Pakadto ha sulod

MAY-ADA BA NAGDISENYO HITO?

An Abilidad han Paglupad han Fruit Fly

An Abilidad han Paglupad han Fruit Fly

An mga nakasari na ha pagdagpas hin langaw maaram nga makuri gud an pagbuhat hito. Tungod kay sugad hin kidlat an kalaksi hini nga insekto, kasagaran nga nakakapalagiw dayon ini kon gindadagpas.

Nadiskobrehan han mga syentista nga may usa nga klase hin langaw, an fruit fly, nga kaya makagburobag-o hin direksyon pariho han mga fighter jet, pero nahihimo nira ito waray pa mag-usa ka segundo. Bisan kon igin-aanak pa la, “eksperto na hira ha paglupad,” siring ni Propesor Michael Dickinson. “Pariho ito hin nagbutang ka hin minasus-an ha usa nga fighter jet ngan maaram na hiya kon paonan-o ito paluluparon.”

Gin-video han mga parasaliksik an paglupad hini nga langaw ngan nakita nira nga naipapalapaka nira an ira pako hin 200 ka beses ha usa ka segundo. Pero ha usa la ka palapaka han ira pako, kaya na nira makagbag-o hin direksyon ngan makapalagiw.

Mationan-o kadagmit an ira reaksyon? Nadiskobrehan han mga parasaliksik nga kon may peligro, ini nga mga langaw nagios hin mas madagmit hin 50 ka pilo kay ha pagpirok han tawo. “Ini nga langaw maopay hinduro magkarkulo, kay ha halipot la hinduro nga panahon nahibabaroan niya kon hain an peligro ngan kon ha ano nga eksakto nga direksyon hiya mapalagiw,” siring ni Dickinson.

Gindidiskobre pa han mga parasaliksik kon paonan-o ini nahihimo han gutiay hinduro nga utok han fruit fly.

An fruit fly nakakapalagiw ha peligro pinaagi ha pagburobag-o hin direksyon ha sulod hin diri maabot usa ka segundo

Ano ha imo panhunahuna? An abilidad ba han paglupad han fruit fly produkto han ebolusyon, o may nagdisenyo hito?