Pakadto ha sulod

Jesus

Hin-o hi Jesus?

Maopay La ba nga Tawo hi Jesus?

Kon kay ano nga hi Jesus nga taga-Nazaret an pinakamaimpluwensya nga tawo nga nabuhi ha tuna.

Hi Jesus ba an Dios nga Makagarahum-ha-ngatanan?

Ano an ginsiring ni Jesus mahitungod ha iya posisyon kon ikompara ha Dios?

Kay Ano nga hi Jesus Gintatawag nga Anak han Dios?

Kon an Dios waray literal nga magkaanak pariho ha mga tawo, paonan-o hi Jesus nagin Anak han Dios?

Hin-o an Antikristo?

Tiabot pa la ba hiya, o inabot na hiya?

Hin-o hi Miguel nga Arkanghel?

Kilala liwat hiya ha iba nga ngaran, nga posible mas pamilyar ka hito.

Kinabuhi ni Jesus ha Tuna

Kakan-o Natawo hi Jesus?

Hibaroi kon kay ano nga an Pasko ginsiselebrar kon Disyembre 25.

An Birhen Maria—Ano an Ginsisiring han Biblia Mahitungod ha Iya?

May pipira nga nasiring nga an katawo ni Jesus ha usa nga birhen amo an Imaculada Concepcion. Igintututdo ba ito han Biblia?

Natoo ba an mga Eskolar nga hi Jesus Nabuhi Dinhi ha Tuna?

Hibaroi kon natoo ba hira nga hi Jesus tinuod nga persona.

Tama ba an Ginsisiring han Biblia Mahitungod ha Kinabuhi ni Jesus?

Usisaha an mga detalye mahitungod han mga asoy han Ebanghelyo ngan han ginkikilala nga pinakadaan nga mga manuskrito.

Ano an Hitsura ni Jesus?

An Biblia naghahatag ha aton hin ideya han iya kabug-osan nga hitsura.

Kakan-o Iginsurat an mga Asoy Mahitungod kan Jesus?

Kakan-o iginsurat an mga asoy mahitungod kan Jesus?

An Papel ni Jesus ha Katuyoan han Dios

Paonan-o Kita Gintatalwas ni Jesus?

Kay ano nga kinahanglan makimalooy hi Jesus naton para ha aton? An pagtoo la ba kan Jesus an kinahanglan naton basi matalwas kita?

Ha Ano nga Paagi an Halad ni Jesus Nagin “Lukat Para ha Damu”?

Paonan-o an lukat nagin pantubos tikang ha sala?