Pakadto ha sulod

GINSAYSAY AN MGA BERSIKULO HAN BIBLIA

Mateo 6:34—“Diri Kamo Mangarit Tungud han Buwas nga Adlaw”

Mateo 6:34—“Diri Kamo Mangarit Tungud han Buwas nga Adlaw”

“Ayaw gud kamo kabaraka mahitungod han sunod nga adlaw, kay an sunod nga adlaw may kalugaringon nga mga kabaraka. An tagsa nga adlaw may kalugaringon nga mga problema.”—Mateo 6:34, Bag-o nga Kalibotan nga Hubad.

“Diri kamo mangarit tungud han buwas nga adlaw; kay an buwas nga adlaw may ada kalugaringon nga pangarit. Igo na han adlaw an iya kamaraut.”—Mateo 6:34, An Baraan nga Kasuratan.

Kahulogan han Mateo 6:34

Hi Jesus, nga nagyakan hito nga mga pulong, nagpasarig ha iya mga mamarati nga diri hira kinahanglan sobra mga mabaraka, o mangarit, ha mga problema ha maabot nga panahon. Lugod, makakaopay ha ira kon an problema la ha tagsa nga adlaw an ira aatubangon.

Diri iginpapasabot ni Jesus nga diri na kita sadang maghunahuna ha sunod nga adlaw o magplano para ha maabot nga panahon. (Proberbios 21:5) Lugod, ginbubuligan kita niya nga diri sobra nga mabaraka, o mangarit, han bangin mahitabo ha sunod nga adlaw. Ito nga kabaraka makakawara han aton kalipay ngan han aton konsentrasyon ha aton ginhihimo. Diri naton masusulbad an mga problema nga waray pa mahitabo pinaagi ha pagkinabaraka hito yana. Ngan an aton ginkakabarak-an kasagaran nga diri nahitatabo o diri man gud sugad ka seryoso kay han aton nahuhunahuna.

Konteksto han Mateo 6:34

Ini nga mga pulong ni Jesus kabahin han iya kilala nga Sermon ha Bukid, nga mababasa ha Mateo kapitulo 5-7. Ha iya sermon, ginsaysay niya nga an pangarit diri nakakaopay o nakakapahilawig han aton kinabuhi. (Mateo 6:27) Nagsiring liwat hiya nga kon uunahon naton an Dios ha aton kinabuhi, diri kita kinahanglan sobra nga mabaraka ha sunod nga adlaw. Kon gin-aataman han Dios an mga tanom ngan hayop, iya liwat aatamanon adton nag-aalagad ha iya.—Mateo 6:25, 26, 28-33.

Basaha an Mateo kapitulo 6 ngan kitaa liwat an mga footnote, mga cross-reference, ngan mga piktyur.