Pakadto ha sulod

BULIG PARA HA PAMILYA | PAG-ASAWA

Kon Paonan-o Magigin Pasensyoso

Kon Paonan-o Magigin Pasensyoso

“An pagpasensya han mag-asawa nasasarihan kada adlaw. An pagin pasensyoso baga hin diri importante nga kalidad kon solo ka, pero importante gud ito basi magin malampuson an pag-asawa.”—John.

 Kay ano nga kinahanglan mo magin pasensyoso?

 • Kon mag-asawa na kamo, nagigin pamilyar ka na gud ha mga kaluyahan han imo asawa.

  “Kon maiha-iha na kamo nga mag-asawa, masayon na la nga magpokus ha diri mag-opay nga kalidad han imo asawa. Kon magkaada ka na hito nga negatibo nga panhunahuna, masayon na la nga mawara an imo pasensya.”—Jessena.

 • Kon waray ka pasensya, bangin may maiyakan ka nga waray anay hunahunaa.

  “Iginyayakan ko dayon kon ano an akon inaabat, salit danay may naiyayakan ako nga diri unta angay iyakan. Kon pasensyoso la unta ako, makakaghunahuna ako kon angay gud ba iyakan an karuyag ko iyakan ngan makakagdesisyon ako nga diri na la ito iyakan.”—Carmen.

  An Biblia nasiring: “An gugma pasensyoso ngan buotan.” (1 Corinto 13:4) Angayan gud nga an duha nga tawo nga naghihigugmaay magpasensya ha usa kag usa. Pero diri ini pirme nahitatabo. Hi John nga gin-unabi kanina, nagsiring: “Pariho han iba nga maopay nga kalidad, an pagpasensya mas madali maubos kay ha tumubo. Kinahanglan an paniguro basi padayon nga magin pasensyoso.”

 Paonan-o mo maipapakita an pagpasensya?

 • Kon may tigda nga panhitabo nga nagsasari han imo pasensya.

  Pananglitan: An imo asawa may ginyakan ha imo nga diri maopay. An imo natural nga reaksyon amo an pagyakan liwat ha iya hin diri maopay.

  Prinsipyo ha Biblia: “Ayaw pagdagmit ha pagkasina, kay an kasina amo an tigaman han usa nga lurong.”—Eclesiastes 7:9, footnote.

  Kon paonan-o ipapakita an pagpasensya: Ayaw dayon pagbaton. Hunahunaa anay nga diri tinuyo han imo asawa nga masakitan ka o insultuhon ka. “Kadam-an ha aton an nagrireak basado ha aton interpretasyon ha kon ano an ginsiring, imbes ha kon ano an karuyag sidngon han aton asawa ha iya mismo ginyakan,” siring han libro nga Fighting for Your Marriage.

  Bisan kon gin-aaringit ka han imo asawa, an imo pagpasensya pinaagi ha pagkontrol ha imo kalugaringon nga diri bumulos makakaiban han tensyon imbes nga makadugang. “Kon waray sungo, napaparong an kalayo,” siring han Biblia.—Proberbios 26:20.

  “Kon inaabat mo na nga kakontra mo an imo asawa, hunong anay ngan hunahunaa kon kay ano nga hinigugma mo hiya ngan pagbuhat dayon hin maopay para ha iya.”—Ethan.

  Hunahunaa ini:

  • Ano an imo reaksyon kon may ginsisiring o ginbubuhat nga diri maopay an imo asawa?

  • Paonan-o ka magigin mas pasensyoso kon mahitabo ito utro?

 • Kon pauroutro nga ginbubuhat han imo asawa an usa nga butang nga nakakapaaringit ha imo.

  Pananglitan: Pirme late an imo asawa, ngan naaaringit ka ha paghinulat ha iya.

  Prinsipyo ha Biblia: “Padayon nga magpailob ha usa kag usa ngan hura nga magpasaylo ha usa kag usa.”—Colosas 3:13.

  Kon paonan-o ipapakita an pagpasensya: Pangalimbasugi nga unahon an iyo relasyon kay han imo kalugaringon. Pakianhi an imo kalugaringon, ‘Kon masisina ako ha nahitabo o makikigdiskusyon ha akon asawa parte hito, makakabulig ba ito ha amon relasyon o makakadaot?’ Hinumdumi liwat nga “kita ngatanan nahipapakdol hin damu ka beses.” (Santiago 3:2) Nagpapasabot ito nga may kinahanglan ka liwat pauswagon.

  “Usahay mas pasensyoso ako ha akon sangkay kay ha akon asawa. Bangin tungod kay mas nakakaupod ko an akon asawa ngan nakikita ko an iya mga kaluyahan. Pero an pagpasensya usa nga bahin han gugma ngan tigaman han pagrespeto, salit importante ito ha amon pag-asawa.”—Nia.

  Hunahunaa ini:

  • Nagpapasensya ka ba ha mga sayop han imo asawa?

  • Paonan-o ka magigin mas pasensyoso ha sunod?