Pakadto ha sulod

An Biblia

Gintikangan Ngan Pagin Masasarigan

Nabag-o ba an Mensahe han Biblia?

Tungod kay an Biblia usa nga kadaan nga libro, paonan-o kita makakasiguro nga waray mabag-o an mensahe hito?

Nauyon ba an Syensya ha Biblia?

May sayop ba nga ginhisgotan an Biblia may kalabotan ha syensya?

Kakan-o Iginsurat an mga Asoy Mahitungod kan Jesus?

Kakan-o iginsurat an mga asoy mahitungod kan Jesus?

Pagbasa Ngan Pagsabot han Biblia

Ano an Karuyag Sidngon han “Mata Para ha Mata”?

An balaud ba nga “mata para ha mata” nag-aaghat ha pagbulos basi makarawat an hustisya?

Tagna Ngan Ginsisimbolohan

Kataposan han Kalibotan

Ano an Tigaman han “Kataposan nga mga Adlaw,” o “Panahon han Katapusan”?

Iginsusumat han Biblia an mga panhitabo o kahimtang antes an kataposan hini nga kalibotan.

Ano an Girra han Armagedon?

An pulong nga Armagedon usa ka beses la nga makikita ha Biblia, pero ito nga girra ginhihisgotan ha bug-os nga Kasuratan.

Bubungkagon ba an Tuna?

Bangin mahipausa ka ha ginsisiring han Biblia.

Ano an Bubuhaton han Ginhadian han Dios?

Hibaroi kon ano an imo malalaoman kon an gobyerno han Dios na an magmando ha tuna.

Kamurayawan ha Tuna—Paonan-o Magkakaada Hito?

Hibaroi an saad han Dios nga magpapahinabo hiya hin kamurayawan ha kalibotan pinaagi han iya Ginhadian.

Mga Tawo, Lugar, Ngan Butang

Kababayin-an ha Biblia—Ano an Aton Mahibabaroan Tikang ha Ira?

Kitaa an kaibahan han pipira nga kababayin-an ha Biblia nga nagpakita hin maopay nga ehemplo ngan han mga kababayin-an nga nagbuhat hin maraot gud.

Hi Maria ba an Iroy han Dios?

An Baraan nga Kasuratan ngan an kasaysayan han Kristianidad naghahatag hin klaro nga baton hini nga katutdoan.

Gin-gamit ba han Dios an Ebolusyon ha Paglarang han Iba-iba nga Klase hin Kinabuhi?

Waray asoy ha Biblia nga nakontra ha ginsisiring han syensya nga ha usa nga klase hin kinabuhi may damu ka lain.

Praktikal nga Bili

An Kwarta ba an Hinungdan han Ngatanan nga Karaotan?

May mga nasiring nga igintututdo han Biblia nga an “salapi amo an gamut han ngatanan nga mga karat-an” pero diri ito tinuod.

Kon May Grabe Ka nga Sakit—Makakabulig ba an Biblia?

Oo! Hibaroi an tulo nga pamaagi nga makakabulig ha imo nga makailob kon may grabe ka nga sakit.