Pakadto ha sulod

Ano an Kalag?

Ano an Kalag?

An baton han Biblia

 An pulong nga “kalag” ha Biblia usa nga hubad han Hebreo nga pulong nga neʹphesh ngan han Griego nga pulong nga psy·kheʹ. An Hebreo nga pulong literal nga nangangahulogan “usa nga linarang nga naginhawa,” ngan an Griego nga pulong nangangahulogan “usa nga buhi nga persona.” a Salit an kalag amo an kabug-osan nga linarang, diri usa nga butang ha sulod han lawas nga padayon nga nabubuhi bisan kon patay na an lawas. Pansina kon paonan-o iginpapakita han Biblia nga an kalag han tawo amo mismo an tawo:

Hi Adan waray tagi hin kalag—“nahimo [hiya] nga buhi nga kalag”

  •   Han ginlarang ni Jehova nga Dios an siyahan nga tawo nga hi Adan, an Biblia nasiring nga an “tawo nahimo nga buhi nga kalag.” (Genesis 2:7, An Baraan nga Kasuratan) Hi Adan waray tagi hin kalag—nahimo hiya nga buhi nga kalag, o tawo.

  •   An Biblia nasiring nga an kalag mahimo magtrabaho, maghingyap hin pagkaon, kumaon, sumugot ha mga balaud, ngan kumapot hin patay nga lawas. (Levitico 5:2; 7:20; 23:30; Deuteronomio 12:20; Roma 13:1) Ito nga mga butang mahihimo la han tawo.

Imortal ba an kalag?

 Diri, an kalag namamatay. Damu nga bersikulo ha Biblia an nasiring nga namamatay an kalag. Ini an pipira nga ehemplo:

  •   “An kalag nga makakasala, ini mapatay.”—Ezekiel 18:4, 20, An Baraan nga Kasuratan.

  •   Ha kadaan nga Israel, kon may nakakabuhat han pinakaseryoso nga mga sala, ito nga “kalag uutdon.” (Exodo 12:15, 19; Levitico 7:20, 21, 27; 19:8, King James Version) Karuyag sidngon, ito nga tawo ‘papatayon.’—Exodo 31:14, An Baraan nga Kasuratan.

  •   Kamatay han usa nga tawo, an literal nga termino nga “patay nga kalag” ginagamit han pipira nga bersikulo ha Biblia para ha patay nga lawas. (Levitico 21:11, footnote; Numeros 6:6, footnote) Bisan kon damu nga hubad han Biblia an nagamit han mga termino nga “patay nga lawas” o “patay nga tawo” hito nga mga bersikulo, an orihinal nga Hebreo nagamit han pulong nga neʹphesh, o “kalag.”

An “kalag” mahimo mangahulogan hin “kinabuhi”

 Gin-gagamit liwat han Biblia an “kalag” sugad nga kapariho hin kahulogan ha “kinabuhi.” Pananglitan, ha Job 33:22 gin-gamit an Hebreo nga pulong para ha “kalag” (neʹphesh) sugad nga katugbang han pulong nga “kinabuhi.” Sugad man, iginpapakita han Biblia nga an kalag, o kinabuhi, han tawo mahimo manelikado o mawara.—Exodo 4:19; Hukom 9:17; Filipos 2:30.

 Ini nga pagkagamit han pulong para ha “kalag” nabulig ha aton nga masabtan an mga bersikulo nga nasiring nga an kalag ‘nabulag’ o ‘nabaya.’ (Genesis 35:18; An Baraan nga Kasuratan) Inin simboliko nga mga pulong nagpapakita nga matatapos na an kinabuhi han usa nga tawo. Ha iba nga Biblia, ini nga mga pulong ha Genesis 35:18 ginhubad sugad nga “katapusan nga mga pagginhawa.”—An Baraan nga Biblia.

An gintikangan han doktrina nga imortal an kalag

 An Kristiano nga mga relihiyon nga natoo nga imortal an kalag, iginbasar nira ini nga katutdoan, diri ha Biblia, kondi ha kadaan nga Griego nga pilosopiya. An Encyclopædia Britannica nasiring nga ha Biblia an kalag nangangahulogan hin usa nga butang nga naginhawa. Diri ito usa nga butang nga diri nakikita nga bulag ha lawas. Nakuha han mga relihiyon an ideya nga an kalag bulag ha lawas tikang ha kadaan nga mga Griego.

 Diri karuyag han Dios nga haloan an iya katutdoan hin mga pilosopiya han tawo, sugad han doktrina nga imortal an kalag. Lugod, an Biblia nagpapahamangno: “Pag-ikmat nga waray magbihag ha iyo pinaagi han pilosopiya ngan waray pulos nga panlimbong nga uyon ha tradisyon han tawo.”—Colosas 2:8.

a Kitaa an The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, pahina 659, ngan an Lexicon in Veteris Testamenti Libros, pahina 627. Iginhubad han damu nga Biblia an mga pulong nga neʹphesh ngan psy·kheʹ ha iba-iba nga paagi uyon ha konteksto hito, nga nagamit hin mga pulong sugad han “kalag,” “kinabuhi,” “tawo,” “linarang,” o “lawas.”