Pakadto ha sulod

Mga Plano ha Pagbasa han Biblia

Mga Plano ha Pagbasa han Biblia

An Biblia nagsusulod han pinakamaopay nga kinaadman nga makakabulig ha aton pagkinabuhi. Kon regular mo ito nga babasahon ngan papamalandungon ngan iaaplikar an imo mga nahibabaroan, “magigin malampuson ka.” (Josue 1:8; Salmo 1:1-3) Mahibabaro ka liwat mahitungod ha Dios ngan ha iya Anak nga hi Jesus, ngan ito nga kahibaro mahimo magresulta han imo katalwasan.—Juan 17:3.

Paonan-o mo dapat basahon an mga libro han Biblia? May-ada ka pagpipilian. Ini nga eskedyol ha pagbasa han Biblia mabulig ha imo nga mabasa an mga libro han Biblia uyon ha pagkasunod-sunod hito o uyon ha topiko. Pananglitan, puydi mo basahon an pipira nga pinili nga mga bahin nga nagpapakita han pagtratar han Dios ha kadaan nga Israel. Puydi mo liwat basahon an iba nga bahin basi mahibaroan mo kon paonan-o nagtikang ngan nagdamu an Kristiano nga kongregasyon han siyahan nga siglo. Kon magbabasa ka hin usa ka set hin mga kapitulo kada adlaw, mababasa mo an bug-os nga Biblia ha sulod hin usa ka tuig.

Namimiling ka man hin eskedyol ha pagbasa han Biblia para ha kada adlaw, para ha usa ka tuig, o para ha mga bag-ohan, ini nga eskedyol makakabulig ha imo. I-download ini nga plano ha pagbasa han Biblia nga puydi maimprinta, ngan tikangi na an pagbasa.