Pakadto ha sulod

Ano an Bubuhaton han Ginhadian han Dios?

Ano an Bubuhaton han Ginhadian han Dios?

An baton han Biblia

 Sasaliwnan han Ginhadian han Dios an ngatanan nga gobyerno han tawo ngan magmamando ito ha bug-os nga tuna. (Daniel 2:44; Pahayag 16:14) Kon mahitabo na ito, hihimoon han Ginhadian han Dios an masunod:

  •   Wawad-on an magraot, kay an ira pagin makikalugaringon nakakadaot ha aton. “An magraot pupoohon tikang ha tuna.”​—Proberbios 2:22.

  •   Tatapuson an ngatanan nga girra. “Ginpapaundang [han Dios] an mga girra ha bug-os nga tuna.”​—Salmo 46:9.

  •   Magpapahinabo hin kauswagan ngan seguridad ha tuna. “Mag-uokoy ha kalinaw an tagsatagsa dida han iya kalugaringon nga mga urubasan ngan kaigosan, ngan waray na maghahadlok ha iya.”​—Miqueas 4:4, Maupay nga Sumat.

  •   Hihimoon an tuna nga paraiso. “Magrarayhak an kamingawan ug an mamara nga tuna. An mga kamamad-an maglilipay ngan mamumukad pa.”​—Isaiyas 35:1, An Baraan nga Biblia.

  •   Tatagan an kada tagsa hin mapulsanon ngan makalilipay nga trabaho. ‘An mga pinili [han Dios] bug-os nga magpapahimulos han buhat han ira mga kamot. Diri hira maniniguro pagtrabaho hin waray la pulos.’​—Isaias 65:21-23.

  •   Wawad-on an sakit. “Waray residente nga masiring: ‘May sakit ako.’”​—Isaias 33:24.

  •   Wawad-on an kalagas. “An iya unod magigin mas maopay kay ha kanan bata; mabalik hiya ha mga adlaw han iya kusog sugad nga batan-on.”​—Job 33:25.

  •   Bubuhion an mga patay. “An ngatanan nga aadto ha handumanan nga mga lubnganan makakabati han [kan Jesus] tingog ngan magawas.”​—Juan 5:28, 29.