Pakadto ha sulod

Bubungkagon ba an Tuna?

Bubungkagon ba an Tuna?

An baton han Biblia

 Diri. An planeta nga Tuna diri gud bubungkagon, susunugon, o liliwanan. An Biblia nagtututdo nga ginhimo han Dios an tuna basi ukyan ha kadayonan.

  •   “An magtadong magtatag-iya han tuna, ngan maukoy hira dida ha waray kataposan.”—Salmo 37:29.

  •   “Gin-establisar [han Dios] an tuna ha mga pundasyon hito; diri ito mababalhin ha hinmumutangan hito ha kadayonan, oo ha kadayonan.”—Salmo 104:5.

  •   “An tuna nagpapabilin ha waray kataposan.”—Eclesiastes 1:4.

  •   “Hiya nga nagporma han tuna, an naghimo hito ngan marig-on nga nag-establisar hito, . . . waray maglarang hito nga waray la katuyoan, kondi nagporma hito basi ukyan.”—Isaias 45:18.

Mabubungkag ba han tawo an tuna?

 Diri tutugotan han Dios nga bug-os nga bungkagon han mga tawo an tuna pinaagi han polusyon, girra, o ha iba pa nga paagi. Lugod, ‘bubungkagon [niya] an mga nagbubungkag han tuna.’ (Pahayag 11:18) Paonan-o niya ito bubuhaton?

 Liliwanan han Dios hin perpekto nga Ginhadian ha langit an mga gobyerno han tawo, nga diri nakakaprotektar han tuna. (Daniel 2:44; Mateo 6:9, 10) An magmamando hito nga Ginhadian amo an Anak han Dios nga hi Jesu-Kristo. (Isaias 9:6, 7) Han nakadi hi Jesus ha tuna, naghimo hiya hin mga milagro nga nagpapakita nga may gahum hiya ha pagkontrol ha natural nga mga elemento. (Marcos 4:35-41) Sugad nga Hadi han Ginhadian han Dios, bug-os nga magigin kontrolado ni Jesus an tuna ngan an mga elemento hito. Babag-uhon niya an mga kahimtang ha tuna; ibabalik niya ito ha mga kahimtang nga pariho ha garden han Eden.—Mateo 19:28; Lucas 23:43.

Diri ba igintututdo han Biblia nga an tuna susunugon?

 Diri ito igintututdo han Biblia. Ito nga sayop nga ideya nagtikang ha diri tama nga pagkaintindi ha 2 Pedro 3:7, nga nasiring: “An mga langit ngan an tuna nga naeksister yana nakareserba ha kalayo.” Tagda an duha nga importante nga punto nga nabulig ha aton nga masabtan an kahulogan hito nga mga pulong:

  1.   Diri la usa nga butang an gintutudlok han Biblia kon nagamit ito han mga pulong nga “mga langit,” “tuna,” ngan “kalayo.” Pananglitan, an Genesis 11:1 nasiring: “An bug-os nga tuna padayon nga may uusa nga yinaknan.” Dinhi, an “tuna” nagtutudlok ha sosiedad han tawo.

  2.   Iginpapakita han konteksto han 2 Pedro 3:7 kon ano an kahulogan han mga langit, tuna, ngan kalayo nga gin-unabi hito nga teksto. An bersikulo 5 ngan 6 may gin-uunabi nga kaparihoan ha Baha ha panahon ni Noe. Hito nga panahon, an kadaan nga kalibotan nabungkag, pero an aton planeta waray mawara. Lugod, ginbungkag han Baha an usa nga bayolente nga sosiedad, o “tuna.” (Genesis 6:11) Ginbungkag liwat hito an usa nga klase han “mga langit”—an mga tawo nga nagmamando hito nga tunan-on nga sosiedad. Salit, an maraot nga mga tawo an ginbungkag, diri an aton planeta. Hi Noe ngan an iya pamilya nakatalwas ha kabungkagan hito nga kalibotan ngan nag-ukoy ha tuna katapos han Baha.—Genesis 8:15-18.

 Pariho han Baha, an kabungkagan, o “kalayo,” ha 2 Pedro 3:7 magtatapos han kalibotan han magraot nga mga tawo, diri han planeta nga Tuna. An Dios nagsasaad hin “bag-o nga mga langit ngan bag-o nga tuna” diin “maukoy an katadongan.” (2 Pedro 3:13) An “bag-o nga tuna,” o bag-o nga sosiedad han tawo, pagmamandoan han “bag-o nga mga langit,” o bag-o nga gobyerno—an Ginhadian han Dios. Ilarom han pagmando hito nga Ginhadian, an tuna magigin murayaw nga paraiso.—Pahayag 21:1-4.