Pakadto ha sulod

Ano an Pagkabanhaw?

Ano an Pagkabanhaw?

An baton han Biblia

 Ha Biblia, an pulong nga ginhubad nga “pagkabanhaw” nagtikang ha Griego nga a·naʹsta·sis, nga nangangahulogan “pagbangon” o “pagtindog utro.” An tawo nga ginbabanhaw nabangon tikang ha kamatayon ngan nabubuhi utro sugad nga amo gihapon nga persona antes hiya mamatay.—1 Corinto 15:12, 13.

 Bisan kon an pulong nga “pagkabanhaw” waray ha Hebreo nga Kasuratan, nga agsob tawagon nga an Daan nga Tugon, ito nga katutdoan makikita didto. Pananglitan, pinaagi kan propeta Hosea, an Dios nagsaad: “Tikang ha gahum han Lubnganan tutubuson ko hira; tikang ha kamatayon babawion ko hira.”—Hosea 13:14; Job 14:13-15; Isaias 26:19; Daniel 12:2, 13.

 Diin babanhawon an mga tawo? An pipira nga tawo ginbabanhaw para mabuhi ha langit basi magmando sugad nga mga hadi kaupod han Kristo. (2 Corinto 5:1; Pahayag 5:9, 10) Gintatawag ito han Biblia nga an “siyahan nga pagkabanhaw” ngan “mas temprano nga pagkabanhaw,” nga pariho nagpapasabot nga may mahitatabo nga masunod nga pagkabanhaw. (Pahayag 20:6; Filipos 3:11) An mga babanhawon hinin masunod nga pagkabanhaw mabubuhi dinhi ha tuna, ngan ito an mapapahimulosan han kadam-an nga babanhawon.—Salmo 37:29.

 Paonan-o babanhawon an mga tawo? Gintagan han Dios hi Jesus hin gahum ha pagbanhaw ha mga patay. (Juan 11:25) Bubuhion utro ni Jesus an “ngatanan nga aadto ha handumanan nga mga lubnganan,” nga an tagsa ha ira amo la gihapon an personalidad antes hira mamatay ngan aada la gihapon an ira mga hinumdoman. (Juan 5:28, 29) Adton mga babanhawon ngadto ha langit makakakarawat hin espiritu nga lawas, samtang an mga babanhawon basi mabuhi dinhi ha tuna makakakarawat hin mahimsog nga pisikal nga lawas, nga waray depekto.—Isaias 33:24; 35:5, 6; 1 Corinto 15:42-44, 50.

 Hin-o an mga babanhawon? An Biblia nasiring nga “magkakaada pagkabanhaw han mga magtadong ngan han mga diri magtadong.” (Buhat 24:15) An mga magtadong nag-uupod han matinumanon nga mga tawo, pariho kanda Noe, Sarah, ngan Abraham. (Genesis 6:9; Hebreo 11:11; Santiago 2:21) An mga diri magtadong nag-uupod hadton waray makatuman han mga suruklan han Dios tungod kay waray hira magkaada higayon nga mahibaroan ngan masunod ito.

 Pero adton maraot gud ngan nadiri pagbag-o, diri babanhawon. Kon mamatay hira, ito na an ira kataposan ngan waray hira paglaom nga mabanhaw.—Mateo 23:33; Hebreo 10:26, 27.

 San-o mahitatabo an pagkabanhaw? Igintagna han Biblia nga an pagkabanhaw ngadto ha langit mahitatabo ha presensya han Kristo, nga nagtikang han 1914. (1 Corinto 15:21-23) An pagkabanhaw dinhi ha tuna mahitatabo durante han Usa ka Yukot ka Tuig nga Pagmando ni Jesu-Kristo, ha panahon nga hihimoon na an tuna nga paraiso.—Lucas 23:43; Pahayag 20:6, 12, 13.

 Kay ano nga makakasarig kita nga mahitatabo gud an pagkabanhaw? Ha Biblia, mababasa an detalyado nga mga rekord han siyam nga pagkabanhaw, nga an tagsa hito ginpamatud-an hin mga testigo. (1 Hadi 17:17-24; 2 Hadi 4:32-37; 13:20, 21; Lucas 7:11-17; 8:40-56; Juan 11:38-44; Buhat 9:36-42; Buhat 20:7-12; 1 Corinto 15:3-6) Labi nga makatirigamnan an pagbanhaw ni Jesus kan Lazaro tungod kay upat ka adlaw na nga patay hi Lazaro, ngan ginbuhat ni Jesus ito nga milagro ha atubangan han damu nga tawo. (Juan 11:39, 42) Bisan adton mga nakontra kan Jesus waray makagnigar nga nahitabo ito, salit nagplano hira nga patayon hi Jesus ngan hi Lazaro.—Juan 11:47, 53; 12:9-11.

 Iginpapakita han Biblia nga an Dios may abilidad ngan hingyap nga banhawon an mga patay. Gintitipigan niya ha iya waray limitasyon nga memorya an detalyado nga rekord han tagsa nga tawo nga iya babanhawon pinaagi han iya waray katupong nga gahum. (Job 37:23; Mateo 10:30; Lucas 20:37, 38) Kaya han Dios nga banhawon an mga patay, ngan karuyag gud niya buhaton ito! May kalabotan ha tiarabot nga pagkabanhaw, an Biblia nasiring mahitungod ha Dios: “Maghihingyap ka han buhat han imo mga kamot.”—Job 14:15.

Sayop nga mga ideya mahitungod ha pagkabanhaw

 Sayop nga ideya: An pagkabanhaw amo an pagbalik han kalag ha lawas.

 Kamatuoran: Igintututdo han Biblia nga an kalag amo an tawo mismo, diri usa nga bahin nga nabulag ha lawas nga padayon nga nabubuhi kon an usa namamatay. (Genesis 2:7, footnote; Ezekiel 18:4) Kon an tawo ginbabanhaw, waray kalag nga nabalik ha iya lawas; ginlalarang utro hiya sugad nga buhi nga kalag.

 Sayop nga ideya: An pipira nga tawo ginbabanhaw ngan katapos, ginbubungkag dayon hira.

 Kamatuoran: An Biblia nasiring nga “an mga nagbuhat hin maraot makakakarawat hin pagkabanhaw ngadto ha paghukom.” (Juan 5:29) Pero ito nga paghukom ibabasar ha ira mga ginbuhat katapos nira banhawon, diri antes hira banhawon. Hi Jesus nagsiring: “An mga patay makakabati han tingog han Anak han Dios, ngan an mga naghatag hin atensyon mabubuhi.” (Juan 5:25) Adton ‘naghahatag hin atensyon,’ o nasugot, ha mga butang nga ira nahibaroan katapos hira banhawon, maisusurat an ira mga ngaran ha “linukot nga basahon han kinabuhi.”—Pahayag 20:12, 13.

 Sayop nga ideya: Kon banhawon an usa nga tawo, an iya lawas antes hiya mamatay amo gihapon nga lawas an iya makakarawat.

 Kamatuoran: Kamatay han usa nga tawo, an iya lawas posible nga madunot ngan magin tapotapo na la.—Eclesiastes 3:19, 20.