Pakadto ha sulod

Ano an Sala?

Ano an Sala?

An baton han Biblia

 An sala amo an bisan ano nga buhat, pag-abat, o panhunahuna nga diri uyon ha mga prinsipyo han Dios. Upod hito an pagtalapas ha mga balaud han Dios pinaagi ha pagbuhat han kon ano an sayop, o diri matadong, ha pagkita han Dios. (1 Juan 3:4; 5:17) Gin-uunabi liwat han Biblia nga sala an diri pagbuhat han husto.​—Santiago 4:17.

 Ha orihinal nga mga linggwahe han Biblia, an mga pulong para ha sala nangangahulogan hin “diri pakaigo” han target. Pananglitan, an usa nga grupo hin mga sundalo ha kadaan nga Israel eksperto gud ha paglabyog hin mga bato salit “diri [hira] napaltos.” Ito nga mga pulong, kon ihuhubad hin literal, mahimo magin “diri nakakasala.” (Hukom 20:16) Salit, an pakasala amo an diri pakaigo, o pakaabot, ha perpekto nga mga suruklan han Dios.

 Sugad nga Maglalarang, may katungod an Dios nga maghimo hin mga suruklan para ha mga tawo. (Pahayag 4:11) May baratunon kita ha iya ha tanan nga aton ginbubuhat.​—Roma 14:12.

Posible ba nga bug-os nga malikyan an pakasala?

 Diri. An Biblia nasiring nga “an ngatanan nakasala ngan waray makagpakita han himaya han Dios.” (Roma 3:23; 1 Hadi 8:46; Eclesiastes 7:20; 1 Juan 1:8) Kay ano?

 An siyahan nga mga tawo, nga hira Adan ngan Eva, waray sala ha tinikangan. Tungod ito kay ginlarang hira nga perpekto, uyon ha dagway han Dios. (Genesis 1:27) Kondi, nawara an ira pagin perpekto tungod kay waray nira sugta an Dios. (Genesis 3:5, 6, 17-19) Han nagkaanak hira, naipasa nira ha ira mga anak an sala ngan pagin diri perpekto. (Roma 5:12) Sugad han ginsiring ni Hadi David han Israel, “igin-anak ako nga salaan.”​—Salmo 51:5.

Mas seryoso ba an iba nga sala?

 Oo. Pananglitan, an Biblia nasiring nga an kalalakin-an ha kadaan nga Sodoma “magraot, duro ka magpakasasala” nga an ira mga sala “mabug-at hinduro.” (Genesis 13:13; 18:20) Tagda an tulo nga nagigin hinungdan nga magin grabe, o mabug-at, an sala.

  1.   Kabug-aton. An Biblia nagpapahamangno ha aton nga likyan an seryoso nga mga sala sugad han seksuwal nga imoralidad, idolatriya, pangawat, paghubog, pangilkil, pagpatay, ngan espiritismo. (1 Corinto 6:9-11; Pahayag 21:8) Iginpapakita han Biblia nga iba gud ini kay ha mga sala nga waray hunahunaa ngan diri tinuyo, sugad han mga pulong o buhat nga nakakasakit ha iba. (Proberbios 12:18; Efeso 4:31, 32) Kondi, gin-aaghat kita han Biblia nga diri minuson an bisan ano nga sala, kay mahimo ito magresulta ha mas seryoso nga pagtalapas ha mga balaud han Dios.​—Mateo 5:27, 28.

  2.   Motibo. An iba nga sala nahihimo tungod han pagin ignorante ha mga balaud han Dios. (Buhat 17:30; 1 Timoteo 1:13) Bisan kon diri ginkukonsinter an sugad nga mga sala, iginpapakita han Biblia nga ito nga mga sala iba ha tinuyo nga pagtalapas ha mga balaud han Dios. (Numeros 15:30, 31) An tinuyo nga mga sala nagtitikang ha “maraot nga kasingkasing.”​—Jeremias 16:12.

  3.   Kaagsob. Gin-uunabi liwat han Biblia an kaibahan han makausa la nga pakasala ngan han pauroutro nga pagbuhat han sala ha sulod hin hilawig nga panahon. (1 Juan 3:4-8) Adton ‘tinuyo nga nagbubuhat hin sala,’ bisan kon nahibaroan na nira kon ano an tama, makakakarawat gud han paghukom han Dios.​—Hebreo 10:26, 27.

 Adton nakabuhat hin seryoso nga sala mahimo masubo gud tungod han kabug-aton han ira mga sayop. Pananglitan, hi Hadi David nagsurat: “An akon mga sayop aadi ha bawbaw han akon ulo; sugad hin mabug-at nga pinas-an, diri gud ako nakakaakos pagdara hito.” (Salmo 38:4) Pero an Biblia naghahatag hini nga paglaom: “Bayaan han maraot nga tawo an iya dalan ngan han diri matadong nga tawo an iya mga panhunahuna; bumalik hiya kan Jehova, nga malolooy ha iya, ha aton Dios, kay hura hiya nga magpapasaylo.”​—Isaias 55:7.