Pakadto ha sulod

MAY-ADA BA NAGDISENYO HITO?

An V-shape nga Posisyon han Cabbage White nga Alibangbang

An V-shape nga Posisyon han Cabbage White nga Alibangbang

Basi makalupad, kinahanglan han usa nga alibangbang an sirak han adlaw basi mapasoan an mga muscle hito nga ginagamit ha paglupad. Pero ha madampog nga mga adlaw, nakakalupad dayon an cabbage white nga alibangbang kay han iba nga mga alibangbang. Kay ano?

Tagda ini: Antes lumupad, damu nga klase han alibangbang an nagpapasirak nga nakatiklop o nakabuklad hin maopay an mga pako. Pero an cabbage white nga alibangbang V-shape an posisyon han mga pako. Iginpapakita han pagsaliksik nga basi makakuha hin eksakto gud nga kapaso, kinahanglan buklaron han alibangbang an mga pako hito hin mga 17 ka digri. Hini nga posisyon, an enerhiya tikang ha adlaw direkta nga napakadto ha mga muscle hito nga ginagamit ha paglupad nga aada ha thorax, nga nag-aandam ha ira para ha paglupad.

Gin-adman han mga parasaliksik ha University of Exeter, ha England, kon makakahimo ba hira hin mas epektibo nga mga solar panel pinaagi ha pagsubad han V-shape nga posisyon han alibangbang. Han ginbuhat nira ito, nakita nira nga mas nagdamu hin haros 50 porsyento an kadamu han enerhiya nga nahimo.

Napansin liwat han mga parasaliksik nga reflective gud an mga pako han alibangbang. Pinaagi ha pagsubad han V-shape nga posisyon ngan han reflective nga mga pako hito, nakahimo an mga parasaliksik hin mas magaan ngan mas epektibo nga mga solar panel. Tungod hini nga mga resulta, gintawag ni Propesor Richard ffrench-Constant, usa nga membro han research team, an cabbage white nga alibangbang sugad nga “eksperto gud ha pagtirok hin enerhiya tikang ha adlaw.”

Ano ha imo panhunahuna? An V-shape nga posisyon ba han cabbage white nga alibangbang produkto han ebolusyon, o may nagdisenyo hito?