Pakadto ha sulod

PAKIANA HAN MGA BATAN-ON

Paonan-o Ko Malilikyan nga Ma-burnout?

Paonan-o Ko Malilikyan nga Ma-burnout?

Inaabat mo ba nga hirani ka na ma-burnout? Kon oo, ini nga artikulo makakabulig ha imo!

 Kon kay ano nga nahitatabo ito

 • Sobra kadamu han buruhaton. “Ha ngatanan nga aspekto han kinabuhi,” siring han batan-on nga hi Julie, “ginsisidngan kita nga padayon nga magin mas maopay pa gud, padayon nga mag-improve, padayon nga magkab-ot hin hitaas nga mga tumong, ngan magmalampuson. Makuri gud kon pirme ka ginpipresyur!”

 • Teknolohiya. Tungod han celfon, tablet, ngan iba pa nga mga gadyet, haros pirme kita online ngan available, ngan puydi ito makaistres ha aton ngan ha urhi, maka-burnout.

 • Kulang hin katurog. “Tungod ha pag-eskwela, trabaho, ngan pagpahalibway, damu nga batan-on an nagmamata hin temprano ngan nagpipiniraw bisan kon maaram hira nga makakaraot ito ha ira, pero waray hira nahihimo,” siring han batan-on nga hi Miranda. Kaurogan na nga nagriresulta ito hin burnout.

 Kon kay ano nga delikado ito

An Biblia nasiring nga maopay an pagin maduruto. (Proberbios 6:6-8; Roma 12:11) Pero diri igin-aaghat hito an sobra nga pagtrinabaho tubtob ha punto nga maapektohan an ngatanan nga butang ha imo kinabuhi​—upod na an imo kahimsog.

“Makausa, waray ko mapansin nga waray na ngay-an ako kaon-kaon ha bug-os nga adlaw kay nakapokus ako ha damu nga buruhaton nga akon ginkarawat. Nahibaroan ko nga diri maopay nga karawaton an ngatanan nga iginpapabuhat ha akon, labi na kon maaapektohan hito an akon kahimsog.”​—Ashley.

Husto gud an siring han Biblia: “An buhi nga ayam mas maopay kay han patay nga leon.” (Eclesiastes 9:4) Bangin maghunahuna ka nga pariho ka kakusog hin leon, salit ginpipirit mo himoon bisan an diri mo na kaya. Pero ha urhi, mabu-burnout ka ngan makakaraot ito ha imo kahimsog.

 An puydi mo himoon

 • Mahibaro ha pagbaribad. An Biblia nasiring: “An kinaadman aada ha mga mapainubsanon.” (Proberbios 11:2) An mapainubsanon nga mga tawo maaram han ira mga limitasyon ngan diri hira nakarawat hin mas damu nga buruhaton kay ha kaya nira himoon.

  “Daku gud an posibilidad nga ma-burnout an usa nga diri maaram bumaribad ngan nakarawat han ngatanan nga iginpapabuhat ha iya. Diri ito nagpapakita hin pagkamapainubsanon ngan diri mag-iiha, mabu-burnout hiya.”—Jordan.

 • Magkaada eksakto nga pahuway. An Biblia nasiring: “Mas maopay an gutiay nga pagpahuway kay han duro nga pagpinaniguro ha pagtrabaho ngan paglinanat ha hangin.” (Eclesiastes 4:6) An pagkaturog ginsisiring nga “pagkaon han utok.” An mga tin-edyer kinahanglan kumaturog hin walo tubtob napulo ka oras kada gab-i, pero diri ito nahihimo han kadam-an ha ira.

  “Kon puno gud an akon eskedyol, kulang ako hin katurog. Pero kon diri ako magpipiniraw, mas damu unta an akon mahihimo kinabuwasan ngan magigin mas malipayon ako.”​—Brooklyn.

 • Magin organisado. An Biblia nasiring: “An mga plano han mga maduruto sigurado nga magriresulta hin kalamposan.” (Proberbios 21:5) Mahibaro ha pag-organisar han imo panahon ngan mga buruhaton. Makakabulig gud ito ha imo ha bug-os mo nga kinabuhi.

  “Usahay, kita an naghahatag hin istres ha aton kalugaringon, pero mahimo naton ito malikyan kon magamit kita hin planner. Kon nakikita mo mismo an imo eskedyol, mas masayon makita kon ano an puydi mo i-adjust basi diri ka ma-burnout.”​—Vanessa.