahon. An Pulong han Dios naghuhulagway hito, diri sugad nga makaharadlok nga panahon, kondi sugad nga panahon han paglaom ngan pagpahiuli.

Ha Pahayag 20:11, 12, aton mababasa an paghulagway ni apostol Juan ha Adlaw han Paghukom: “Hinkit-an ko an daku nga busag nga lingkuranan nga hadianon, ngan adton nalingkod dida hito, nga tikang ha iya nawong an tuna ngan langit pinalagiw, ngan waray hin-agian nga lugar tungod ha ira. Ngan hinkit-an ko an mga minatay, ngan an dagku ngan gudtiay, nga nagkakatukdaw ha atubangan han lingkuranan nga hadianon; ngan pinamuklad an mga basahon; ngan may lain nga basahon nga binuklad, nga amo an basahon han kinabuhi; ngan an mga minatay pinanhukman sumala ha ira mga buhat, tikang ha mga butang nga nanhisurat ha mga basahon.” Hin-o an Hukom nga iginsaysay dinhi?

Hi Jehova nga Dios amo an supremo nga Hukom han katawohan. Kondi, iya igintutoka ha iba an aktuwal nga buruhaton ha paghukom. Sumala ha Buhat 17:31, hi apostol Pablo nagsiring nga an Dios  “nagtigaman hin usa nga adlaw, nga iya paghukom han kalibotan han kamatadong tungod hadto nga tawo nga iya gintungdan.” Inin pinili nga Hukom amo an ginbanhaw nga hi Jesu-Kristo. (Juan 5:22) Kondi, san-o magtitikang an Adlaw han Paghukom? Mationan-o kaiha ito?

Ipinapakita han libro nga Pahayag nga magtitikang an Adlaw han Paghukom katapos han girra han Armagedon, an panahon nga bubungkagon an sistema ni Satanas dinhi ha tuna. * (Pahayag 16:14, 16; 19:19–20:3) Katapos han Armagedon, piprisuhon hi Satanas ngan an iya mga demonyo ha waray tubtoban nga kahiladman ha sulod hin usa ka yukot ka tuig. Durante hito nga panahon, an 144,000 nga mga igkasi-manurunod ha langit magigin mga hukom ngan ‘maghahadi upod ni Kristo ha usa ka yukot ka tuig.’ (Pahayag 14:1-3; 20:1-4; Roma 8:17) An Adlaw han Paghukom diri kay madagmit nga hitabo ha sulod hin 24 ka oras la. Maabot ito hin usa ka yukot ka tuig.

Durante hito nga usa ka yukot ka tuig, hi Jesu-Kristo “maghuhukom ha mga buhi ngan ha mga minatay.” (2 Timoteo 4:1) An “mga buhi” amo an “daku nga panon” nga maluluwas ha Armagedon. (Pahayag 7:9-17NW) Hinkit-an liwat ni apostol Juan “an mga minatay . . . nga nagkakatukdaw ha atubangan han lingkuranan nga hadianon” han paghukom. Sugad han iginsaad ni Jesus, an ‘aadto ha mga lubnganan makakabati han tingog ni Kristo ngan manggogowa’ pinaagi han pagkabanhaw. (Juan 5:28, 29; Buhat 24:15) Kondi ano an magigin basihan han paghukom ha ngatanan?

Sumala ha bisyon ni apostol Juan, “pinamuklad an mga basahon,” ngan “an mga minatay pinanhukman sumala ha ira mga buhat, tikang ha mga butang nga nanhisurat ha mga basahon.” Ini ba nga mga basahon amo an mga rekord han naglabay nga mga buhat han mga tawo? Diri, an paghukom diri igbabasar ha ginbuhat han mga tawo antes hira namatay. Paonan-o naton nahibaroan ito? An Biblia nasiring: “Hiya nga namatay, naluwas [na] tikang ha [iya] sala.” (Roma 6:7) Salit adton mga binanhaw mabubuhi nga may-ada limpyo nga rekord tungod kay ginpara na an ngatanan nga naglabay nga mga sala. An mga basahon kon sugad, sigurado nga nagrirepresentar han dugang nga mga kinahanglanon han Dios. Basi mabuhi ha kadayonan, an mga naluwas ha Armagedon ngan mga binanhaw kinahanglan sumugot ha mga sugo han Dios, upod na an bag-o nga  mga kinahanglanon nga igpapahayag ni Jehova durante han usa ka yukot ka tuig. Hito nga paagi, huhukman an mga indibiduwal basado ha ira ginbubuhat durante han Adlaw han Paghukom.

An Adlaw han Paghukom maghahatag ha binilyon nga mga tawo han ira siyahan nga higayon nga mahibaro mahitungod han kaburut-on han Dios ngan magtuman hito. Nangangahulogan ini nga mahitatabo an bug-os-kalibotan nga buruhaton ha pagtutdo. Oo, “pagkamatadong an mahibabaroan han mga umurukoy ha mabungahon nga tuna.” (Isaias 26:9NW) Kondi, diri ngatanan magigin andam ha pagtuman han kaburut-on han Dios. An Isaias 26:10 nasiring: “Ipakita an pagdapig ha mga maraot, bisan pa ngani diri hiya makakatoon han pagkamatadong; ha tuna han pagkamaligdong hiya manunulos ha maraot, ngan diri makita han pagkaharangdon ni Jehova.” Ini nga mga magraot mamamatay ha kadayonan durante han Adlaw han Paghukom.Isaias 65:20.

Ha kataposan han Adlaw han Paghukom, an mga tawo nga maluluwas bug-os nga ‘nagkakabubuhi’ na sugad nga hingpit nga mga tawo. (Pahayag 20:5) Salit ha Adlaw han Paghukom ibabalik an katawohan ha ira orihinal nga hingpit nga kahimtang. (1 Korinto 15:24-28) Katapos, mahitatabo an ultimo nga pagsari. Bubuhian hi Satanas tikang ha iya pagkapriso ngan tutugotan hiya nga sarihan nga limbongan an katawohan ha ultimo nga higayon. (Pahayag 20:3, 7-10) Adton maato ha iya magpapahimulos han bug-os nga katumanan han saad han Biblia: “An mga magtadong makakapanunod han tuna, ngan maukoy hira dida hin waray kataposan.” (Salmo 37:29) Oo, an Adlaw han Paghukom magigin usa nga bendisyon ha ngatanan nga matinumanon nga katawohan!

^ par. 6 Mahitungod han Armagedon, alayon kitaa an Insight on the Scriptures, Tomo 1, pahina 594-5, 1037-8, ngan an kapitulo 23 han Nagkakaurosa ha Pagsingba ha Amola Matuod nga Dios, nga pariho iginpublikar han mga Saksi ni Jehova.