Pakadto ha sulod

BULIG PARA HA PAMILYA

Kon Diri Kamo Nagkakauyon

Kon Diri Kamo Nagkakauyon

Mahimo makurian an mag-asawa tungod han pagkakaiba han ira mga karuyag, nahiaraan, ngan personalidad. Pero mahimo magin mas makuri pa ngani para ha ira an pipira nga isyu sugad han:

 • Kon ano kadaku nga panahon an gagamiton ha pakig-upod ha mga kapamilya

 • Kon paonan-o magbabadyet hin kwarta

 • Kon mag-aanak ba o diri

Ano an puydi mo buhaton kon magkaiba an opinyon niyo nga mag-asawa?

 An kinahanglan mo hibaroan

An pagin compatible diri nagpapasabot hin pagin magkapariho. Bisan an compatible gud nga mag-asawa diri pirme magkakaada pariho nga opinyon, bisan ha seryoso nga mga isyu.

“Nagdaku ako ha pamilya nga duok gud ha usa kag usa. Kon weekend, nagtuturotarampo kami han akon lolo ngan lola, mga uncle, mga auntie, ngan mga patod. Diri ito masyado ginbubuhat han pamilya han akon asawa. Salit magkaiba an amon opinyon kon ano kadaku nga panahon an angay namon igahin ha amon pamilya o gamiton ha pakigkomunikar ha mga paryente nga aadto ha hirayo.”—Tamara.

“Kami nga mag-asawa nagdaku nga may magkaiba nga opinyon kon ano an angay paggastosan han kwarta. Han pipira ka bulan pa la kami nga mag-asawa, nagkaada kami mga diskusyon parte hito. Waray masulbad an problema katapos han siyahan o bisan han ikaduha nga pag-istorya.”—Tyler.

Mahimo magin magkaiba an nakikita han duha nga tawo bisan kon nagkikita hira ha usa la nga taran-awon. Mahimo liwat ito mahitabo ha mag-asawa nga diri nagkakauyon ha usa nga isyu

An iba nga problema diri masusulbad pinaagi ha pagkompromiso la. Pananglitan, paonan-o kon an usa nga kapamilya han imo asawa nagkasakit ngan kinahanglan atamanon? O paonan-o kon an imo asawa naruruyag magkaanak pero ikaw nadiri? *

“Kami nga mag-asawa pipira ka beses nga nag-istorya hin maiha parte ha pagkaada mga anak. Pirme niya ito ginhihinunahuna, ngan nagigin mas magkaiba la lugod an amon opinyon. Diri ko karuyag umabuyon.”—Alex.

An pagin magkaiba hin opinyon diri nagpapasabot nga diri na maglalampos an iyo pag-asawa. An iba nga eksperto nasiring nga kon kamo nga mag-asawa diri nagkakauyon ha usa nga seryoso nga isyu, kinahanglan buhaton mo an bisan ano basi matuman an imo karuyag—bisan kon nangangahulogan ito hin pakigbulag. Pero ito nga “solusyon” nakapokus la ha imo inaabat, diri ha imo saad ha Dios nga magigin maunungon ka ha imo asawa anoman an mahitabo.

 An imo puydi himoon

Magin determinado nga tumanon an imo saad han ginkasal ka. Makakabulig ito nga maatubang niyo an problema sugad nga team imbes nga magkakontra.

Prinsipyo ha Biblia: “An gintampo han Dios diri pagbulagon han bisan hin-o nga tawo.”—Mateo 19:6.

Kwentaha an magagasto. Pananglitan, an imo asawa naruruyag magkaanak pero ikaw nadiri. Ini an pipira han kinahanglan ikonsiderar:

 • An karig-on han iyo relasyon.

  Makakaya ba niyo nga mag-asawa an dugang nga istres ha pagpadaku hin anak?

 • An mga responsabilidad han pagin kag-anak.

  Diri la pagtagana hin pagkaon, bado, ngan urukyan an iyo responsabilidad.

 • An iyo kahimtang ha pinansyal.

  Mababalanse mo ba an trabaho, pamilya, ngan iba pa nga mga obligasyon?

Prinsipyo ha Biblia: “Hin-o ha iyo nga naruruyag pagtukod hin torre an diri anay malingkod ngan magkukwenta han magagasto?”—Lucas 14:28.

Ikonsiderar an tanan nga anggulo. Bangin masolusyonan niyo an pipira nga aspekto han usa nga isyu. Pananglitan, kon an isyu amo an pagkaada anak, an asawa nga nagruruhaduha mahimo magpakiana ha iya kalugaringon:

 • ‘Kon nasiring ako nga diri ko karuyag magkaanak, karuyag ba sidngon nga diri ko karuyag bisan san-o o yana la?’

 • ‘Nagruruhaduha ba ako tungod kay diri ako sigurado kon magigin maopay ba ako nga kag-anak?’

 • ‘Nahahadlok ba ako nga igbalewaray ako han akon asawa?’

Ha luyo nga bahin, mahimo igkonsiderar han asawa nga karuyag magkaanak an mga pakiana sugad han:

 • ‘Andam ba kami ha mga responsabilidad ha pagin kag-anak?’

 • ‘Kaya ba namon an gastos ha pagpadaku hin anak?’

Prinsipyo ha Biblia: “An kinaadman nga tikang ha kahitas-an . . . makatadunganon.”—Santiago 3:17.

Karawata nga may kaopayan an mga opinyon han imo asawa. Mahimo magin magkaiba an nakikita han duha nga tawo bisan kon nagkikita hira ha usa la nga taran-awon. Sugad man, an mag-asawa mahimo magkaada magkaiba nga opinyon ha usa nga isyu—pananglitan, kon ano an angay paggastosan han kwarta. Kon mag-iistorya hin bisan ano nga sitwasyon diin magkaiba gud an iyo opinyon, tikangi an iyo pag-istorya pinaagi han mga butang nga magkapariho kamo.

 • Ano nga mga tumong an magkapariho kamo?

 • Ano an kaopayan han opinyon han kada tagsa?

 • Basi magpabilin nga marig-on an pag-asawa, puydi ba mag-adjust an usa ha iyo o kamo nga duha basi maikonsiderar an opinyon han usa?

Prinsipyo ha Biblia: “An kada tagsa padayon nga mangalimbasog diri para ha iya kalugaringon nga kaopayan, kondi para ha kaopayan han iba nga tawo.”—1 Corinto 10:24.

^ par. 14 An seryoso nga mga isyu kinahanglan pag-istoryahan antes mag-asawa. Pero, mahimo bumangon an diri ginlalaoman nga mga sitwasyon o mahimo magbag-o ha paglabay han panahon an inaabat han usa nga asawa.—Eclesiastes 9:11.