tin-edyer

PAKIANA HAN MGA BATAN-ON

Paonan-o Ko Malilikyan nga Ma-burnout?

Ano an hinungdan hini? Naninelikado ka ba hini? Kon oo, ano an mahimo mo buhaton?