Pakadto ha sulod

BULIG PARA HA PAMILYA

Pakiistorya ha Iyo mga Anak Mahitungod han De-alkohol nga Irimnon

Pakiistorya ha Iyo mga Anak Mahitungod han De-alkohol nga Irimnon

“Sais anyos pa la an amon anak nga babaye han siyahan nga nakiistorya kami ha iya mahitungod han de-alkohol nga irimnon. Nahipausa kami kay mas damu na an iya nahibabaroan mahitungod hito kay han amon ginlalaoman.”​—Alexander.

Kon ano an kinahanglan mo hibaroan

Importante nga ig-istorya ha imo mga anak an mahitungod han de-alkohol nga irimnon. Ayaw hulata nga magin tin-edyer anay an imo anak. “Unta igin-istorya na namon ha amon anak an husto nga paggamit han de-alkohol nga irimnon han bata pa hiya,” siring ni Khamit, nga taga-Russia. “Urhi na han nasantop ko an importansya hini. Hinbaroan ko nga parag-inom na an akon anak han 13 anyos hiya.”

Kay ano nga angay ka mabaraka?

  • An mga kaklase, adbertisment, ngan TV mahimo makaimpluwensya ha panhunahuna han imo anak mahitungod han de-alkohol nga irimnon.

  • Sumala ha U.S. Centers for Disease Control and Prevention, 11 porsyento han nakukonsumo nga irimnon ha Estados Unidos gin-iinom han mga minor-de-edad.

 Diri urusahon nga igin-aaghat han mga health official nga tutdoan han mga kag-anak an ira mga anak samtang bata pa mahitungod han mga peligro han pag-inom hin de-alkohol. Paonan-o mo ito hihimoon?

Kon ano an kinahanglan mo buhaton

Hunahunaa an posible nga igpakiana han imo anak. Mausisa an mga bata, pero mas nagigin mausisa hira samtang nagkakaedad hira. Salit maopay nga mangandam ka kon paonan-o mabaton. Pananglitan:

  • Kon karuyag hibaroan han imo anak an rasa han de-alkohol nga irimnon, mahimo ka sumiring nga an bino pariho hin mauroaslom nga juice ngan an beer medyo mapait.

  • Kon karuyag tumilaw an imo anak hin de-alkohol nga irimnon, mahimo ka sumiring nga an irimnon mapintas ngan diri makakaya han lawas han mga bata. Unabiha an mga epekto: An de-alkohol nga irimnon nakakapakalma, pero kon masobrahan hito an usa mahimo hiya malipong, magbuhat hin linurong, ngan magyakan hin mga butang nga iya pagbabasolan ha urhi.​—Proberbios 23:29-35.

Pag-admi an mahitungod hito. An Biblia nasiring: “An maaramon nga tawo nagios nga may kahibaro.” (Proberbios 13:16) Hibaroi an mga epekto han pag-inom hin de-alkohol ngan an mga balaud ngan restriksyon ha iyo nasud mahitungod hito. Kon bubuhaton mo ini, mas mabubuligan mo an imo anak.

Pag-una ha pakiistorya mahitungod hito. “Mahimo mawurok an mga bata mahitungod ha paggamit hin de-alkohol nga irimnon,” siring ni Mark, usa nga tatay nga taga-Britain. “Ginpakianhan ko an akon otso anyos nga anak kon husto ba o sayop an pag-inom hin de-alkohol. Ginkaistorya ko hiya ha relaks ngan diri-pormal nga paagi, ngan nakabulig ini ha iya nga diri mag-alang ha pag-istorya han iya panhunahuna.”

Mas maipapasilsil ha hunahuna han imo anak kon ig-iistorya mo hin damu ka beses an mahitungod han de-alkohol nga irimnon. Depende ha edad han imo anak, ig-upod an mahitungod ha pag-inom hin de-alkohol kon naghihisgot han iba pa nga importante nga topiko, sugad han road safety ngan mahitungod ha sex.

Magin susbaranan. An mga bata pariho hin espongha​—nahuhunob o nasusubad nira an nakapalibot ha ira—​ngan iginpapakita han pagsaliksik nga an mga kag-anak an may pinakadaku nga impluwensya ha ira mga anak. Karuyag sidngon, kon an imo nangunguna nga paagi ha pagpakalma o pag-iban han istres amo an pag-inom, huhunahunaon han imo anak nga irimnon an solusyon ha mga problema. Salit pagpakita hin maopay nga ehemplo. Siguroha nga husto an imo paggamit han de-alkohol nga irimnon.

An imo mga anak mahibabaro ha imo susbaranan mahitungod ha pag-inom hin de-alkohol