Pakadto ha sulod

Ha Ano nga Paagi an Halad ni Jesus Nagin “Lukat Para ha Damu”?

Ha Ano nga Paagi an Halad ni Jesus Nagin “Lukat Para ha Damu”?

Ha Ano nga Paagi an Halad ni Jesus Nagin “Lukat Para ha Damu”?

An baton han Biblia

An halad ni Jesus amo an paagi han Dios basi talwason an mga tawo tikang ha sala ngan kamatayon. Gintatawag han Biblia an iginpaagay nga dugo ni Jesus sugad nga presyo han lukat. (Efeso 1:7; 1 Pedro 1:18, 19) Salit hi Jesus nagsiring nga kinanhi hiya ha “paghatag han iya kinabuhi nga lukat han kadam-an.”—Mateo 20:28, An Baraan nga Kasuratan.

Kay ano nga nagkinahanglan hin “lukat para ha damu”?

An siyahan nga tawo nga hi Adan ginlarang nga perpekto, o waray sala. May paglaom hiya nga mabuhi ha waray kataposan pero nawara ito tungod kay ginpili niya nga diri sugton an Dios. (Genesis 3:17-19) Han nagkaada hiya mga anak, naipasa niya ha ira an depekto han sala. (Roma 5:12) Tungod hini nga rason, an Biblia nasiring nga “iginbaligya” ni Adan an iya kalugaringon ngan an iya mga anak ngadto ha pagin uripon ha sala ngan kamatayon. (Roma 7:14) Tungod kay diri perpekto, waray bisan usa ha ira an makakatubos han nawara ni Adan.—Salmo 49:7, 8.

Nalooy an Dios ha mga tulin ni Adan tungod han ira waray paglaom nga sitwasyon. (Juan 3:16) Pero tungod han suruklan han Dios ha hustisya, diri puydi nga basta na la niya palabyon o pasayloon an ira mga sala bisan kon waray marig-on nga basihan. (Salmo 89:14; Roma 3:23-26) Hinigugma han Dios an mga tawo, salit ginhatag niya an ginkikinahanglan nga legal nga basihan diri la basi mapasaylo an ira mga sala kondi basi mawara liwat ito. (Roma 5:6-8) Ito nga legal nga basihan amo an lukat.

Ano an nahihimo han lukat?

Ha Biblia, an pulong nga “lukat” nag-uupod hinin tulo nga butang:

1. Usa ito nga bayad.Numeros 3:46, 47.

2. Naghahatag ito hin kagawasan, o nagtutubos ito.—Exodo 21:30.

3. Katugbang ito han kantidad nga ginbabaydan, o nagtatabon ito hito nga kantidad. a

Tagda kon paonan-o ini nga mga butang naaplikar ha halad-lukat ni Jesu-Kristo.

1. Bayad. An Biblia nasiring nga an mga Kristiano “ginpalit . . . ha daku nga kantidad.” (1 Corinto 6:20; 7:23) Ito nga kantidad amo an dugo ni Jesus, nga pinaagi hito “pumalit [hiya] hin katawohan para ha Dios tikang ha tagsa nga tribo ngan pinulongan ngan katawohan ngan nasud.”—Pahayag 5:8, 9.

2. Kagawasan. An halad ni Jesus naghahatag hin “kagawasan pinaagi han lukat” tikang ha sala.—1 Corinto 1:30; Colosas 1:14; Hebreo 9:15.

3. Katugbang. An halad ni Jesus katugbang gud han kon ano an nawara ni Adan—usa nga perpekto nga kinabuhi han tawo. (1 Corinto 15:21, 22, 45, 46) An Biblia nasiring: “Sugad la nga pinaagi han pagkadiri-masinugtanon han usa nga tawo [hi Adan] damu an nagin makasasala, sugad man liwat pinaagi han pagkamasinugtanon han usa nga tawo [hi Jesu-Kristo] damu an magigin matadong.” (Roma 5:19) Iginsasaysay hini kon paonan-o an kamatayon han usa nga tawo makakabayad han lukat para ha damu nga makasasala. Ngani, an halad ni Jesus usa nga “katugbang nga lukat para ha ngatanan” nga nagbubuhat han ginkikinahanglan nga mga pitad basi magpahimulos tikang hito.—1 Timoteo 2:5, 6.

a Ha Biblia, an orihinal nga mga pulong nga iginhubad nga “lukat” nagpapasabot hin kantidad, o butang nga birilhon, nga iginbabayad. Pananglitan, an Hebreo nga berbo (verb) nga ka·pharʹ kasagaran na nga nangangahulogan hin “tabon.” Kasagaran na nga nagtutudlok ito ha pagtabon o pagpasaylo han sala. (Salmo 65:3) An nombre (noun) hito nga amo an koʹpher nagtutudlok ha kantidad nga iginbabayad basi mahimo ini nga pagtabon, o pagtubos. (Exodo 21:30) Sugad man, an Griego nga pulong nga lyʹtron, nga kasagaran na nga iginhuhubad nga “lukat,” mahimo liwat ihubad nga “pantubos nga kantidad.” (Mateo 20:28; The New Testament in Modern Speech, ni R. F. Weymouth) Gin-gamit han Griego nga mga parasurat ini nga termino basi magtudlok ha usa nga kantidad nga iginhahatag para tubuson an usa nga bihag ha girra o tagan hin kagawasan an usa nga uripon.