Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo Yexxite—Ooratta Mazamuriyaa

 Mazamure 139

Eti Minni Eqqanaadan Tamaarissite

Eti Minni Eqqanaadan Tamaarissite

Duuqqa:

(Maatiyoosa 28:19, 20)

 1. Yihoowa dorssata nu tamaar’ssin,

  Eti dicciyoogee ufayssees.

  Eti tumaa mintti oyqqiyoode,

  I eta keehippe maaddiis.

  (AZMAACHIYAA)

  Yihoowa hay nu woosaa siya;

  Hayyanaa ne eta naaga.

  Nu Yesuusa sunttan woossoos: Eta mintta;

  Ubbaykka minni eqqona.

 2. Eta ammanoy paacettiyoode,

  Ubba wode woossida.

  Eta tamaar’ssiininne maaddin,

  Minni anjjettiisona.

  (AZMAACHIYAA)

  Yihoowa hay nu woosaa siya;

  Hayyanaa ne eta naaga.

  Nu Yesuusa sunttan woossoos: Eta mintta;

  Ubbaykka minni eqqona.

 3. Xoossaaninne Naˈan zemppidi,

  Eti ubbay xalona.

  Genccidinne azazettidi,

  Mer’naa deˈuwaa demmona.

  (AZMAACHIYAA)

  Yihoowa hay nu woosaa siya;

  Hayyanaa ne eta naaga.

  Nu Yesuusa sunttan woossoos: Eta mintta;

  Ubbaykka minni eqqona.

(Luq. 6:48; Oos. 5:42; Pili. 4:1kka xeella.)