Pakadto ha sulod

Hin-o hi Jehova?

Hin-o hi Jehova?

An baton han Biblia

 Hi Jehova an tinuod nga Dios sumala ha Biblia, an Maglalarang han ngatanan nga butang. (Pahayag 4:11) An mga propeta nga hira Abraham ngan Moises nagsingba ha iya, sugad man hi Jesus. (Genesis 24:27; Eksodo 15:1, 2; Juan 20:17) Hiya an Dios, diri la han usa nga katawohan, kondi “han bug-os nga tuna.”​—Salmos 47:2.

 Jehova an waray kapariho nga ngaran han Dios sugad han mababasa ha Biblia. (Eksodo 3:15; Salmos 83:18) Tikang ito ha Hebreo nga berbo nga nangangahulogan nga “magin,” ngan damu nga eskolar an nasiring nga an iya ngaran nangangahulogan hin “Hiya Nagpapahinabo nga Magin.” Ini nga kahulogan angayan gud ha papel ni Jehova sugad nga Maglalarang ngan Paratuman han iya katuyoan. (Isaias 55:10, 11) Dugang pa, ginbubuligan kita han Biblia nga makilala an personalidad han nagtatag-iya han ngaran nga Jehova, labi na an iya nangunguna nga kalidad nga amo an gugma.​—Eksodo 34:5-7; Lucas 6:35; 1 Juan 4:8.

 An ngaran nga Jehova, hubad ha Waray-Waray han Hebreo nga ngaran han Dios​—an upat nga letra יהוה (YHWH), nga gintatawag nga Tetragrammaton. Waray maaram han eksakto nga pagkaluwas han ngaran han Dios ha kadaan nga Hebreo. Kondi, an “Jehovah” maiha na nga ginagamit ha Ingles nga yinaknan, siyahan nga nakita ito ha hubad han Biblia ni Tyndale han 1530. a

Kay ano nga diri na hinbabaroan an kaluwas han ngaran han Dios ha kadaan nga Hebreo?

 An kadaan nga Hebreo nga yinaknan iginsusurat nga waray tiringgan (vowel), mangarabay (consonant) la. Masayon la para ha magbarasa nga nagyayakan hin Hebreo nga magbutang hin angayan nga tiringgan. Kondi han makompleto an Hebreo nga Kasuratan (“Kadaan nga Tugon”), an pipira nga Judio nagkaada patootoo nga sayop an pagluwas han personal nga ngaran han Dios. Kon nagbabasa hira hin kasuratan ha daku nga tingog, ginsasaliwnan nira an ngaran han Dios hin mga titulo sugad han “Ginoo” o “Dios.” Paglabay hin mga siglo, nagin kalyap ito nga patootoo ngan nangalimtan an kadaan nga pagkaluwas han ngaran han Dios. b

 An iba natoo nga “Yahweh” an pagkaluwas han ngaran han Dios, kondi lain liwat an ginsisiring han iba. Usa nga Linukot nga Basahon ha Patay nga Dagat nga may bahin han libro nga Lebitiko ha Griego nga yinaknan an may transliterasyon nga Iao para han ngaran han Dios. An Griego nga mga awtor han siyahan nga siglo nasiring nga ginluluwas ito nga Iae, I·a·beʹ, ngan I·a·ou·eʹ, pero waray makakagpamatuod nga usa hini an pagkaluwas ha kadaan nga Hebreo. c

Sayop nga ideya mahitungod ha ngaran han Dios ha Biblia

 Sayop nga ideya: An “Jehova” igindugang la ha mga hubad nga nagamit hini nga ngaran.

 Kamatuoran: An Hebreo nga pulong para han ngaran han Dios ha porma han Tetragrammaton makikita hin mga 7,000 ka beses ha Biblia. d Kondi gintuyo han kadam-an nga hubad nga kuhaon an ngaran han Dios ngan saliwnan ito hin titulo sugad han “Ginoo.”

 Sayop nga ideya: An Dios nga Makagarahum-ha-ngatanan diri nagkikinahanglan hin ngaran.

 Kamatuoran: Gin-giyahan mismo han Dios an mga parasurat han Biblia nga gamiton an iya ngaran hin yinukot ka beses, ngan ginsugo niya an mga nagsisingba ha iya nga gamiton an iya ngaran. (Isaias 42:8; Joel 2:32; Malakias 3:16; Roma 10:13) Ngani, ginkondenar han Dios an buwa nga mga propeta nga nangalimbasog nga hikalimtan han mga tawo an iya ngaran.​—Jeremias 23:27.

 Sayop nga ideya: Sugad nga pagsunod ha tradisyon han mga Judio, an ngaran han Dios sadang kuhaon ha Biblia.

 Kamatuoran: Oo, may Judio nga mga eskriba nga nagdumiri pagluwas han ngaran han Dios. Kondi waray nira ito kuhaa ha ira kopya han Biblia. Ha anoman nga kahimtang, diri gud karuyag han Dios nga sundon naton an tradisyon han tawo nga supak han iya mga sugo.​—Mateo 15:1-3.

 Sayop nga ideya: An ngaran han Dios diri sadang gamiton ha Biblia tungod kay waray maaram kon ano an eksakto nga kaluwas hito ha Hebreo.

 Kamatuoran: Ini nga pangatadongan sugad hin nasiring nga ginlalaoman han Dios nga parapriho nga luluwason han mga tawo an iya ngaran bisan kon iba-iba an ira yinaknan. Kondi sugad han iginpapakita ha Biblia, an mga nagsisingba ha Dios ha naglabay nga iba-iba an yinaknan, iba-iba liwat an ira pagluwas hin mga ngaran.

 Tagda pananglitan an Israelita nga hukom nga hi Josue. An siyahan-siglo nga mga Kristiano nga nagyayakan hin Hebreo posible nga ginluwas an iya ngaran sugad nga Yehoh·shuʹaʽ, samtang an kaluwas han nagyayakan hin Griego posible nga I·e·sousʹ. An Biblia naggamit han Griego nga hubad han Hebreo nga ngaran ni Josue, nga nagpapakita nga ginagamit han mga Kristiano an porma han ngaran nga komon ha ira yinaknan.​—Buhat 7:45; Hebreo 4:8.

 Ito nga prinsipyo mahimo liwat ig-aplikar ha paghubad han ngaran han Dios. Labaw nga importante kay han husto nga kaluwas han ngaran han Dios an kahibalik hito ha husto nga hinmumutangan ha Biblia.

a Gin-gamit ni Tyndale an “Iehouah” ha iya hubad han siyahan nga lima nga libro han Biblia. Paglabay han panahon, nagbag-o an Ingles nga yinaknan, ngan an ngaran han Dios iginpahiuyon ha moderno nga ispeling. Pananglitan han 1612, gin-gamit ni Henry Ainsworth an “Iehovah” ha iya hubad han bug-os nga libro han Salmos. Han ginrebisa niya ito nga hubad han 1639, gin-gamit niya an “Jehovah.” Ha pariho nga paagi, gin-gamit han mga parahubad han Biblia nga American Standard Version, nga iginpublikar han 1901, an “Jehovah” ha mga teksto diin mababasa an ngaran han Dios ha Hebreo nga teksto.

b An New Catholic Encyclopedia, Ikaduha nga Edisyon, Tomo 14, pahina 883-884, nasiring: “May panahon katapos han Kadistyero nga an ngaran nga Yahweh gintagad sugad nga sagrado hinduro, ngan nagin tradisyon an pagsaliwan hito han pulong nga ADONAI o ELOHIM.”

c Para hin dugang nga impormasyon, kitaa an Seksyon 1, “An Ngaran han Dios ha Hebreo nga Kasuratan,” ha bokleta nga Giya ha Pag-aram han Pulong han Dios.

d Kitaa an Theological Lexicon of the Old Testament, Tomo 2, pahina 523-524.