Pakadto ha sulod

BULIG PARA HA PAMILYA

Kon Paonan-o Bubuligan an mga Anak nga Maatubang an Kapakyasan

Kon Paonan-o Bubuligan an mga Anak nga Maatubang an Kapakyasan

Sigurado nga makakaeksperyensya an imo mga anak hin kapakyasan, ngan sugad nga resulta, masubo hira. Paonan-o mo hira mabubuligan nga maatubang ito?

 An kinahanglan mo hibaroan

Parte han kinabuhi an kapakyasan. An Biblia nasiring nga “kita ngatanan nahipapakdol.” (Santiago 3:2) An kabataan nahipapakdol liwat. Pero an kapakyasan mahimo magkaada maopay nga epekto, kay nabulig ito ha kabataan nga mahibaro ha pag-atubang ha makuri nga mga sitwasyon. An kabataan natawo nga waray hito nga abilidad, pero puydi nira ito mahibaroan. “Naobserbaran namon nga mag-asawa nga mas maopay kon nahibabaro an kabataan ha pag-atubang han kapakyasan imbes nga magpakunokuno nga waray ito mahitabo,” siring han nanay nga hi Laura. “Mahibabaro hira ha pagpailob kon diri nahitatabo an mga butang uyon ha ira ginlalaoman.”

Damu nga kabataan an diri maaram ha pag-atubang han kapakyasan. An pipira nga kabataan diri nahibabaro ha pag-atubang han kapakyasan kay iginpapaabat ha ira han ira mga kag-anak nga waray hira baratunon. Pananglitan, kon hamubo an grado han anak, an titser dayon an ginbabasol han iba nga kag-anak. Kon an anak ngan an iya sangkay nag-away, an sangkay an ginbabasol dayon han mga kag-anak.

Pero paonan-o mahibabaro an kabataan nga magin responsable han ira mga sayop kon ginpuproteksyonan hira han ira mga kag-anak tikang ha maraot nga mga resulta hito?

 An puydi mo himoon

 • Tutdui an imo mga anak nga may epekto an ira mga ginbubuhat.

  An Biblia nasiring: “Anoman an iginsasabwag han usa nga tawo, ito liwat an iya aanihon.”—Galacia 6:7.

  An tanan nga aton ginbubuhat may mga resulta. Kon may naguba, kinahanglan an bayad basi maayad ito. An mga sayop may maraot nga mga resulta. Kinahanglan mahibaro an kabataan han prinsipyo han cause and effect ngan abaton nira nga responsable hira ha mga resulta han ira ginbubuhat. Salit, ayaw basola an iba o ayaw paghimo hin mga pasangil kon nagsasayop an imo mga anak. Lugod, pabay-i nga maeksperyensyahan nira an mga resulta han ira sayop nga angayan para ha ira edad. Syempre, kinahanglan klaro nga masabtan han bata nga an ira sayop nga mga ginbuhat amo an hinungdan han maraot nga mga resulta.

 • Buligi an imo mga anak nga makabiling hin solusyon.

  Prinsipyo ha Biblia: “An matadong nga tawo bangin matumba hin pito ka beses, ngan mabuhát hiya utro.”—Proberbios 24:16.

  Masakit an mapakyas, pero diri pa ito an kataposan han ngatanan. Buligi an imo mga anak nga magpokus ha mga solusyon imbes nga magreklamo nga baga hin diri angayan an nahitabo. Pananglitan, kon waray makapasar an imo anak ha ira eksam ha eskwelahan, buligi hiya nga masabtan nga puydi niya mabag-o an sitwasyon pinaagi ha pag-aram hin maopay basi makapasar hiya ha sunod. (Proberbios 20:4) Kon an imo anak ngan an iya sangkay nag-away, buligi hiya nga masabtan nga kinahanglan niya mangaro hin pasaylo bisan kon diri hiya an may sala.—Roma 12:18; 2 Timoteo 2:24.

 • Tutdui an imo mga anak nga magin mapainubsanon.

  Prinsipyo ha Biblia: “Ginsusumatan ko an kada tagsa dida ha iyo nga diri maghunahuna mahitungod ha iya kalugaringon hin labaw kay ha angay niya hunahunaon.”—Roma 12:3.

  An pagsiring ha imo anak nga hiya “an pinakamaopay” ha usa nga butang diri reyalistiko o diri makakabulig. Ngani, bisan an kabataan nga maopay gud ha eskwelahan diri pirme magkakaada hitaas gud nga grado. Ngan an kabataan nga maopay gud ha usa nga isport diri pirme magdadaog. Mas makakaya atubangon han kabataan an kapakyasan kon maaram hira nga may mga limitasyon hira.

  An Biblia nasiring nga an makuri nga mga sitwasyon mahimo makabulig ha aton nga magin marig-on ngan magin mapailubon. (Santiago 1:2-4) Salit bisan kon makasurubo an mapakyas, mabubuligan mo an imo mga anak nga magkaada tama nga panhunahuna mahitungod hito.

  An pagtutdo ha imo mga anak nga magin marig-on—pariho ha pagtutdo hin bisan ano nga skill—nagkikinahanglan hin panahon ngan pangalimbasog. Pero diri ito karag kay makakabulig ito ha ira kon magin tin-edyer na hira. “An mga tin-edyer nga maaram ha pag-atubang han ira mga problema mas gutiay an posibilidad nga maghimo hin delikado o maraot nga mga butang kon naiistres hira,” siring han libro nga Letting Go With Love and Confidence. “Maaram hira han ira hihimoon kon may bag-o ngan diri ginlalaoman nga mga sitwasyon.” Syempre, an mga benepisyo han pagin marig-on nagpapadayon tubtob ha pag-adulto.

Suhestyon: Magpakita hin susbaranan. Hinumdumi nga an paagi han imo pag-atubang han makasurubo nga mga sitwasyon ha imo kinabuhi makakabulig ha imo mga anak nga mahibaro ha pag-atubang hito kon hira liwat an makaeksperyensya.