Pakadto ha sulod

Jacob—Nahigugma ha Kamurayawan

Hibaroi kon ano an mga ginbuhat ni Jacob basi matipigan an murayaw nga relasyon ha iba. Basado ha Genesis 26:12-24; 27:41–28:5; 29:16-29; 31:36-55; 32:13-20; 33:1-11.

Bangin Maruyagan Mo Liwat

Mga Leksyon nga Imo Mahibabaroan Tikang ha Biblia

Nakuha ni Jacob an Panurundon

Hira Isaac ngan Rebeca may kambal nga anak, hira Esau ngan Jacob. Tungod kay hi Esau an magurang, may-ada hiya espesyal nga panurundon. Kay ano nga iginbalyo niya ito hin usa la ka yahong nga utan?

Mga Leksyon nga Imo Mahibabaroan Tikang ha Biblia

Naibalik an Maopay nga Relasyon Nira Jacob Ngan Esau

Paonan-o nakakarawat hi Jacob hin bendisyon tikang ha usa nga anghel? Ngan paonan-o hiya nakigmurayaw kan Esau?