Pakadto ha sulod

Ebolusyon o Paglarang

Gin-gamit ba han Dios an Ebolusyon ha Paglarang han Iba-iba nga Klase hin Kinabuhi?

Waray asoy ha Biblia nga nakontra ha ginsisiring han syensya nga ha usa nga klase hin kinabuhi may damu ka lain.

An mga Batan-on Nag-iistorya Mahitungod ha Pagtoo ha Dios

Hini nga tulo ka minuto nga video, iginsusumat han mga batan-on an nakakombinse ha ira nga may Maglalarang.

An Urusahon nga Elemento

Waray kemikal nga elemento an mas importante ha kinabuhi—ano ini ngan kay ano nga importante ini?

Sadang ba Ako Tumoo ha Ebolusyon?

Ano nga esplikasyon an praktikal toohan?