Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Waati Xanna’iyoo?

Geeshsha Maxaafaa Waati Xanna’iyoo?

Nuuni Geeshsha Maxaafaa naxan waatidi xanna’issiyaakko be’a.

 

Gujjada Eranawu

NUBAA

Geeshsha Maxaafaa Tamaaranau

Neeyyo injjetiya wodiyaaninne sohuwan Geeshsha Maxaafaa naxa tamaara.