Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An Kanta ni Solomon

Mga Kapitulo

1 2 3 4 5 6 7 8

Sumaryo han mga Sulod

 • AN SULAMITA HA KAMPO NI HADI SOLOMON (1:1–3:5)

  • 1

   • Kanta han mga kanta (1)

   • Batan-on nga babaye (2-7)

   • Mga anak nga babaye han Jerusalem (8)

   • Hadi (9-11)

    • “Hihimoan ka namon hin bulawan nga mga alahas” (11)

   • Batan-on nga babaye (12-14)

    • “An akon pinalangga pariho hin mahamot nga surudlan hin mira” (13)

   • Paraataman hin panon (15)

    • “Mahusay ka, akon hinigugma”

   • Batan-on nga babaye (16, 17)

    • “Gwapo ka, akon pinalangga” (16)

  • 2

   • Batan-on nga babaye (1)

    • “Usa la ako nga bukad nga sapron”

   • Paraataman hin panon (2)

    • ‘An akon hinigugma pariho hin liryo’

   • Batan-on nga babaye (3-14)

    • ‘Ayaw aghata an gugma kon nadiri pa ito’ (7)

    • Ginkotar an siring han paraataman (10b-14)

     • “Akon mahusay nga hinigugma, upod ha akon” (10b, 13)

   • Kabugtoan han batan-on nga babaye (15)

    • ‘Dakpa an mga sora para ha amon’

   • Batan-on nga babaye (16, 17)

    • “An akon pinalangga akon ngan iya ako” (16)

  • 3

   • Batan-on nga babaye (1-5)

    •  ‘Ha gab-i, ginbiling ko an akon hinigugma’ (1)

 • AN SULAMITA HA JERUSALEM (3:6–8:4)

  • 3

   • Mga anak nga babaye han Zion (6-11)

    • Iginhulagway an parada ni Solomon

  • 4

   • Paraataman hin panon (1-5)

    • “Mahusay ka, akon hinigugma” (1)

   • Batan-on nga babaye (6)

   • Paraataman hin panon (7-16a)

    • ‘Nabihag mo an akon kasingkasing, akon maarasawa’ (9)

   • Batan-on nga babaye (16b)

  • 5

   • Paraataman hin panon (1a)

   • Mga babaye han Jerusalem (1b)

    • ‘Mahubog kamo han gugma!’

   • Batan-on nga babaye (2-8)

    • Gin-istorya an iya inop

   • Mga anak nga babaye han Jerusalem (9)

    • “Ano an aada ha imo pinalangga nga mas maopay man hiya kay ha iba?”

   • Batan-on nga babaye (10-16)

    • “Naiiba hiya dida ha 10,000” (10)

  • 6

   • Mga anak nga babaye han Jerusalem (1)

   • Batan-on nga babaye (2, 3)

    • “Ako kanan akon pinalangga, ngan an akon pinalangga akon” (3)

   • Hadi (4-10)

    • “Sugad ka kahusay han Tirza” (4)

    • Ginkotar an siring han mga babaye (10)

   • Batan-on nga babaye (11, 12)

   • Hadi (ngan iba pa) (13a)

   • Batan-on nga babaye (13b)

   • Hadi (ngan iba pa) (13c)

  • 7

   • Hadi (1-9a)

    • “Makaruruyag ka gud, O hinigugma nga daraga” (6)

   • Batan-on nga babaye (9b-13)

    • “Ako kanan akon pinalangga, ngan ako an iya ginhihingyap” (10)

  • 8

   • Batan-on nga babaye (1-4)

    • ‘Kon pariho ka la ha akon bugto’ (1)

 • AN SULAMITA BINALIK, IYA PAGKAMAUNUNGON NAPAMATUD-AN (8:5-14)

  • 8

   • Kabugtoan han batan-on nga babaye (5a)

    • ‘Hin-o ini, nga nakapot ha iya pinalangga?’

   • Batan-on nga babaye (5b-7)

    • “An gugma sugad kagamhanan han kamatayon” (6)

   • Kabugtoan han batan-on nga babaye (8, 9)

    • “Kon usa hiya nga pader, . . . pero kon usa hiya nga purtahan, . . . ” (9)

   • Batan-on nga babaye (10-12)

    • “Usa ako nga pader” (10)

   • Paraataman hin panon (13)

    • ‘Pabatia ako han imo tingog’

   • Batan-on nga babaye (14)

    • “Pagdagmit pariho hin gasela”