Pakadto ha sulod

Ano an Girra han Armagedon?

Ano an Girra han Armagedon?

An baton han Biblia

 An girra han Armagedon nagtutudlok ha ultimo nga girra butnga han mga gobyerno han tawo ngan han Dios. Ini nga mga gobyerno ngan an ira mga taga-suporta nakontra ha Dios bisan yana pinaagi ha diri pagpasakop ha iya pagmando. (Salmo 2:2) Tatapuson han girra han Armagedon an pagmando han tawo.—Daniel 2:44.

 An pulong nga “Armagedon” usa ka beses la nga makikita ha Biblia, ha Pahayag 16:16. Iginpapakita hini nga tagna nga “ha lugar nga gintatawag ha Hebreo nga Armagedon,” an ‘mga hadi ha bug-os nga inuukyan nga tuna titirukon ha pakiggirra ha daku nga adlaw han Dios nga Makagarahum-ha-ngatanan.’—Pahayag 16:14.

 Hin-o an makikiaway ha panahon han Armagedon? Pangungunahan ni Jesu-Kristo an langitnon nga kasundalohan basi pirdihon an mga kaaway han Dios. (Pahayag 19:11-16, 19-21) Kaapi hini nga mga kaaway adton nakontra ha awtoridad han Dios ngan nagtatamay ha iya.—Ezekiel 39:7.

 An Armagedon ba literal nga mahitatabo ha Middle East? Diri. An girra han Armagedon mahitatabo ha bug-os nga tuna, diri ha usa la nga lugar.—Jeremias 25:32-34; Ezekiel 39:17-20.

 An Armagedon, nga usahay iginhuhubad nga “Har–Magedon” (Hebreo Har Meghiddohnʹ), nangangahulogan hin “Bukid han Megido.” An Megido usa nga syudad hadto ha teritoryo han kadaan nga Israel. Sumala ha kasaysayan, may importante nga mga girra nga nahitabo hito nga lugar, upod na an pipira nga nakarekord ha Biblia. (Hukom 5:19, 20; 2 Hadi 9:27; 23:29) Pero an Armagedon diri mahimo magtudlok ha literal nga lugar hirani ha kadaan nga Megido. Waray daku nga bukid didto. Ngan bisan ha bug-os nga Hamubo nga Kapatagan han Jezreel nga sapit hito, diri maeksakto an ngatanan nga makikig-away kontra ha Dios. Lugod, an Armagedon amo an bug-os-kalibotan nga panhitabo, diin magkakaurosa an mga gobyerno han tawo basi makig-away ha gobyerno han Dios.

 Ano an magigin mga kahimtang durante ha girra han Armagedon? Diri kita maaram kon paonan-o gagamiton han Dios an iya gahum. Pero mahimo niya gamiton an mga butang nga iya gin-gamit hadto sugad han uran nga yelo, linog, baha tungod han pagbunok, kalayo ngan asupre, kidlat, ngan sakit. (Job 38:22, 23; Ezekiel 38:19, 22; Habakuk 3:10, 11; Zacarias 14:12) An pipira han mga kaaway han Dios magugupong salit magpaparaptayay hira, pero ha urhi, masasantop nira nga an Dios an nakikig-away ha ira.—Ezekiel 38:21, 23; Zacarias 14:13.

 An Armagedon ba an kataposan han kalibotan? Diri ito an kataposan han aton planeta, tungod kay an tuna an permanente nga urukyan han tawo. (Salmo 37:29; 96:10; Eclesiastes 1:4) Ha pagkamatuod, diri pupoohon han Armagedon an ngatanan nga tawo. Lugod, magtatalwas ito kay “usa nga daku nga grupo” han mga surugoon han Dios an matatalwas.—Pahayag 7:9, 14; Salmo 37:34.

 Labot la nga an pulong nga “kalibotan” nagtutudlok ha tuna, usahay ginagamit liwat han Biblia ito nga pulong para ha maraot nga sosiedad han tawo nga nakontra ha Dios. (1 Juan 2:15-17) Uyon hini nga kahulogan, an Armagedon an magigin “kataposan han kalibotan.”—Mateo 24:3, An Baraan nga Kasuratan.

 San-o mahitatabo an Armagedon? Han nag-iistorya hi Jesus mahitungod ha “daku nga kasakitan” nga matatapos ha girra han Armagedon, hiya nagsiring: “Mahitungod hito nga adlaw ngan oras waray bisan hin-o nga maaram, bisan an mga anghel ha langit o an Anak, kondi an Amay la.” (Mateo 24:21, 36) Bisan pa hito, iginpapakita han Biblia nga an Armagedon mahitatabo durante ha diri nakikita nga presensya ni Jesus, nga nagtikang han 1914.—Mateo 24:37-39.