Pakadto ha sulod

PAKIANA HAN MGA BATAN-ON

Paonan-o Ako Makikiistorya ha Akon mga Kag-anak Mahitungod han Ira mga Patakaran?

Paonan-o Ako Makikiistorya ha Akon mga Kag-anak Mahitungod han Ira mga Patakaran?

“Nauyon gud ako ha mga patakaran han akon mga kag-anak han 15 anyos ako, pero yana, 19 na ako ngan inaabat ko nga angay ako magkaada dugang nga kagawasan.”​—Sylvia.

Pariho ba kan Sylvia an imo inaabat? Kon oo, ini nga artikulo mabulig ha imo nga ipakiistorya ito ha imo mga kag-anak.

 An kinahanglan mo hibaroan

Antes ka makiistorya ha imo mga kag-anak mahitungod han ira mga patakaran, ikonsiderar an masunod:

  • Magigin masamok an kinabuhi kon waray mga patakaran. Hunahunaa an kalsada nga damu an sarakyan. Ano daw la an mahitatabo kon waray mga karatola, mga stoplight, ngan speed limit? An mga patakaran ha balay​—pariho han mga patakaran ha kalsada—​nabulig nga diri magin masamok an pamilya.

  • An mga patakaran nagpapakita nga hinigugma ka han imo mga kag-anak. Kon waray hira maghatag hin bisan ano nga patakaran, karuyag sidngon waray hira labot kon ano an mahitabo ha imo. Kon sugad hira hito, masisiring ba nga maopay hira nga mga kag-anak?

MAARAM KA BA? An mga kag-anak may kinahanglan liwat sundon nga mga patakaran! Kon duda ka hito, basaha an Genesis 2:24; Deuteronomio 6:6, 7; Efeso 6:4; ngan 1 Timoteo 5:8.

Pero ano man kon inaabat mo la gihapon nga sobra kaistrikto an mga patakaran han imo mga kag-anak?

 An puydi mo himoon

Antes makiistorya, paghunahuna. Mahitungod ha mga patakaran han imo mga kag-anak, pirme mo ba ito ginsusunod? Kon diri, posible nga diri ini an maopay nga panahon nga maghangyo ha ira hin dugang nga kagawasan. Lugod kitaa an artikulo nga “Paano Ko Makukuha ang Tiwala ng mga Magulang Ko?

Kon pirme ka nasunod, ig-andam kon ano an imo karuyag ig-istorya ha imo mga kag-anak. An abanse nga paghunahuna han imo iyayakan mabulig ha imo nga mausisa kon angayan ba an imo gin-aaro. Sunod, hangyoa an imo mga kag-anak nga mag-eskedyol hin panahon ngan lugar diin magigin relaks ngan komportable an iyo pag-iristorya. Katapos, kon makiistorya ka na ha ira, hinumdumi an masunod:

Magpakita hin respeto. An Biblia nasiring: “An mapintas nga pulong nakakaaghat hin kasina.” (Proberbios 15:1) Salit hinumdumi ini: Kon makikigrasonay ka ha imo mga kag-anak o aakusaran mo hira nga sobra kaistrikto, diri magigin maopay an iyo pag-iristorya.

“Kon mas nagpapakita ako hin respeto ha akon mga kag-anak, ginrirespeto liwat nira ako. Nagigin mas masayon ha amon nga magkauyon kon may respeto kami ha kada tagsa.”​—Bianca, 19.

Pamati. An Biblia nagsasagdon ha aton nga “magin alisto ha pagpamati, mahinay ha pagyakan.” (Santiago 1:19) Hinumdumi nga nakikiistorya ka ha imo mga kag-anak, diri nag-i-speech.

“Samtang nagtitikadaku kita, bangin abaton naton nga baga hin mas maaram kita kay ha aton mga kag-anak, pero diri ito tinuod. Kinahanglan mamati kita ha ira mga sagdon.”​—Devan, 20.

Intindiha hira. Pangalimbasugi nga masabtan an panhunahuna han imo mga kag-anak. Sunda an sagdon han Biblia nga ‘panginanoon diri la an iyo kalugaringon nga kaopayan, kondi pati liwat an kaopayan han iba’​—hini nga sitwasyon, an kaopayan han imo mga kag-anak.​—Filipos 2:4.

Hain hini nga mga pamaagi an mas posible nga magin epektibo?

“Hadto, ginhuhunahuna ko an akon mga kag-anak sugad nga kakontra imbes nga ka-team. Pero yana, na-realize ko nga nag-aaram la ngay-an hira nga magin maopay nga mga kag-anak sugad la nga nag-aaram liwat ako nga magin responsable nga adulto. An ngatanan nira nga ginbubuhat tungod ito han ira gugma.”​—Joshua, 21.

Paghatag hin mga solusyon. Pananglitan, an imo mga kag-anak naghatag hin patakaran: diri nira karuyag nga magdrayb ka hin usa ka oras ngadto ha usa nga parti nga karuyag mo atenderan. Hibaroi an ira nangunguna nga ginkakabarak-an​—an kahirayo ba, o an parti?

  • Kon an kahirayo an ira ginkakabarak-an, mahimo ba nira bag-uhon an ira desisyon kon may makakaupod ka nga maaram magdrayb?

  • Kon an parti an ira ginkakabarak-an, makakabulig ba kon susumatan mo hira kon hin-o an mga maatender ngan an manginginano han parti?

Hinumdumi an pagpakita pirme hin respeto ha imo pakiistorya ngan pasensyoso nga mamati ha isisiring han imo mga kag-anak. Ipakita nga imo ‘ginpapasidunggan an imo tatay ngan an imo nanay’ ha imo pulong ngan paggawi. (Efeso 6:2, 3) Babag-uhon ba nira an ira desisyon? Bangin, o bangin liwat diri. Anoman an ira desisyon . . .

May pagrespeto nga akseptara an desisyon han imo mga kag-anak. Importante ini nga pitad pero kaurogan na nga nababalewaray. Kon waray masunod an imo karuyag ngan nakigrasonay ka ha imo mga kag-anak, magigin mas makuri ha imo nga magkaada dugang nga kagawasan ha sunod mo nga pakiistorya ha ira. Ha luyo nga bahin, kon kinaburut-on nga masunod ka, mas posible nga tagan ka nira hin dugang nga kagawasan.