Pakadto ha sulod

Whiteboard Animation

Ini nga haglipot nga animated video naghihisgot hin seryoso nga mga topiko pero ginhimo nga makalilipay an paghibaro hito!

 

Ayaw Tuguti nga Madaot an Imo Kinabuhi Tungod han Pagsigarilyo

Bisan kon damu an nagsisigarilyo ngan nagbi-vape, an iba naundang ha paggamit hito ngan an pipira naniningkamot gud ha pag-undang. Kay ano? Maraot gud ba an pagsigarilyo?

Video Game: Nagdadaog Ka Gud Ba?

Makalilipay an pag-uyag han mga video game, pero may-ada ito mga kadelikadohan. Paonan-o mo ito malilikyan ngan magdaog ha tinuod nga kinabuhi?

Malalamposan Mo an Kasubo

Ano an puydi mo himoon kon diri mo napupugngan an imo kasubo?

An Angay Mo Hibaroan Mahitungod ha Isport

An isport makakabulig nga magkaada ka mga abilidad, sugad han pakigkooperar ngan pakigkomunikar. Pero kinahanglan ba nga an isport magin usa han pinakaimportante ha imo kinabuhi?

Hunahunaa an Resulta Kon Mainom Ka

Damu nga tawo nga kon nakakainom na, nakakayakan ngan nakakabuhat han ginbabasolan nira ha urhi. Paonan-o mo malilikayan an mga problema ngan peligro han pag-abuso ha irimnon?

Paonan-o Ako Makikiistorya ha Akon mga Kag-anak?

Paonan-o ka makikiistorya ha imo mga kag-anak kon waray ka gana makiistorya?

Hin-o an May Kontrol—Ikaw o an Imo Gadyet?

Bisan kon uso na yana an gadyet, diri ka angay magpakontrol ha teknolohiya. Paonan-o mo mahibabaroan kon adik ka na ha imo gadyet? Kon adik ka na hito, paonan-o mo ito makukontrol?

Paonan-o Ako Magkakaada Dugang nga Kagawasan?

Para ha imo, panahon na nga trataron ka sugad nga adulto, pero bangin diri umuyon hito an imo mga kag-anak. Ano an imo hihimoon basi makuha an ira pagtapod?

Paonan-o Ko Mapapaundang an Tsismis?

Kon nahingangadto na ha tsismis an iyo istorya, bag-oha an topic!

Gugma o Pagkaruyag La?

Hibaroi kon ano an kahulogan han pagkaruyag la ngan han tinuod nga gugma.

Atohi an Presyur han mga Kaupod!

May upat nga paagi nga makakabulig ha imo nga magkaada kaisog ha paghimo han imo kalugaringon nga desisyon.

Magin Maaramon ha Paggamit han Social-Network

Mag-enjoy ngan magin talwas kon nakikigkomunikar online ha imo kasangkayan.

Ano an Tinuod nga Sangkay?

Masayon la magkaada diri tinuod nga sangkay, pero paonan-o ka magkakaada tinuod nga sangkay?

Pirdiha an Bully nga Diri Ka Nakikiaway

Hibaroi kon kay ano nga may mga ginbu-bully ngan kon ano an imo bubuhaton kon mahitabo ito ha imo.