Pakadto ha sulod

“Tungod Hini Kinanhi Ako ha Kalibotan”

Tagda an talagsahon nga abilidad ni Jesus ha pagtutdo samtang maisugon nga nagpapamatuod hiya han kamatuoran.

Iginbasar ha Mateo 21:23-46; 22:15-46.

 

Bangin Maruyagan Mo Liwat

HI JESUS—AN DALAN, AN KAMATUORAN, AN KINABUHI

Waray Magpabitik hi Jesus

Siyahan napahilom niya an mga Pariseo, sunod an mga Saduseo, ngan katapos nagkunsabo ini nga mga parakontra.

HI JESUS—AN DALAN, AN KAMATUORAN, AN KINABUHI

Ginkondenar an mga Lider han Relihiyon

Kay ano nga waray konsintera ni Jesus an pagin hipokrito han mga lider han relihiyon?

HI JESUS—AN DALAN, AN KAMATUORAN, AN KINABUHI

Duha nga Ilustrasyon Mahitungod han Urubasan

Hibaroi an kahulogan han mga parabola mahitungod han tatay nga naghangyo ha iya mga anak nga magtrabaho ha urubasan ngan han agaron nga nagpaataman han iya urubasan ha magraot nga mga parauma.

VIDEO

Waray Ruhaduha nga ‘Ginhimo Hiya han Dios nga Ginoo Ngan Kristo’ (Bahin I)

Ano an nakakombinse ha imo nga hi Jesus ginhimo han Dios nga Ginoo ngan Kristo?

VIDEO

Waray Ruhaduha nga ‘Ginhimo Hiya han Dios nga Ginoo Ngan Kristo’ (Bahin II)

Hibaroi kon ano an mabulig ha imo nga magkaada marig-on nga pagtoo kan Jesus.