Pakadto ha sulod

BULIG PARA HA PAMILYA

Kon Paonan-o Ipapakita an Gugma

Kon Paonan-o Ipapakita an Gugma

Samtang nalabay an panahon, an pipira nga mag-asawa diri na agsob magpakita hin gugma ha usa kag usa. Kon nahitatabo ini ha iyo pag-asawa, sadang ka ba mabaraka?

 Kon ano an kinahanglan mo hibaroan

An gugma importante ha marig-on nga pag-asawa. Sugad la nga an regular nga suplay han pagkaon ngan tubig importante basi padayon nga magin makusog ngan mahimsog an lawas, an padayon nga pagpakita hin gugma magpaparig-on han pag-asawa. Bisan kon pipira ka dekada na nga kasal, kinahanglan pa gihapon pirme ipaabat han mag-asawa nga hinigugma ngan ginpapabilhan nira an usa kag usa.

An tinuod nga gugma diri makikalugaringon. Gin-uuna hito an kalipay han iba. Salit imbes nga ipahayag an gugma ha panahon nga karuyag la han usa, maniningkamot an makonsiderasyon nga padis nga hibaroan an panginahanglan han iya bana o asawa para han gugma ngan pun-an ito nga panginahanglan.

Kaurogan na nga an asawa mas nanginginahanglan nga pakitaan han gugma kay ha bana. Bangin hinigugma gud han bana an iya asawa. Pero kon ipapahayag la niya ito nga gugma ha tinikangan ngan kataposan han adlaw o antes hira magkaada seksuwal nga relasyon, bangin magruhaduha an asawa kon tinuod gud ba hiya nga hinigugma han iya bana. Salit mas maopay gud nga ipakita an gugma ha bug-os nga adlaw.

 Kon ano an kinahanglan mo buhaton

Ipakita an imo gugma pinaagi ha pulong. An simple nga pagsiring hin “I love you” o “Importante ka ha akon” makakabulig basi abaton han imo padis nga ginpapabilhan mo hiya.

Prinsipyo ha Biblia: “Kon ano an nakakapuno ha kasingkasing amo an iginyayakan han baba.”​—Mateo 12:34.

Tip: Labot la ha pagsiring nga hinigugma mo hiya, puydi mo ipahayag an imo gugma pinaagi ha surat, e-mail, o teks.

Ipakita an imo gugma pinaagi ha buhat. An usa nga hangkop, harok, o an simple nga pagkapot la ha kamot nagpapakita nga sinsero an imo pagsiring hin “I love you.” Maipapakita liwat naton an aton pagpalangga pinaagi ha paghapyod, pagkita hin mahigugmaon, o paghatag hin regalo ha panapanahon. Puydi mo liwat buligan an imo asawa, pananglitan ha pagdara han iya bag, pag-abri han purtahan, panhugas, paglaba, o pagluto. Para ha damu, diri ini basta pagbulig la​—pagpakita ini hin gugma!

Prinsipyo ha Biblia: “Sadang kita maghigugma, diri [la] ha pulong o pinaagi han dila, lugod ha buhat.”​—1 Juan 3:18.

Tip: Tratara an imo asawa o bana sugad han imo pagtratar han mag-uyab pa la kamo.

Magkaada panahon ha usa kag usa. An paggahin hin panahon nga kamo la nga duha magpaparig-on han iyo pag-asawa ngan aabaton han imo padis nga nalilipay ka kon kaupod mo hiya. Syempre, bangin makurian kamo paggahin hin panahon kon may anak na kamo o kon damu an kinahanglan asikasuhon kada adlaw. Puydi kamo magplano hin simple nga butang sugad han regular nga pagbaktas nga kamo la.

Prinsipyo ha Biblia: “[Siguroha] niyo an mas importante nga mga butang.”​—Filipos 1:10.

Tip: May mga mag-asawa nga bisan kon sagipo may regular hira nga date ha espisipiko nga mga gab-i o weekend nga hira la.

Kilalaha an imo padis. May kalabotan ha gugma, iba-iba an panginahanglan han kada indibiduwal. Pag-istoryahi niyo kon ano nga klase hin pagpakita hin gugma an karuyag han tagsa ha iyo ngan kon may kinahanglan pa kamo pauswagon. Katapos, paningkamuti nga mapun-an an panginahanglan han imo padis. Hinumdumi, an gugma importante ha marig-on nga pag-asawa.

Prinsipyo ha Biblia: “An gugma . . diri nagbibiling han kalugaringon la nga kaopayan.”​—1 Corinto 13:4, 5.

Tip: Imbes nga mag-insister nga pakitaan hin gugma, pakianhi an imo kalugaringon, ‘Ano an akon bubuhaton basi mas higugmaon ako han akon padis?’