Pakadto ha sulod

BULIG PARA HA PAMILYA

Kon Paonan-o Bubuligan an Imo Anak nga Humitaas an Grado

Kon Paonan-o Bubuligan an Imo Anak nga Humitaas an Grado

Waray gana mag-aram an imo anak, ngan diri niya ginhihimo an iya mga asaynment. Ano an resulta? Naghamubo an iya mga grado ngan nagtikaraot an iya batasan. Paonan-o mo mabubuligan an imo anak nga humitaas an iya grado?

 Kon ano an kinahanglan mo hibaroan

An presyur nakakadugang han problema. Kon imo ginpipresyur an imo anak, maiistres hiya ha eskwelahan ngan ha balay! Basi maibanan an iya istres, bangin magbuwa hiya, isekreto an iya hamubo nga mga grado, palsipikaron an imo pirma ha iya kard, o mag-cutting classes. Madaku la an problema.

Posible nga kabaliktaran an resulta han premyo. “Basi maaghat an amon anak, gintatagan namon hiya hin premyo kon hitaas an iya mga grado,” siring han tatay nga hi Andrew, “pero nagpokus na la hiya ha premyo. Kon nahamubo an iya grado, mas nasusubo hiya nga waray hiya pakakarawat han premyo kay ha paghamubo han iya grado.”

Diri makakabulig kon babasulon an mga titser. Bangin maghunahuna an imo anak nga diri kinahanglan an paningkamot basi magkaada mag-opay nga resulta. Bangin basulon liwat niya an iba tungod han iya mga sayop ngan maglaom nga an iba an magsusulbad han iya mga problema. Ha iba nga pagkayakan, diri mahibabaroan han imo anak an usa nga abilidad nga importante ha iya pagin adulto​—an pagkarawat nga baratunon niya an iya mga ginbubuhat.

 Kon ano an kinahanglan mo buhaton

Kontrola an imo emosyon. Kon nasisina ka, ayaw anay pakiistorya ha imo anak mahitungod han iya mga grado. “Maopay gud an resulta kon kami nga mag-asawa kalmado ngan masinabuton,” siring han tatay nga hi Brett.

Prinsipyo ha Biblia: “Magin alisto ha pagpamati, mahinay ha pagyakan, diri madagmit masina.”​—Santiago 1:19.

Hibaroi an tinuod nga problema. An kaurogan nga rason ha paghamubo han grado amo an bullying, pagbalhin hin eskwelahan, istres ha eksam, problema ha pamilya, kakulang hin katurog, diri maopay nga eskedyol, o kawaray-pokus. Ayaw hunahunaa nga hubya la an imo anak.

Prinsipyo ha Biblia: “An tawo nga nagpapakita hin hilarom nga pagsabot ha usa nga butang maglalampos.”​—Proberbios 16:20.

Paningkamuti nga waray makadisturbo ha pag-aram. Paghimo hin eskedyol para ha asaynment ngan ha pag-aram. Siguroha nga an lugar diin maghihimo hin asaynment an imo anak waray nakakadisturbo (sugad han TV ngan celfon). Ayaw tigdaa an paghimo han mga asaynment basi makapokus an imo anak. An tatay nga hi Hector nga taga-Germany nagsiring: “Kon magkakaada eksam, ginhihinay-hinayan na namon pag-review kada adlaw imbes nga maghulat pa kami kon hirani na an eksam.”

Prinsipyo ha Biblia: “May itinanda nga panahon para ha tagsa nga butang,”​—Eclesiastes 3:1.

Aghata hiya nga mag-aram. Samtang mas naiintindihan han imo anak an kapulsanan han iya pag-eskwela yana, mas maaaghat hiya nga mag-aram. Pananglitan, makakabulig ha iya an math ha pagbadyet han iya balon.

Prinsipyo ha Biblia: “Kuha hin kinaadman ngan kuha hin pagsabot. . . Pabilhi gud an kinaadman.”​—Proberbios 4:5, 8.

Tip: Buligi an imo anak ha iya asaynment, pero diri ikaw an maghimo hito para ha iya. Hi Andrew nagsiring, “Nagtinapod an amon anak nga kami an maghimo han iya asaynment imbes nga hiya.” Tutdui an imo anak kon paonan-o hiya maghihimo han iya asaynment.