Pakadto ha sulod

Paonan-o Kita Gintatalwas ni Jesus?

Paonan-o Kita Gintatalwas ni Jesus?

Paonan-o Kita Gintatalwas ni Jesus?

An baton han Biblia

Gintalwas ni Jesus an matinumanon nga mga tawo han iginhatag niya an iya kinabuhi sugad nga halad-lukat. (Mateo 20:28) Salit ha Biblia, gintatawag hi Jesus nga “Paratalwas han kalibotan.” (1 Juan 4:14) Nasiring liwat ito: “Waray katalwasan ha bisan hin-o labot ha iya, kay waray iba nga ngaran ha ilarom han langit nga iginhatag ha mga tawo nga makakatalwas ha aton.”—Buhat 4:12.

‘Naeksperyensyahan [ni Jesus] an kamatayon para ha ngatanan’ nga nagpapakita hin pagtoo ha iya. (Hebreo 2:9; Juan 3:16) Katapos, “ginbuhi hiya han Dios tikang ha mga patay,” ngan binalik hiya ha langit sugad nga espiritu. (Buhat 3:15) Didto, hi Jesus “bug-os nga makakagtalwas . . . han mga nadaop ha Dios pinaagi ha iya, kay pirme hiya buhi basi makimalooy para ha ira.”—Hebreo 7:25.

Kay ano nga kinahanglan makimalooy hi Jesus para ha aton?

Kita ngatanan makasasala. (Roma 3:23) Tungod han sala, nagkaada ulang butnga naton ngan han Dios. Ngan an sala nagriresulta ha kamatayon. (Roma 6:23) Pero hi Jesus nagsiserbi sugad nga “paradepensa” hadton nagpapakita hin pagtoo ha iya halad-lukat. (1 Juan 2:1, footnote) Nakikimalooy hiya para ha ira, ngan naghahangyo ha Dios nga pamatian an ira mga pag-ampo ngan pasayloon hira han ira mga sala basado ha kamatayon ni Jesus. (Mateo 1:21; Roma 8:34) Ginbabaton han Dios ito nga mga hangyo ni Jesus tungod kay nauyon ito ha iya kaburut-on. Ginsugo han Dios hi Jesus nga kumanhi ha tuna “basi matalwas an kalibotan pinaagi ha iya.”—Juan 3:17.

An pagtoo la ba kan Jesus an ginkikinahanglan basi matalwas kita?

Diri. Bisan kon kinahanglan kita tumoo kan Jesus basi matalwas, may-ada pa ginkikinahanglan. (Buhat 16:30, 31) An Biblia nasiring: “Sugad la nga an lawas nga waray espiritu patay, amo man an pagtoo nga waray mga buhat patay.” (Santiago 2:26) Basi matalwas kita, kinahanglan naton:

● Mahibaro mahitungod kan Jesus ngan ha iya Amay, hi Jehova.—Juan 17:3.

● Magkaada pagtoo ha ira.—Juan 12:44; 14:1.

● Ipakita an aton pagtoo pinaagi ha pagsunod han ira mga sugo. (Lucas 6:46; 1 Juan 2:17) Nagtutdo hi Jesus nga diri ngatanan nga natawag ha iya hin “Ginoo” matatalwas kondi adto la nga “nagbubuhat han kaburut-on han [iya] Amay nga aadto ha langit.”—Mateo 7:21.

● Padayon nga ipakita naton an aton pagtoo bisan pa han mga problema. Ito an iginpatin-aw ni Jesus han hiya nagsiring: ‘An nagpapailob tubtob ha kataposan matatalwas.’—Mateo 24:13.